Rīgas Garīgā semināra rektora vēstule

Augsti godātie Latvijas bīskapi, priesteri un diakoni, dārgā Dieva tauta!

„Mirusi tā diena, kura aiziet bez ticības” – dzejnieks Andrejs Eglītis rakstīja komponistei Lūcijai Garūtai. Tā ir ticība Dievam, kurš mūs ir radījis, atbrīvojis no grēka varas un svētdarījis; ticība Viņa gādībai un vadībai ikdienā, arī tagad, kad vēlā rudens un ziemas mēneši raisa bažas par iespējām nodrošināt siltumu vai samaksāt par to mūsu dzīvokļos un mājās; ticība labā uzvarai pār ļaunumu arī tad, kad it kā pieaug netaisnība un dažāda veida vardarbība; ticība nākotnei, kas atrodas Dieva izstieptajās rokās pretī mums, saviem bērniem.

Rīgas Garīgā semināra kolektīvs dzīvo ar šādu ticību un aug tajā, īpaši tikko aizsāktajā Ticības gadā. Pašlaik pie mums mācās 26 semināristi, kuri aktīvi iesaistās liecināšanā par kristīgo ticību un tās padziļināšanā. Mums ir prieks par diviem jauniem pasniedzējiem: pr. Modri Lāci un pr. Juri Zarānu, kuri bagātina fakultāti ar savām zināšanām un pastorālo pieredzi. Mēs gatavojamies starptautiskai teoloģiskai konferencei, kas paredzēta Ticības gada ietvaros (14.-16. martā), lai vēlreiz pārdomātu mūsu ticības skaistumu, spēku un prieku.

Tomēr, lai samaksātu siltuma apgādes tēriņus un pasniedzēju algas, mēs lūdzam Jūsu finansiālo atbalstu pārliecībā, ka īsta un praktiska mīlestība šādā veidā piepilda ticību, dod tai stingrību, iedarbīgi vērš to uz Dievu, kas tiek meklēts, gribēts, mīlēts un pieņemts mīlestībā. Šāda darbīga ticība ļauj mums gatavot ceļu citiem pie Dieva, kurš atklāj dzīves nozīmi un dod tai piepildījumu: „Ticīgs kas Dievam – aiziet šķēpa galā: Tas taisa ceļu – mūsu laikiem ceļu,” rakstīja Andrejs Eglītis. Ar savu atbalstu Rīgas Garīgajam semināram Jūs gatavojat šo ceļu ne tikai Baznīcas, bet arī tautas un atjaunotas sabiedrības nākotnei.

Sirsnīga pateicība par šoruden semināram saziedotajiem dārzeņiem un augļiem. Lūdzam atbalstīt mūs arī ar šo Kristus Karaļa svētku kolekti!

Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgā semināra audzēkņu un pasniedzēju vārdā,

Pr. Pauls Kļaviņš

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti