Now Reading
Jaunieši ar vērtībām iekaro pasauli

Jaunieši ar vērtībām iekaro pasauli

Šogad augustā Itālijas pilsētā Asīzē 16 jaunieši no Latvijas un 14 no Itālijas piedalījās kopīgā, ES programmas „Jaunatne darbībā” līdzfinansētā projektā „Youth with values” – „Jaunieši ar vērtībām”.
Projekta dalībnieks, jēkabpilietis Pēteris stāsta, ka rakstīt projektu iedvesmojis sv. Francisks – viņa ietekmē izraudzīta gan projekta norises vieta – sv. Franciska dzimtā pilsēta Asīze, gan projekta tēmas „miers”, „vienlīdzība”, „brālība” un „cieņa pret atšķirīgo”, ko 13.gs. dzīvojošais Francisks sludināja savos sprediķos. Pēteris atzīst, ka ir dīvaini apzināties, ka, neskatoties uz atšķirīgajiem gadsimtiem, ir vērtības, kas paliek aktuālas arī mūsdienu sabiedrībai, tai skaitā Eiropas Savienības politikas veidotājiem. Sākotnēji gan jauniešiem esot šķitis, ka programma neatbalstīs reliģiskas ievirzes projektu, tomēr tas izrādījies tikai stereotips. Pateicoties programmas atbalstam itāļu un latviešu jaunieši sešas dienas varēja kopīgi piedalīties dažādās pašu organizētās neformālās izglītības aktivitātēs – diskusijās, individuālajā un grupu darbā, radošajās darbnīcās u.c. aktivitātēs. Paralēli kopīgi tika apskatītas Asīzes skaistākās vietas, kurām gandrīz visām bijis kāds stāsts par sv. Francisku.

Projekta dalībniece Irēna no Daugavpils atzīst, ka patiesās vērtības ir atklājusi tieši caur sv. Franciska dzīves piemēru, caur klusumu, ko piedzīvoja, atstājot pilsētu un dodoties 4 km kalnā, izstaigājot takas, kur staigāja Francisks. Savukārt projekta dalībniecei Martai no Rīgas vislabāk atmiņā palicis deju vakars pie viesnīcas, kas sanācis pavisam spontāni un kurā visi projekta dalībnieki iesaistījušies ar lielu azartu un prieku, tāpat kopīgā dziedāšana Asīzes skvēros un laukumos. Jaunieši atzīst, ka apmaiņas pasākums visiem ir liels ieguvums, jo šāda veida garīga un kultūras pieredze atver jaunus apvāršņus un dod iespēju veidoties par personību, kas dzīvo saskaņā ar Baznīcā sludinātajām vērtībām, cienot un izprotot citas ticības un kultūras.
Projekta „Youth with values” dalībnieki aicina pārējos Latvijas katoļu jauniešus nebaidīties un rakstīt visdažādākos projektus ES programmai „Jaunatne darbībā”, arī par tēmām, kas saistītas ar ticību un Baznīcu. Viņi saka: „Ja mums izdevās, jums arī izdosies!”
Projekta koordinatore
Baiba Stalidzāne

Scroll To Top