Kalpošana mīlestībā un dialogā

“Laulāto tikšanās” animatoru 9. kongress.

14. un 15. oktobrī Rīgā, Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzes mājā notika kustības “Laulāto Tikšanās” Latvijas animatoru 9. kongress. Kongresa moto bija no Apustuļa Pāvila vēstules Filipiešiem: “Ko esam sasnieguši, pie tā virziena turēsimies, lai mēs būtu vienprātīgi.” [Fil 3,16]
Kongresa laikā notika dalīšanās pieredzē, kā arī, bija iespēja izteikt savas vēlmes un redzējumu uz kustības tālāko darbību. Pirmais vakars noslēdzās ar diakona Gunāra Konstantinova vadītu klusuma stundu Vissvētākā Sakramenta klātbūtnē draudzes kapelā.
Nākamajā dienā, uzrunājot kongresa dalībniekus, priesteris Juris Jalinskis uzsvēra, ka kongress nav tikai ikgadēja tikšanās, bet gan nostāšanās krustcelēs, lai saprastu, kas mēs esam, ko esam sasnieguši un, kurp virzāmies. Lai nostātos uz pareizā ceļa, nav vajadzīga revolūcija. “Laulāto Tikšanās” kustībā ir vajadzīgs turpinājums, izvērtējot iepriekšējo pieredzi. Priesteris novēlēja turpināt kalpojumu ar vēl lielāku dedzību, ar lielu pazemību un mīlestību. Priesteris atgādināja, ka šī vienotība parādās jau ģimenē. Mums par sevi jāliecina ar savu piemēru, ar vienotību. Vienotība saistās ar cilvēka dziļo vēlmi būt laimīgam, tā ved uz savstarpēju atvēršanos.
15. decembra pēcpusdienā notika kustības vadītāju un jaunās valdes vēlēšanas. Par valdes priekšsēdētājiem tika izvēlēti Uldis un Daina Žurilo, valdes locekļi ir Jānis un Kristīne Rešņas, Aldis un Rita Karpinski, Jānis un Gerda Voguļi.
Atskatoties uz padarīto, līdzšinējie kustības vadītāji Dainis un Baiba Stikuti atzina, ka „Laulāto Tikšanās” kustība no mazas grupiņas ir izaugusi par cilvēku apvienību, kas jūt ne tikai to, ka ir labi būt kopā, bet jūt arī savu misiju, to, ko nesam citiem cilvēkiem. Animatoru pāru kļūst arvien vairāk. Rekolekcijas notiek visās diecēzēs. Ļoti svarīgi ir tas, ka notiek saderināto pāru sagatavošana laulībām. Latvijai ir arī viena īpaša dāvana, kādas nav nevienā citā valstī: mums vienīgajiem ir savs animators – bīskaps, Viņa Ekselence Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis.
Dainis un Baiba uzsvēra, ka “Laulāto Tikšanās” ir viens no faktoriem, kas palīdz pastāvēt viņu pašu ģimenei. Dialogs tikai pamazām kļūst saprotams kā garīguma ceļš. Dialogs nekad nebeigsies. Jebkurš animators ir aicināts smelties spēku kontaktā ar Dievu, adorācijā un lūgšanā, protams, savā laulībā. Līdzšinējie vadītāji jaunajai kustības valdei novēlēja personīgi izdzīvot, to, ko tie saņēmuši kustībā un saskatīt Laulāto Tikšanās garīgumu, kā ļoti īpašu vērtību savā dzīvē.
Runājot par savām iecerēm, jaunie „Laulāto Tikšanās” kustības vadītāji Uldis un Daina Žurilo uzsvēra, ka līdz šim, esot atbildīgiem par Rīgas ahidiecēzi, daudz spēka ieguldīts, lai attīstītu Rīgas arhidiecēzes mazo centru izveidi. To sadarbībā ar šo centru vadītājiem ir izdevies izdarīt. Tagad ir plāns izveidot centrus gan Rēzeknes – Aglonas diecēzē, gan Jelgavas diecēzē, gan arī, Liepājas diecēzē: Vēlamies cilvēkus motivēt, iesaistīt un strādāt tieši ar animatoriem, stiprināt savstarpēju sadraudzību un augšanu harizmā. Redzam, ka ģimenes, kuras to uzņemas, saņem daudz žēlastību.
Kongresa noslēgumā notika Jelgavas diecēzes bīskapa Edvarda Pavlovska celebrēta Svētā Mise. Homīlijā bīskaps klātesošos aicināja meklēt spēku lūgšanā. Lūgšana vieno katru ģimeni un visas ģimenes kopā. Lūgšanas spēks pavada rekolekciju laiku, kā arī gatavošanos laulībām. Pirms iziet pie cilvēkiem, mēs lūdzam, un tad ejam, Dieva Gara spēkā. Tur ir kopējās mīlestības spēks. Bīskaps novēlēja klātesošajiem šo lielo mīlestību nest sevī, lai to varētu dot tālāk citiem. Dievs ir tas, kas vada un dod spēku, bet Dievs to var darīt arī caur cilvēkiem. Viņš izvēl šos cilvēkus.
Bīskaps klātesošajiem novēlēja priecīgus Kristus Dzimšanas svētkus. Lai šis Bērns, kura dzimšanas dienu svinam, mums katram dod iekšēju prieku un mieru, pēc kura mēs ļoti alkstam. Plānojot jauno gadu, lai zinām, ka Dievs mūsu jauno gadu jau ir saplānojis. Mums tikai vajag iekļauties šajā plānā, ieklausīties, ko Dievs mums katrā konkrētajā dienā teiks.
Aigars Brikmanis
Foto: 1. (lapas augšā) “Laulāto tikšanās” jaunā valde; 2. Dainis un Baiba Stikuti; 3. Dainis un Baiba Stikuti ar diakonu Gunāru Konstantinovu; 4. Dainis un Baiba Stikuti ar jaunajiem “Laulāto Tikšanās” valdes priekšsēdētājiem Uldi un Dainu Žurilo; 5. un 6. Uldis un Daina Žurilo; 7. V. E. Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis; 8. un 9. Sv. Mise kongresa noslēgumā; 10. V.E. Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis ar “Laulāto tikšanās” animatoru 9. kongresa dalībniekiem.   

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti