Now Reading
Ticības padziļināšanas programma Olainē

Ticības padziļināšanas programma Olainē

Liturģiskā gada noslēguma dienā, 1.decembrī, Olaines katoļu baznīcā kuplā skaitā sanāca draudzes locekļi uz Draudzes dienu. Prāvests Boguslavs Nendza, OFM Cap šai sadraudzības pēcpusdienai bija izvēlējies tēmu „Grēksūdze”. Šī tikšanās bija kā atbilde aicinājumam Ticības gadā padziļināt ikvienam savu ticību. Šādai iespējai brīnišķīgi kalpo Ticības padziļināšanas programma (TPP), kura piedāvā padziļināt izpratni septiņos virzienos: Baznīca, Baznīcas Maģistērija mācība, garīgā dzīve, ģimenes attiecības, katehēze, Svētie Raksti un svēto dzīve. Šajā reizē par tēmu „Grēksūdze” stāstīja Rīgas Garīgā semināra rektors, priesteris Pauls Kļaviņš. Ticības padziļināšanas programmas tēmu izklāsts un izbraucieni pa draudzēm top Garīgā semināra audzēkņu sadarbībā ar lajiem. Olainē priestera Paula Kļaviņa komandas biedri bija Sandijs un Egita Volinski.

Draudzes diena iesākās ar Vissvētākā Sakramenta adorāciju, lai Kristus būtu tikšanās centrā. Pēc tam sekoja pr. Paula Kļaviņa lekcija par „Grēksūdzi”. Šīs tēmas izklāstam palīdzēja izsekot priestera sagatavotā prezentācija latviešu un krievu valodā. Priesteris stāstīja par to: kas ir grēks, kas ir grēksūdze, kas ir jādara, lai grēksūdze būtu derīga un auglīga, kādi ir grēksūdzes augļi.

Patiesi, cik gan liela dāvana ir dota cilvēkiem Grēksūdzes sakramentā! Jēzus kā dvēseles un miesas ārsts nāk mums pretī, lai mēs varētu atjaunot attiecības ar Dievu. Līdzīgi kā Kristus iestādītie sakramenti arī Grēksūdzes sakramentā cilvēkam ir personiska sastapšanās ar Jēzu. Tāpēc nav iespēja grēkus izsūdzēt, piem., ar mobilā telefona starpniecību, jo nepieciešama cilvēciska tikšanās.

Pēc lekcijas sekoja draudzes locekļu jautājumi. Tikšanās kulminācija bija kopīga Sv. Mises svinēšana. Noslēgumā draudzīgā gaisotnē visi sapulcējās uz agapi.

Paldies Olaines draudzei un tās prāvestam par atsaucību un sirsnīgo uzņemšanu! Aicinām arī citas draudzes Ticības gadā izmantot TPP piedāvātās tēmas un organizēt līdzīgas tikšanās.

TPP pārstāve Egita Volinska

Scroll To Top