Eiropas Savienības katoļu bīskapi aicina uz vienotību

No 21. līdz 23. novembrim Belģijas galvaspilsētā Briselē norisinājās Eiropas Kopienas Bīskapu konferenču padomes (COMECE) rīkotā rudens plenārsesija, kurā piedalījās arī Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Pirmo reizi plenārsesiju vadīja Minhenes arhibīskaps, kardināls Reinhards Markss. „Mēs esam apvienojušies, lai visiem būtu labāk.” – šo teikumu no 2007. gada marta Berlīnes deklarācijas kardināls Markss atgādināja plenārsesijas atklāšanā.
Savā runā, kas bija veltīta “pašreizējiem ES izaicinājumiem un kristiešu ieguldījumam”, kardināls Markss aicināja atjaunināt Eiropas projektu: “Mēs, eiropieši, esam apvienojušies, lai valdītu miers, lai sasniegtu laimi un labklājību sev un visai pasaulei. Ir nepieciešams to ne tikai apgalvot, bet arī par to pārliecināt Eiropas iedzīvotājus, uzdrošināties un meklēt jaunas iespējas. “

Pašreizējās krīzes situācijā COMECE bīskapi apzinās, ka reformas, kas ir tikušas uzsāktas daudzās Eirozonas valstīs, būtu jāuzskata par veidu, kā Eiropai 21. gadsimtā saglabāt savu lomu. Upuri, kurus valdības liek nest iedzīvotājiem, tomēr nedrīkst būt pretrunā ar sociālo taisnīgumu. Bīskapi arī aicina visus iedzīvotājus, saskaroties ar pašreizējo krīzi, saglabāt vienotību un solidaritāti.
Lai vērstu uzmanību uz nepieciešamību pēc solidaritātes, COMECE bīskapi vēlas raidīt signālu par Eiropas solidaritāti, it īpaši vīriešiem un sievietēm tajās valstīs, kuras ir visvairāk skārusi pašreizējā ekonomiskā krīze. Viņi nolēma nākamajos mēnešos sadarbībā ar „Caritas Eiropa” pārdomāt to, kā palielināt Eiropas iekšējo atbalstu, ko sniedz Baznīca.
Turklāt, lai piešķirtu šīm solidaritātes saitēm garīgo dimensiju, Austrijas delegātam Mons. Egonam Kapellari viņa COMECE kolēģi lūdza izstrādāt priekšlikumu lūgšanai par Eiropu, ko varētu ieviest visā Eiropā, iesaistot kristiešus no visām valstīm, kā arī reliģiskās kopienas.
Lai pārvarētu daudzās valstu un kultūras atšķirības un sasniegtu lielāku vienotību arī savā darbā, ES dalībvalstu Bīskapu konferenču COMECE delegāti, ir apņēmušies veicināt – ar savstarpējas saziņas un sadarbības palīdzību – apziņu par piederību vienai Eiropas Baznīcai: Ecclesia in Europa, par kuru rakstīja pāvests Jānis Pāvils II. Atzīmējot tāda paša nosaukuma (Ecclesia in Europa ) apustuliskā pamudinājuma 10 gadu jubileju, COMECE nākamgad Briselē organizēs virkni pasākumu.

Plenārā asambleja strādāja arī pie COMECE iekšējās struktūras reorganizācijas. Izmantojot jaunas un efektīvākas darba metodes, COMECE spēs labāk stāties pretī jaunajiem izaicinājumiem, ko rada krīzē esošā Eiropa, un, pievienojot tās sociāli ētiskās pārdomas, arī labāk spēs būt par partneri Eiropas integrācijas procesā.
Plenārās asamblejas laikā COMECE bīskapi arī izraudzījās jaunu ģenerālsekretāru 3 gadu periodam. Tēvs Patriks H. Dali (Patrick H. Daly), 61 gadu vecais priesteris no Birmingemas diecēzes (Apvienotā Karaliste) sāks pildīt savus jaunos pienākumus 2013. gada janvārī. Saistībā ar šo notikumu tiks rīkota pieņemšana, lai godinātu gan līdzšinējo, gan jauno ģenerālsekretāru. Tādējādi bīskapi vēlas pateikties tēvam Pjotram Mazurkēvičam (Piotr Mazurkiewicz) par 4 gadu laikā paveikto darbu. Austrijas diakonam, Dr Mihailam Kūnam (Michael Kuhn) tika uzticēts vadīt Sekretariātu pārejas posmā.
COMECE / LRKB IC
Foto:COMECE 2012. gada Rudens plenārā asambleja un Sv. Mise Briselē 
Foto: Diskusija “Nobela Miera prēmija: modinātāja zvans pilsoņiem” (COMECE rudens plenārsesijas ietvaros š.g. 21. novembrī notika diskusija par pašreizējiem izaicinājumiem ES un kristiešu iespējāmo ieguldījumu šā brīža situācijā . Diskusiju organizēja COMECE sadarbībā ar Bavārijas pārstāvniecību ES, un tajā piedalījās COMECE prezidents kardināls Reinhards Markss.)

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti