Now Reading
Latgales Kultūras centra izdevniecība laidusi klajā trīs jaunas grāmatas

Latgales Kultūras centra izdevniecība laidusi klajā trīs jaunas grāmatas

Latgales Kultūras centra izdevniecībā izdotas trīs grāmatas, kuras ir kā atskats uz pagājušā gadsimta autoru sasniegumiem. Tās ir: Eleonoras Tjarves „Aiz mežim snīgotim”, Martas Skujas „Naziņā” un profesora Aleksandra Rubuļa „Dievs un cilvēki”.

Eleonoras Tjarves dzejoļu krājums „Aiz mežim snīgotim” veidots no divām daļām. Pirmā daļa ir kā sava veida skaidrojošā vārdnīca, kurā skaidrots viss, kas cilvēkam svarīgs – miers, laime, mīla, bailes, vientulība u.c. Savukārt otrā daļa vairāk veltīta bērnības sajūtām, tēva māju un dzimtenes mīlestībai.

Arī Martas Skujas dzejoļu krājumā „Naziņā” virmo latviskas jūtas un ilgas. „Vispār krājumā „Neziņā” atrodam trīs neziņas izpausmes: pirmkārt, tā ir neziņa un šaubas par iespējamo kopīgo ceļu nākotnē līdzās mīļotajam cilvēkam; otrkārt, tā ir neziņa par tautas likteni draudīgajos kara vētru apstākļos; un beidzot tā ir neziņa par aizvesto vīru (šī neziņa nomoka galvenokārt kara gados).” Šis dzejoļu krājums ir kā veltījums svešumā aizvestajam laulātajam draugam, un tas tapis galvenokārt kara un okupāciju gados.

Kā trešā minama prof. Aleksandra Rubuļa jaunākā grāmata „Dievs un cilvēki”. Šis darbs ir veidots kā Dieva esamības pierādījums. Autors runā par Dieva atklāsmi Kristus dzīvē, Marijas paklausībā un arī pašā cilvēkā. Grāmatā ievietoti arī vairāki autora dzejoļi un autobiogrāfisks raksts „Mana dzīve”.

Grāmatas iespējams iegādāties Rīgas Metropolijas Kūrijas grāmatu galdā (Rīgā, Mazā Pils ielā 2a)un Latgales Romas katoļu draudžu grāmatu galdos.  

Maija Zepa

Scroll To Top