Pāvests Benedikts XVI: “Lai Ticības gads nes bagātīgus augļus ekumenisma jomā!”

“Kristiešu galvenais uzdevums ir liecināt par dzīvo Dievu mūsdienu cilvēkam. Nevar veikt ekumenisma ceļu, ja tiek ignorēta ticības krīze, kas šodien skar daudzus pasaules reģionus, arī tās valstis, kuras pirmās saņēma Evaņģēlija vēsti” – teica pāvests, uzrunājot Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes rīkotās sanāksmes dalībniekus. Svētais tēvs atgādināja, ka šodien paplašinās garīguma nabadzība, kas ir viens no lielajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras Baznīca. Šādā situācijā kristieši ir aicināti atgriezties pie ticības avota, lai liecinātu pasaulei par dzīvo Dievu, kas pazīst, mīl un gaida cilvēka mīlestības atbildi. Ar vārdiem un dzīvi liecināt par Dievu ir katra kristieša neatliekams uzdevums un reizē aicinājums, kas vieno, neskatoties uz ekleziālās vienotības nepilnībām. Mūs vieno ticība Dievam, ko esam saņēmuši Kristības sakramentā, piebilda Svētais tēvs.
Uzrunas turpinājumā pāvests norādīja, ka ticības gaismā varam labāk saprast lūgšanas, dialoga, teoloģijas diskusiju un iekšējās atgriešanās nozīmi. «Nedrīkstam aizmirst, ka ekumenisma mērķis ir kristiešu vienotības viecināšana, lai apvienotu atsķirīgas domas un uzskatus, turklāt tā, lai neciestu patiesība – sacīja Svētais tēvs. – Vienotība ir Dieva dāvana Baznīcai.» Benedikts XVI norādīja uz lūgšanas par kristiešu vienotību nozīmi. Tā ir svarīga jaunās evaņģelizācijas darbā. Pāvests vēlēja, lai Ticības gads nes bagātīgus augļus ekumenisma jomā. Vienotība ir ne tikai ticības auglis, bet arī aicinājums sludināt Evaņģēliju tiem, kuri vēl nepazīst Kristu un arī tiem, kuri ir aizmirsuši šo vērtīgo dāvanu. Ekumenisms un jaunā evaņģelizācija pieprasa no mums ne tikai pacietību un pazemību, bet arī sirds atgriešanos un pilnīgu paklausību Dieva gribai.

Sanāksmē par ekumenisma nozīmi jaunās evaņģelizācijas darbā piedalās arī Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Šā gada jūnijā Benedikts XVI nominēja viņu par Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes locekli.
Silvija Krivteža/ Vatikāna Radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti