Now Reading
RARZI piedāvā iespēju apmeklēt viesprofesora Valdemāra Hrostovska lekcijas

RARZI piedāvā iespēju apmeklēt viesprofesora Valdemāra Hrostovska lekcijas

20. jubilejas gadā Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) piedāvā viesprofesora Valdemāra Hrostovska (Waldemar Chrostowski), Dr. theol. habil., Varšavas Kardināla Višinska universitātes Teoloģijas fakultātes lekcijas Vecās Derības ekseģēzē, kas notiks 7., 8., 14. un 15. decembrī.

Profesora V. Hrostovska lekcijas Vecās Derības ekseģēzē par Gudrības un dzejas grāmatām (16 st.) paredzētas 7. decembrī, pl. 17.30-20.50, 8. decembrī, pl. 9.00-12.20, 14. decembrī, pl. 17.30-20.50 un 15. decembrī, pl. 9.00-12.20.

Priesteris V. Hrostovskis ir ievērojams Polijas Vecās Derības ekseģēts. Viņš ir studējis Svētos Rakstus Bībeles Pontifikālajā Institūtā Romā un papildinājis zināšanas Ebreju universitātē Jeruzalemē, iegūstot doktora grādu Svētajos Rakstos Varšavas Katoļu teoloģijas akadēmijā. Profesoram V. Hrostovskim ir liela pasniegšanas pieredze ASV akadēmiskajos centros un sinagogās. Daudzus gadus viņš bija Polijas kristiešu jūdu padomes vicedirektors. Viņam ir vairāk nekā 2000 zinātnisko un populārzinātnisko publikāciju teoloģijā un ekseģēzē.

www.rarzi.lv

Foto: no interneta resursiem

Scroll To Top