Now Reading
Rīgas arhidiecēzes priesteri pārrunā Baznīcas organizāciju sadarbības iespējas

Rīgas arhidiecēzes priesteri pārrunā Baznīcas organizāciju sadarbības iespējas

Kā veidot sadarbību diecēzes līmenī starp dažādām katoliskajām organizācijām, balstoties uz Vatikāna II koncila mācību? – šo jautājumu Rīgas arhidiecēzes priesteru darba grupa pārdomāja seminārā, kas no 26. līdz 29. novembrim notika Rīgas Teoloģijas institūta telpās.

Šis bija jau trešais Baznīcas atjaunotnei diecēzē veltītais seminārs, kuru Rīgas arhidiecēzes priesteriem vadīja starptautiskās organizācijas „Kustība Labākai pasaulei” pārstāvis, priesteris Staņislavs Zajoncs, piedaloties Rīgas arhibīskapam – metropolītam Zbigņevam Stankevičam.

Šajā seminārā tika aplūkotas iespējas sekmēt diecēzes atjaunotni saskaņā ar dogmatiskajā konstitūcijā par Baznīcu „Lumen Gentium” (1964), pastorālajā konstitūcijā par Baznīcu mūsdienu pasaulē „Gaudium et Spes” (1965) un pēcsinodes apustuliskajā pamudinājumā „Christifideles Laici” (1988) ietvertajām idejām. Kā atzina viens no darba grupas locekļiem pr. Viktors Stulpins, šoreiz par diecēzes atjaunotni vēl tika runāts teorētiskā līmenī, bet jau nākamajā tikšanās reizē tiks pārspriests, kā to īstenot praktiski.

Nākamais diecēzes atjaunotnei veltītais seminārs paredzēts 2013. gadā, no 29. janvāra līdz 1. februārim.

LRKB IC

Scroll To Top