Now Reading
RARZI pasniedzēji un studenti Rīgas skolās runā par kristīgām vērtībām un tradīcijām

RARZI pasniedzēji un studenti Rīgas skolās runā par kristīgām vērtībām un tradīcijām

Ar vērtīgām atziņām un sadarbības iedīgļiem noslēdzies Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) īstenotais projekts „Kristīgo vērtību un tradīciju integrācija izglītošanas darbībā Rīgas vispārizglītojošās skolās”, kas sākās š.g. martā. Projekts rudens posmā tika realizēts 25.vidusskolā, 49.vidusskolā, Teikas vidusskolā, Itas Kazakēvičas Poļu vidusskolā, Rīgas Kristīgajā vidusskolā un Rīgas valsts 1. ģimnāzijā.

1.-3. klašu skolēni cikla „Nāc, svinēsim svētkus!” jeb „Latvijā nozīmīgāko svētku kristīgās tradīcijas” ietvaros piedalījās nodarbībās par sv. Miķeļa dienu un Visu Svēto dienu, kā arī Adventu – Kristus dzimšanas svētku gaidīšanas laiku. Kā stāsta māsa Diāna Cērmane OP, šī vecuma bērniem Miķeļa diena lielākoties saistās ar tirdziņu. Nodarbībās viņi uzzināja, ka svētais Miķelis, kura dienu Baznīca svin 29. septembrī, bija eņģelis. Sv. Miķeļa diena seko Zinību dienai – 1. septembrim, un ap sv. Miķeļa dienu baznīcās tiek svinēti Ražas svētki. Arī mūsu iegūtās zināšanas ir raža, – par šādu līdzību ar sākumskolas bērniem runāja m. Diāna Cērmane. Saistībā ar Visu svēto dienu tika pārrunāta Helovīna svinēšana. Vai tas ir labi, ja uzvelkot nāves, vampīra vai zombija masku, ejam prasīt saldumus? Kas notiks, ja durvis atvērs vecs cilvēks? Skolēni atbildējuši, ka tā var kādu nobiedēt un šis cilvēks var saslimt, piemēram, ar infarktu. „Tas liecina, ka mūsu bērni ir empātiski, viņi spēj iejusties otrā cilvēkā, un tā ir liela bagātība,” atzīst nodarbību vadītāja. Savukārt, runājot par Adventu, atklājās, ka Adventa vainagu bērni jauc ar kapu vainagu. Nodarbību laikā bērniem bija iespēja pašiem sameistarot Adventa vainagus no papīra. „Kaut gan bijām runājuši, ka Adventa vainagus kristieši liek uz galda, bērni izgatavotos vainagus lika galvā. Man radās doma, ka viņi ar tiem izskatās kā Ķēniņa bērni. Bērnu rīcība šajā vecumā nāk no viņu dvēseles dziļumiem. Kaut gan viņi vēl neapzinās, ka ir Ķēniņa bērni, viņi to jūt,” ir pārliecināta m. Diāna Cērmane.

7.-9.klašu skolēni piedalījās nodarbībās par tēmu „Zēna un meitenes cieņas un dzīvības vērtību apliecinošas attiecības”. To mērķis bija pārrunāt būtiskus attiecību veidošanas aspektus, aplūkot seksualitātes jēdzienu no ģimenes vērtību skatu punkta, kā arī iesaistīt jauniešus diskusijā un mudināt uz apzinātu un atbildīgu izvēli, veidojot draudzību un citas savstarpējās attiecības. Nodarbību vadītāji psiholoģe Diāna Staņko un žurnālists Marks Jermaks atzīst, ka šī projekta laikā vēlreiz varējuši pārliecināties, cik šādiem izglītojošiem pasākumiem ir milzīga loma jauniešu dzīvē. „Par to liecināja gan lielā skolēnu interese un aktīvā iesaistīšanās darba grupās, gan arī atsauksmes, ko esam saņēmuši no pašiem jauniešiem un viņu skolotājiem. Jaunieši vēlas iegūt uz vērtībām, t.i. savstarpējo cieņu un atbildību, sava dzimuma pieņemšanu balstītas zināšanas par attiecību veidošanu. Tāpat daudziem no viņiem ir pieņemama ideja par to, ka seksuālā dzīve nav jāuzsāk pusaudža gados. Taču viņiem trūkst kvalitatīvu zināšanu šajā jomā. Galvenie informācijas avoti bieži vien ir masu mediji, filmas, kā arī vienaudži. Viņi dzīvo informācijas telpā, kur pārsvarā dominē uz egoismu un baudas gūšanu vērsti priekšstati par attiecībām. Lai mainītu šo situāciju, vajadzētu veikt sistemātisku vērtīborientācijas darbu ar jauniešiem, kā arī nodrošināt piekļuvi kvalitatīvai informācijai,” norāda nodarbību vadītāji.
Vidusskolas klašu grupā rudens nodarbības bija veltītas tēmām „Cilvēks dzīvības un nāves noslēpuma priekšā” un „Cilvēks un Dievs”. „Mums, nodarbību vadītājiem, šī bija ārkārtīgi interesanta pieredze. Vislielākais izaicinājums bija dzīvības un nāves tēma, jo bija jāatrod īstie vārdi, veids, kā par to runāt, lai tā nebūtu biedējoša, bet drīzāk iedrošinoša saruna, tāda, lai pēc tam gribētos dzīvot pilnvērtīgāk un atbildīgāk, nebaidoties no nāves un vienlaikus novērtējot dzīvības skaistumu,” atzina RARZI pasniedzēja, laikraksta „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” redaktore Ingrīda Puce. Jauniešu atbildes uz jautājumu „kas ir nāve?” atšķīrušās no skolas uz skolu. Bija tādas skolas, kurā jaunieši pārsvarā pauda viedokli, ka nāve ir visa beigas, bet citās tieši pretēji – daudzi uzsvēra, ka nāve ir kaut kā jauna sākums, sava veida atdzimšana. I. Puce atzina, ka no nodarbībās dzirdētā varēja secināt, ka aktuāls ir jautājums – vai mums ir tiesības lemt par cilvēka dzīvību? „Tas izskan ļoti dažādās situācijās: vai mums ir tiesības lemt par tāda cilvēka piedzimšanu, kurš ir fiziski, psihiski nepilnīgs un kura dzīve no mūsu skatupunkta šī iemesla dēļ būs ciešanu pilna, vai mums ir tiesības lemt par smagu noziegumu izdarījuša cilvēka tiesībām turpināt dzīvot, vai mums ir tiesības atņemt sev dzīvību tad, kad ir neizturami grūti. Viena no skaistākajām jauniešu atbildēm uz jautājumu par to, kas ir dzīvība un kāpēc tā ir sargājama, bija šī: „Tāpēc, ka neviens sev pats nav devis dzīvību, tāpēc arī nevar to sev un citam atņemt.””
Projekta un RARZI Katehēzes centra vadītāja Lolita Ērgle atzina, ka skolas bija ļoti atsaucīgas un bijis liels prieks sadarboties ar tām. Projekts tika līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. L.Ērgle uzskata, ka būtu svarīgi šo trīspusējo – RARZI, Rīgas Domes un Rīgas skolu – sadarbību turpināt. Tāpēc 6. decembrī tiek plānots pasākums, kurā skolas varēs savstarpēji iepazīties un rosināt idejas, kā šī sadarbība varētu attīstīties. Pasākumā piedalīsies arī Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, kas ir šīs sadarbības iniciators.
LRKB IC
Scroll To Top