Martā notiks konference „Ticība 21. gadsimtā: jaunā antropoloģija trešajam gadu tūkstotim”

2013. gada 14.-16. martā Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) un Rīgas Teoloģijas institūts (RTI) sadarbībā ar Rīgas arhidiecēzi rīko Ticības gadam un RARZI divdesmitajai gadadienai veltītu starptautisku zinātnisko konferenci „TICĪBA 21. GADSIMTĀ: JAUNĀ ANTROPOLOĢIJA TREŠAJAM GADU TŪKSTOTIM”. Konferences mērķis ir pārdomāt kristīgās ticības būtību un atgādināt par tās garīgo, eksistenciālo un sociālo nozīmi izpratnē par cilvēku.

„Ticība ir nozīmīga daudziem, kas meklē patiesību par sevi un pasauli. Šie patiesības meklējumi ir autentisks ievads ticības laukā, jo ticība nav pretrunā ar cilvēka racionalitāti. Gluži pretēji, ticības pamatu pazīšana prasa visu cilvēka radošo spēju – prāta, gribas un jūtu iesaistīšanos, lai viņš spētu nonākt pie patiesības par sevi pašu,” uzsver konferences organizatori.„Tāpat ticība nav reducējama uz šauri personisko sfēru, tai ir nozīmīga sociālā dimensija. Tieši tāpēc, ka ticība pamatojas brīvā izvēlē, tā prasa arī sociālu atbildību par to, ka mēs ticam. Ticība var palīdzēt mūsdienu apjukumā par cilvēka izpratni: kā to parāda depersonalizāijas iezīmes, cilvēks tiek reducēts uz lietu, pazūd atšķirības starp vīrieti un sievieti, pastāv dažādas izpratnes par ģimeni. Ticība arī nav nošķirama no mīlestības: ticība bez tuvākā mīlestības nenes augļus. Tāpēc patiesas kristīgās mīlestības liecība ir labākais veids, kā liecināt par ticību un padarīt to ticamu.”

14. martā konferences atklāšana notiks Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē ar Svēto Misi. Paredzēts, ka atklāšanā piedalīsies V.E. Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs un V.E. apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps Luidži Bonacci (Luigi Bonazzi). Atklāšanai sekos starptautisko referentu priekšlasījumi Rīgas domē. Plānots, ka 15. martā un 16. marta priekšpusdienā Rīgas Teoloģijas institūtā ar referātiem uzstāsies RARZI un RTI docētāji, bet 16. marta pēcpusdienā Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē lekciju lasīs Valdemārs Hrostovskis (Waldemar Chrostowski), Dr. theol. habil., Varšavas Kardināla Višinska Universitātes Teoloģijas fakultātes Vecās Derības profesors, un savas liecības teiks bīskapi.

Konferences pirmās dienas plenārsēdē būs iespēja dzirdēt referātus par tādiem tematiem kā „Ticības socioloģiskais aspekts”, „Ģimene kristīgās antropoloģijas gaismā”, „Ticība un Kristus”, „Ticība sv. Trīsvienības gaismā” un „Jēzus Kristus soterioloģiskā aktivitāte”.

Savukārt otras dienas plenārsēdē RARZI un RTI docētāji uzstāsies ar šādiem priekšlasījumiem: prof. Andris Priede, Dr. hist.eccl.: „Ceļā uz Nīkajas ticības simbolu – Disciplina Arcani evaņģelizācijas metode pirmajos kristietības gadsimtos” (RTI), Baiba Brūdere, Dr. theol.: Ticības nakts: Sv. Terēze no Bērna Jēzus un godināmais Boļeslavs Sloskāns (RARZI), pr. Aleksandrs Stepanovs, Dr. theol., “Kristus tēls pastorālajā konstitūcijā Gaudium et spes” (RARZI), pr. Andris Ševels, Lic. theol. „Ticības dialoģiskais raksturs Jāņa Pāvila II un Benedikta XVI teoloģijā” (RARZI), M. Sofija CSCIJ, Mag. theol., „Ticības teologālais tikums sv. Jāņa no Krusta antropoloģijā” (RARZI), m. Klāra PIJ, Skaidrīte Kalvāne, Dr. philol. „Ieskats katoļu Baznīcas katehismu vēsturē Latvijā” (RTI, RARZI), M. Ieva Inese Lietaviete, Mag. psych., “Uzticēties sev vai Dievam: reliģiskās stresa pārvarēšanas stratēģijas un pašefektivitātes izjūta” (RARZI) un Lolita Ērgle, Mag.rel.paed. “Ticības mantojuma saglabāšanas un nodošanas pedagoģiskie aspekti katehēzē un kristīgajā mācībā” (RARZI).

RARZI, LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti