Now Reading
RARZI skolu projekts – ieguldījums skolēnu nākotnē

RARZI skolu projekts – ieguldījums skolēnu nākotnē

6. decembra vēlā pēcpusdienā uz kopīgu noslēguma pasākumu sanāca tie, kas piedalījās, organizēja un atbalstīja Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) īstenoto projektu „Kristīgo vērtību un tradīciju integrācija izglītošanas darbībā Rīgas vispārizglītojošās skolās”. RARZI telpās ieradās arī vairāku skolu, kurās projekts bija viesojies, pārstāvji un daži jaunāko klašu skolēni, kas sniedza nelielu koncertu.

Viena no galvenajām projekta autorēm un virzītājspēkiem RARZI Katehētikas centra vadītājiem Lolita Ērgle uzsvēra, ka „mūsu uzdevums ir būvēt tiltus un pamazām nojaukt stereotipus, ko, ejot uz skolām, centāmies darīt”. Savā pieredzē par piedzīvoto projekta laikā dalījās arī tie, kas devās uz skolu un uzrunāja skolēnus.
Žurnālists Marks Jermaks, kurš kopā ar psiholoģi Diānu Staņko 7.-9. klašu skolēniem stāstīja par meiteņu un zēnu attiecībām, sacīja, ka pamanījis jauniešos slāpes pēc patiesas dzīves. Viņš uzskata, ka dzirdētās lekcijas vismaz dažiem noteikti ir likušas aizdomāties par savu dzīvi. RARZI direktora p.i Aleksandrs Stepanovs, katoļu žurnāliste Ingrīda Puce, virsnieks Mareks Savickis un dziedātājs Jānis Kurševs projekta laikā devās pie vidusskolēniem, stāstot par dzīves jēgu, dzīvību un nāvi, kā arī cilvēka un Dieva attiecībām. Viņi sacīja, ka šīs tēmas daži jaunieši uztvēra ar prieku, citi sākotnēji bija aizvērušies. Lektorus pārsteidza tas, cik jaunieši tomēr bija ieinteresēti, jo, kā sacīja A. Stepanovs, viņiem tika piedāvātas tādas tēmas, „kuras mēs paši jaunībā nedzirdējām, bet vēlējāmies dzirdēt”. Turklāt šīs tēmas jaunietim ir ļoti aktuālas, ja arī par tām ikdienā savā starpā netiek runāts. Lekcijās bija īpaša vide un apstākļi, ko pastiprināja lektoru dažādās rakstura iezīmes, tāpēc skolēni spēja atbrīvoties un ar laiku sacīt ne vairs to, ko no viņiem gaidīja, bet to, ko viņi patiesi domāja.

Pie 1.-4. klašu skolēniem devās RARZI docētāji: Ingrīda Trups-Kalne, Terēze Druka, tēvs Sergejs un Lolita Ērgle. Viņiem pievienojās arī M.Savickis, Rīgas Katoļu ģimnāzijas direktora vietniece Diāna Mekša un Betānijas dominikāņu māsa Diāna. Vismazākie bērni citā griezumā paskatījās uz tradicionālajiem svētkiem. Arī viņiem bija svarīgi dzirdēt kādu „no malas”, secināja projektā iesaistītie.

Pateicības vārdi par drosmi un gatavību runāt ar bērniem un jauniešiem par tik dziļiem jautājumiem izskanēja no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājas Eiženijas Aldermanes. Pēc viņas sacītā, ir ļoti maz skolotāju, kuri ar bērniem spēj runāt par tik dziļām tēmām, bet bērni un jaunieši vēlas par to runāt. Viņa uzskata, ka tāda veida projekti ir jāturpina, jo jauno cilvēku „integrācija sabiedrībā ir ļoti nepieciešama, tā kā daudzi jūtas nepieņemti, bez drosmes, tāpēc slīgst depresijā, kļūst agresīvi un vardarbīgi”. Protams, lai to īstenotu, ir nepieciešami stipri un zinoši cilvēki, un E. Aldermane esot pārliecinājusies, ka projekta laikā uz skolām tieši šādi cilvēki arī ir devušies.

Arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs stāstīja par laiku, kad izkristalizējās ideja par šāda projekta īstenošanas nepieciešamību. Sākotnēji viņš esot runājis ar izglītības un zinātnes ministru
Robertu Ķīli, kurš piekritis pilotprojektam Rīgas skolās. Arhibīskaps pateicās L. Ērglei par iznestā darba smagumu. Viņš uzsvēra, cik svarīgi skolā ir ne tikai dot zināšanas, bet dot bērniem vislabāko. Mūsdienās skola ir kļuvusi vien par informācijas nesēju, jo tai ir atņemta audzinošā loma, bet bīskaps uzskata, ka tieši vērtības bērniem ir viena no pirmajām sniedzamajām lietām. „Viņiem var būt plašas zināšanas, bet jātop iekšēji stipriem, lai spētu izturēt, lai iemācītos domāt, konfrontēties ar reālo dzīvi,” sacīja Z.Stankevičs.

Jau pasākuma sākumā L.Ērgle uzsvēra, ka projektā galvenie bija bērni. Pēc pasākuma, kad valdīja neformāla gaisotne, dažu skolu pārstāvji labprāt dalījās savās pārdomās par projekta nozīmi viņu skolas skolēniem.

O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas direktora vietniece Tamāra Kazāka: „Mūsu skolā projekts notika 8. klasēs, kur bija ļoti interesantas nodabības par meiteņu un zēnu attiecībām. Skolēni bija ļoti iepriecināti un viņiem bija interesanti, jo tie bija cilvēki no malas. Bērni pat teica, ka gribētu vēl tāda veida lekcijas, un apsolījām, ka būs. Domāju, ka tas ir ļoti labi un bērniem visvairāk ir vajadzīga tieši saruna. Apbrīnoju cilvēkus, kuri nāca.”

Rīgas Teikas vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Evita Maculēviča: „Pie mums jau pirms projekta „Iespējamās misijas” ietvaros ciemos bija arhibīskaps, pēc tam no Rīgas domes pienāca informācija par projektu. Piekritām piedalīties, jo skolā patlaban aktualizējam vērtības. Ar bērniem gan bija dažādi. Bez problēmām bija 1-4. klasēs, jo tur jau ir kristīgā mācība. Vidusskolā nebija viennozīmīga attieksme, bet tur šie jautājumi bija īpaši būtiski tieši konkrētajā laikā.” 9. klases audzinātāja Mārīte Nagle atzina: „Pozitīvi bija tas, ka par attiecību jautājumiem runāja nevis skolotājs, bet cilvēks no malas. Tāpat ceru, ka būs tam visam turpinājums, jo esam gatavi piedalīties. Runāt par attiecību tēmu ir svarīgi, jo apkārt ir daudz spīdīgu mantiņu, bet bērniem jāpalīdz izvēlēties pareizā.”

Rīgas 25. vidusskolas 11. klases skolotāja Diāna Berga: „Vidusskolēniem šīs lekcijas bija īpaši vērtīgas. Ja arī sākumā viņi bija skeptiski, tomēr uz beigām gandrīz visa klase piedalījās un iesaistījās sarunās. Domāju, ka tas nepieciešams arī citās skolās.”

Rīgas 49. vidusskolas filosofijas skolotāja Kristīne Tropiņa teica: „Bērniem par šīm visām tēmām runāt ir ļoti būtiski. Turklāt tas vajadzīgs vispār plašākā kontekstā.” Savukārt 2.klases audzinātāja Andra Valtere norādīja: „Tūlīt pat piekritu dalībai šai projektā. Vecākiem sūtījām vētulītes un aicinājām norādīt, ja nepiekrīt, ka viņu bērni piedalās. Neviens neatteicās. Bērni teica, ka tās bija visskaistākās stundas. Uzzināju, ka bērni ir ļoti zinoši. Izteikties vēlējās gandrīz katrs.”

Ilze Mežniece, Katoļu Baznīcas Vēstnesis
Foto: LRKB IC

Fotogrāfijās:

1. Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs
2. RARZI Katehētikas centra vadītāja Lolita Ērgle
3. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane
4. Žurnālists Marks Jermaks
5. Virsnieks Mareks Savickis
6. (attēlā no kreisās) Rīgas Katoļu ģimnāzijas direktora vietniece Diāna Mekša, RARZI docētājas Terēze Druka un Ingrīda Trups – Kalne
7. un 8. jaunāko klašu skolēnu koncerts

Scroll To Top