Now Reading
Mužībā aizgājis priesteris Pēteris Vilcāns

Mužībā aizgājis priesteris Pēteris Vilcāns

29. oktobrī plkst. 4 no rīta 83 gadu vecumā mūžībā aizgāja priesteris Pēteris Vilcāns, kas vēl pirms nepilna mēneša pildīja Rēzeknes – Aglonas diecēzes ģenerālvikāra, Līvanu dekanāta dekāna un Līvānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes prāvesta pienākumus.

Priesteris Pēteris Vilcāns dzimis 1929. gada 16. janvārī Jēkabpils rajona Atašienes draudzē Nartas Stalidzānos. Saviem vecākiem Jānim un Brigitai viņš bija ceturtais bērns. Tēvs – lauku skroderis, bet māmuļa cītīgi strādāja savā lauku saimniecībā, jo ģimenei piederēja 16 hektāri zemes. Kad Pēterim bija četri gadi, nomira tētis. Mātei vajadzēja smagi strādāt, lai uzturētu ģimeni. Arī Pēteris strādāja – gāja ganos, vairākas vasaras arī pie svešiem ļaudīm. Tikko spēja noturēt rokās smago arklu, vajadzēja apstrādāt tīrumus.

Pirmo izglītību Pēteris ieguva Atašienē brāļu Skrindu septiņgadīgajā skolā, pēc kuras beigšanas viņš divus gadus mācījās Varakļānu vidusskolā, bet pēdējo gadu – Līvānu vidusskolā. 1947. gadā Pēteris Vilcāns iestājās Rīgas metropolijas katoļu Garīgajā seminārā, kur pabeidza gan tikai divus kursus. Toreizējā padomju Latvijas valdība semināru slēdza, tāpēc studijas bija jāpabeidz neklātienē.

Pēteri Vilcānu kopā ar Antoniju Blažēviču 1951. gada 28. martā savā mājas kapelā par priesteri ordinēja metropolīts Antonijs Springovičs. Neskatoties uz varas spaidiem, tajā gadā tika ordinēti 19 jauni garīdznieki. Jaunā priestera Pētera Vilcāna primīcijas dievkalpojums notika 1951. gada 15. aprīlī Aglonas bazilikā. Svinībās piedalījās dekāns Broņislavs Kudiks un Peipiņu draudzes prāvests Pēteris Liepnieks.

Pirmā kalpošanas vieta jaunajam priesterim bija Aglonas bazilika, kur bija nozīmēts par vikāru. Jau tā paša gada 10. maijā viņu iecēla par Rušonas un Bērzgales draudžu prāvestu, kur kalpoja līdz 1954. gada 26. decembrim, kad tika nozīmēts kalpot Nīdermuižas un Jasmuižas draudzēs.

No 1969. gada 8. aprīļa Pēteris Vilcāns uzsāka kalpošanu Preiļos, kur pildīja prāvesta un dekāna pienākumus. Šajā laikā viņš veica arī dievnama remontdarbus. 1974. gada 13. jūlijā tika iecelts par prāvestu Malnavas draudzē, 1983. gadā pēc nozīmējuma uzsāka kalpošanu Viļakā, tur apkalpoja arī Kupravas un Liepnas draudzes. Šeit priesteris aktīvi veica savus pienākumus 13 gadus un paspēja uzcelt jaunu dzīvojamo māju.

Bīskaps Jānis Bulis iecēla Pēteri Vilcānu par ģenerālvikāru – savu vietnieku -, kuram uzticēja atsevišķas funkcijas un uzdevumus. Romas pāvests Jānis Pāvils II 2001. gada 12. novembrī dekānu iecēla par savu kapelānu – Capellanus Suae Sanctitatis. Pāvesta rakstā bija teikts, ka šis paaugstinājums viņam piešķirts sakarā ar priesterības 50. gadskārtu un pateicībā par uzticīgu kalpošanu Baznīcai. Kopš 2004. gada monsinjors Pēteris Vilcāns kalpoja Līvānu Romas katoļu draudzē.

Bēres notiks trešdien, 31. oktobrī. Izvadīšana no Līvānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa baznīcas plkst. 11. 

Mūžīgo mieru dod viņam, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņam! 

LRKB IC, „Novadnieks”

Foto: http://jekabpilslaiks.lv

Scroll To Top