Now Reading
Pr. Aigars Bernāns: „Katras veiksmes atslēga – absolūta paļāvība uz Dievu”

Pr. Aigars Bernāns: „Katras veiksmes atslēga – absolūta paļāvība uz Dievu”

Latgalē Riebiņu novada Pieniņu Jēzus Sirds draudzē, Smelteru misijas punktā un Līvānu novada Znotiņu Dievmātes draudzē kalpo vienkāršais un sirsnīgais priesteris Aigars Bernāns, kurš par priesteri ordinēts pirms 11 gadiem – 2001. gada 23.septembrī. „Vienmēr uzklausa, saprot cilvēku vajadzības. Veic lielu darbu ar jaunajām ģimenēm. Pirms laulību ceremonijas katru reizi tiekas ar topošajām ģimenēm, izrunājās, izstāsta ģimeniskās vērtības, dod vērtīgus padomus dzīvei. Viņš nevienam neatsaka, vienmēr visiem atrod laiku”, tā priesteri raksturo Salas pamatskolas direktore Valentīna Liniņa.
 
Priestera Aigara Bernāna darbošanos vietējās draudzes aktivizēšanā un saliedēšanā ir novērtējuši arī Saunas pagasts, Riebiņu novada dome, Preiļu novada dome, pasniedzot Atzinības rakstus. 2012.gadā priesteris saņem divas atzinības balvas: Riebiņu novada nominācijas “Gada cilvēks” ieguvējs un Latvijas valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis” goda zīmi bronzā.

„Saņemtie atzinības raksti un goda zīmes, nav mans īpašs nopelns. Tā ir liela Dieva žēlastība un tikai pateicoties Dieva atbalstam, cenšoties darīt labu, ir dota iespēja pieredzēt sava darba augļus. Pirmās draudzes, kur tiku nozīmēts kalpot, bija Zilupe, Pasiene, Istra un Lauderi. Lai arī daudziem šķiet, ka tās ir tālas, nomaļas lauku draudzes, es uzskatīju to par īpašu Dieva dāvanu,” atzīst pr. A. Bernāns. „Kopš 2004. gada sāku kalpot Pieniņu draudzē, kur dzīvo ticīgi, strādīgi un atsaucīgi cilvēki. Neskatoties uz to, ka draudzes ļaudis lielākoties dzīvo viensētās, apsaimniekojot lielas zemnieku saimniecības, kas atrodas tālu viena no otras un no baznīcas, iedzīvotāji aktīvi iesaistās draudzes dzīvē, tāpēc kopā esam spējuši paveikt daudz.”

Priesteri Aigaru Bernānu interesē Latgales vēsture un etnogrāfija, un viņam ir daudz ideju par to, ko vajadzētu pētīt. Priesteris ir izveidojis seno fotogrāfiju kolekciju un labprāt atbalsta portāla „Zudusī Latvija” veidotājus, jo tur informācija tiek apkopota vienkopus un ir pieejama elektroniski arī citiem. Svarīgi, lai vēsture būtu izzināta, sistematizēta. Un senās fotogrāfijas, kas saistās ar novada ļaudīm un draudzes dzīvi ir unikāla vērtība.

Lielu popularitāti ir ieguvuši priestera rīkotie vakari par piedzīvoto Sibīrijas ekspedīcijās. „Cilvēkiem ir interesanti uzzināt par latviešu likteni Sibīrijā, jo, tikai pateicoties šīm ekspedīcijām, mēs varējām ieskatīties tais mūsu vēstures lappusēs, par kurām padomju laikos tika noklusēts. Pirmajās četrās ziemās tur tika organizēta Ziemas skola, kur visiem interesentiem tika mācīta valoda, gramatika, un stāstīts par Latgali, tās kultūru un vēsturi,” stāsta priesteris. „Daudzi cilvēki ir priecīgi, ka atbrauc un runā ar viņiem latgaliski, ka beidzot ir radusies iespēja arī kopā ar priesteri lūgties „pa sovam”, t.i. savā mēlē. Daudzi brīnumainā kārtā saglabājuši vecvecmāmiņu lūgšanu grāmatas un apzinās savu piederību katoļticībai. Ir arī tādi, kas joprojām prot lasīt senajās lūgšanu grāmatās un, satiekoties man jautā, vai pareizi lūdzas. Interesanti, ka no garīgajām dziesmām latgalieši savā atmiņā ir saglabājuši galvenokārt senās Ziemassvētku dziesmas, kuras tagad mūsu baznīcās Latvijā vairs nedzied. Aizkustinoši ir novērot, kā daudzi tautieši ir atraduši ceļu uz baznīcu, kur, pateicoties poļu misionāriem, ir iespēja pulcēties uz Sv. Misi un pieņemt svētos Sakramentus. Apbrīnoju, cik daudzus brīnumaini ir vadījusi Dieva žēlastība, kad tautieši, kurus neviens nav īsti mācījis ticības patiesībām, tās kolosāli izprot,” piedzīvotajā dalās pr. A. Bernāns.

Par redzēto un piedzīvoto Sibīrijā priesteris labprāt stāsta draudzēs, skolās, bibliotēkās un dažādos šai tēmai veltītajos pasākumos. Ir izveidojusies draudzīga sadarbība ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju, kā rezultātā tika izveidota izstāde par Pieniņu draudzi un baznīcu, sarīkota Muzeju nakts, kurā interesenti tika iepazīstināti ar Maija dziedājumu tradīcijām Latgalē. Kopā ar muzeja darbiniekiem ir izdevies arī ieinteresēt tekstiliju speciālistus, lai tiktu pētīts ne tikai mūsu vecmāmiņu pūra lāžu saturs, bet arī pievērsta uzmanība tiem senajiem liturģiskajiem tērpiem, ko glabā Latgales baznīcas.

Aprīnojama ir Dieva Apredzība! Katras veiksmes atslēga, runājot priestera Aigara Bernāna vārdiem ir: „absolūta paļāvība uz Dievu un atdošanās Viņa vadībai”.

Vineta Zeltkalne

Foto: 1. Pr. Aigars Bernāns ar Sibīrijas latviešiem Aglonā, 2. un 3. – ekspedīcijās Sibīrijā.

Scroll To Top