Pasaules Slimnieku diena – pamudinājums sekot Labā Samarieša paraugam

Vatikāns publicējis Benedikta XVI vēstījumu 21. Pasaules Slimnieku dienā, kas tiks atzīmēta 11. februārī. Tā temats: „Ej, un tu dari tāpat!” (Lk 10, 37). Dokumentā pāvests skaidro, ka šī diena ir veltīta ne tikai slimniekiem, bet arī veselības aprūpes darbiniekiem, kā arī visiem ticīgajiem un visiem labas gribas cilvēkiem. Tā ir lūgšanas un dalīšanās citam ar citu diena. Vienlaikus tas ir aicinājums katram cilvēkam upurēt savas ciešanas Baznīcas labā un saskatīt slimnieka sejas vaibstos pašu Kristu, kurš ar savām ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos atpestīja cilvēci. Svētais tēvs norāda, ka Pasaules Slimnieku diena šogad īpaši tiks svinēta Altetingas mariāniskajā svētnīcā Bavārijā, Vācijā, kā arī apliecina savu garīgo vienotību ar visiem slimniekiem, kuri šobrīd spiesti izciest dažādus pārbaudījumus.
11. februāris ir Vissvētākās Jaunavas Marijas parādīšanās Lurdā piemiņas diena. Benedikts XVI atgādina, ka Lurda ir cerības un žēlastības vieta un simbols. Vēstījumā Svētais tēvs aicina pievērsties Lūkasa evaņģēlijā aprakstītajam Labā Samarieša tēlam (sal. Lk 10, 25-37). Caur šo tēlu Jēzus palīdz mums izprast Dieva mīlestības lielumu pret katru cilvēku, īpaši pret slimnieku un cietēju. Fragmenta noslēguma vārdi „Ej, un tu dari tāpat!” ir norāde uz to, kādai jābūt Kristus mācekļa attieksmei pret saviem līdzcilvēkiem.

Pāvests skaidro, ka ticīgais ir aicināts smelt spēku no Dieva bezgalīgās mīlestības avota. Tā ir galvenā lieta. Runa ir par spēku, kas nepieciešams, lai pret katru cietēju savā ikdienas dzīvē izturētos kā Labais Samarietis. Šo spēku varam rast tad, ja dzīvojam dziļās draudzības attiecībās ar Kungu, ik dienas lūdzoties. Svētā tēva aicinājums attiecas ne tikai uz veselības aprūpes un pastorālajiem darbiniekiem, bet uz visiem kristiešiem, tai skaitā arī slimniekiem, kuri grib savu stāvokli izdzīvot patiesi kristīgā garā. Cilvēku dziedina nevis bēgšana no ciešanām, bet spēja tās pieņemt vienotībā ar Kristu.

Benedikts XVI norāda, ka daudzi Baznīcas tēvi Labā Samarieša tēlā saskatīja pašu Jēzu, bet laupītāju rokās kritušā cilvēka tēlā – Ādamu un grēka ievainoto cilvēci. Jēzus ir Dieva Dēls, kurš atklāj un dāvā mums Tēva uzticīgo un neierobežoto mīlestību. Reizē Jēzus ir arī cilvēks, kurš „atteicās no sevis, pieņemdams kalpa veidu” (Fil 2, 7). Viņš uzņēmās uz sevis visas cilvēces ciešanas, lai nestu mums cerību.

Vēstījumā Pasaules slimnieku dienā pāvests atgādina, ka Ticības gads ir īpaši labvēlīga iespēja tam, lai mēs padarītu intensīvāku mīlestības kalpojumu. Mēs esam aicināti būt par labo samarieti tiem, kuri dzīvo mums līdzās. Dokumentā Benedikts XVI sniedz vairākus konkrētus piemērus. Viņš piemin personības, kuras var kalpot par paraugu gan pašiem slimniekiem, gan viņu aprūpētājiem. Svētā Terēze no Bērna Jēzus, kuru svētīgais Jānis Pāvils II nosauca par „mīlestības zinātņu eksperti”, prata savas ciešanas izdzīvot dziļā vienotībā ar Kristu. Godājamais Luidži Novarēze labi apzinājās lūgšanas lielo nozīmi. Viņš lūdzās ar slimniekiem un par slimniekiem, kurus bieži vien pats pavadīja uz mariāniskajām svētnīcām. Svētīgā Māte Terēze no Kalkutas savas dienas gaitas vienmēr iesāka ar tikšanos ar Jēzu Euharistijā. Pēc tam viņa ar Rožukroni rokā devās pilsētas ielās, lai kalpotu Kungam cietējos.

Pāvests piemin arī Vissvētāko Jaunavu Mariju, kura sekoja savam Dēlam līdz pat Golgātai. Viņa nekad nezaudēja cerību Dieva uzvarai pār ļauno, ciešanām un nāvi. Marija stingri paļāvās uz Dievu. Šo viņas paļāvību izgaismoja Kristus augšāmcelšanās. Svētais tēvs atgādina, ka Jēzus dod cerību katram cietējam, atjauno viņā pārliecību, ka Dievs ir klātesošs, un sniedz savu mierinājumu.

J. Evertovskis / Vatikāna Radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti