Now Reading
Pļaviņu draudzē Ticības padziļināšanas programmas ietvaros notiek tikšanās par lūgšanu

Pļaviņu draudzē Ticības padziļināšanas programmas ietvaros notiek tikšanās par lūgšanu

Sestdien, 15. decembrī Pļaviņu Kristus Debeskāpšanas katoļu draudzes 5 gadu jubilejas priekšvakarā notika jau otrā Ticības padziļināšanas programmas (TPP) ietvaros šajā draudzē rīkotā tikšanās. Tās laikā draudze un interesenti bija aicināti dziļāk izprast vienu no mūsu ticības un garīgās dzīves neatņemamām sastāvdaļām – lūgšanu. Pasākumu vadīja Rīgas Garīgā semināra 5. kursa students Aivars Līcis.
Par Euharistisko adorāciju seminārists Aivars Līcis bija īpaši parūpējies, jo atbilstoši tēmai bija sarūpējis gan meditācijas, pārdomas un izvilkumus no Sv. Rakstiem, gan arī īpaši piemeklētas dziesmas par lūgšanu, kas aicināja uz dziļām pārdomām, radīja lūgšanai attiecīgu noskaņojumu un palīdzēja sagatavoties un noskaņoties gaidāmajai prezentācijai. Seminārists Aivars prezentācijas laikā aplūkoja ar lūgšanu saistītus jautājumus: kas ir lūgšana un kā to skaidro svētie; kāpēc lūgšana ir nepieciešama; kādi ir lūgšanas veidi un kādi šķēršļi var traucēt lūgties.

Pirms Sv. Mises klātesošie bija aicināti izveidot mazās grupas, kur katram bija iespēja dalīties savā lūgšanas pieredzē, izteikties par lūgšanu veidiem, kādus tie praktizē un kā Dievs caur lūgšanu ir katru īpašā veidā uzrunājis. Pasākuma apmeklētāji bija aktīvi piedalījās : katrs vēlējās izteikties, liecināt un dalīties ar savu pieredzi.
Liela atzinība jāizsaka Pļaviņu katoļu draudzes prāvestam Ingaram Stepkānam par viņa ieguldīto un dedzīgo darbu savas draudzes dievbijības un ticības audzināšanā. Pateicoties viņa dedzībai un atbalstam, TPP dalībnieki varēja jau otrreiz viesoties Pļaviņu Kristus Debeskāpšanas draudzē, kā arī padziļināt un dalīties ar vislielāko dāvanu, ko mums Dievs ir dāvājis Kristības sakramentā – ticību. Lai Dievs atalgo pr. Ingara darbu un viņa dedzību!
Seminārists Mareks Brenčs

Scroll To Top