Now Reading
Lasījumi Zentas Mauriņas 115. dzimšanas dienā

Lasījumi Zentas Mauriņas 115. dzimšanas dienā

15. decembrī, pl. 11.00, Latvijas Universitātes Mazajā aulā notiks latviešu esejistes Zentas Mauriņas 115. jubilejai veltīti lasījumi: „Nācijas un patības pašapziņa mūsdienu pasaules izaicinājumos. Zentas Mauriņas versija.”

Lasījumi notiks, pateicoties Latvijas Universitātes, LU Humanitāro zinātņu fakultātes, LU filozofijas un socioloģijas institūta, Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” un Grobiņas novada atbalstam.

Katrai nācijai ir kultūras darbinieki, kam visdziļāk, vispatiesāk ir izdevies pietuvoties savas tautas patības kodolam. Viena no tādām mūsu tautā neapšaubāmi ir Zenta Mauriņa – nepārspējama esejiste, filozofe, domātāja, skolotāja visplašākā nozīmē un pāri visam – garīgā meklētāja. Par saviem sasniegumiem ieguvusi daudzas jo daudzas atzinības balvas Eiropā, tai skaitā pēc kara Vācijā ar formulējumu: “par palīdzību vācu tautai atgūt pašapziņu pēc II pasaules kara”. Domātājas jubileja ir lieliska iespēja reflektēt par latviešu tautas pašapziņu mūsdienu Eiropā un pasaulē, no jauna pārdomājot Mauriņas reiz atklāto un pausto.

Ar savām domām par Zentas Mauriņas mantojuma aktualitāti mūsdienu Latvijā un Eiropā dalīsies Ausma Cimdiņa, Maija Kūle, Skaidrīte Lasmane, Dagmāra Beitnere, Maija Rolova, Andris Marija Jerumanis (Latvija – Šveice), Edgars Mucenieks, Austris Grasis un Silvestrs Gaižūns (Lietuva). FLAMENCO mūzikas skaņas jubilārei dzimšanas dienā dāvinās Rolands Masaļskis. Lasījumu ievadvārdus sacīs LU rektors Mārcis Auziņš.

Pirms lasījumiem Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas baznīcā pl. 10.00 notiks aizlūgums Zentas Mauriņas un Konstantīna Raudives piemiņai.

Ieeja uz lasījumiem – bez maksas, – uz tiem aicināti visi labas gribas ļaudis, kuriem svarīgs Zentas Mauriņas garīgais mantojums.

Arnis Šablovskis

Scroll To Top