Now Reading
Konklāvs sāksies 12. martā

Konklāvs sāksies 12. martā

Konklāvs, kurā tiks ievēlēts Benedikta XVI pēctecis, sāksies 12. marta pēcpusdienā – teikts piektdien izplatītajā Vatikāna preses dienesta paziņojumā.

11. marta vakarā, personas, kas rūpēsies par konklāva norisi, nodos zvērestu Svētā Pāvila kapelā. Tie ir gan klēra locekļi, gan laji, kurus apstiprinājis kardināls-kamerlengs un trīs asistējošie kardināli. Konklāva dalībniekus aprūpēs gan pontifikālie ceremonijmeistari, gan dažādās valodās runājoši biktstēvi, mediķi, dažādi tehniskie darbinieki, drošības sargi, pavāri un citas personas.

Konklāva priekšvakarā kardināli ieradīsies Svētās Martas mājā, kas jau ir gatava viesu uzņemšanai.

12. martā, pulksten 10 pēc Romas laika Vatikāna bazilikā notiks Svētā Mise „par Romas pāvesta ievēlēšanu”, kuru vadīs Kardinālu kolēģijas dekāns Andželo Sodano un varēs koncelebrēt visi kardināli.

Pl. 16.30 notiks kardinālu ingress konklāvā un zvērests par jauna pāvesta ievēlēšanu, kā tas ir paredzēts dokumentā Ordo Ritum Conclavis. Kardināli, tērpušies sarkanā tērpā, biretē un citās kardinālu regālijās, tiksies Svētā Pāvila kapelā 15 minūtes pirms ingresa. Skanot Svēto litānijai, balsstiesīgie kardināli procesijā dosies uz Siksta kapelu, kur pēc Veni Creatordziedājuma, nodos zvērestu. Pēc tam kardināli noklausīsies kardināla Greha meditāciju par svarīgo pienākumu, kas gulst uz viņu pleciem, un nepieciešamību rīkoties, domājot par Universālās Baznīcas labumu. Pēc šīs meditācijas kardināli pirmo reizi vēlēs. Pl. 19 viņi lūgsies Vesperes un pl. 19.30 atgriezīsies Svētās Martas mājā.

Konklāvā piedalīsies 115 balsstiesīgie kardināli. Baltie dūmi, kas pacelsies virs Siksta kapelas jumta, liecinās par jaunā pāvesta ievēlēšanu. Tajā pašā brīdī skanēs Svētā Pētera bazilikas zvani. Vatikāna preses sekretārs, priesteris Federiko Lombardi informēja, ka pāvesta ievēlēšanai ir vajadzīgas divas trešdaļas balsu, t.i., 77 balsis.

Pāvesta ievēlēšanā drīkst piedalīties tie, kuri bija jaunāki par 80 gadiem līdz dienai, kad sv. Pētera pēcteča sēdeklis kļuva vakants. Balsstiesīgo vidū vislielākais skaits ir eiropiešu (61 kardināls), otrajā vietā ierindojas Amerikas kontinents (33), trešo vietu dala Āzija un Āfrika (pa 11 kardināliem), savukārt no Okeānijas ir tikai viens kardināls. Visvairāk kardinālu ir no Itālijas (28). Pēc tam seko ASV (11), Vācija (6), Brazīlija, Spānija un Indija (5), Francija un Polija (4), Meksika un Kanāda (3). Kardinālu kolēģijā kopumā, ieskaitot arī tos, kuriem nav balss tiesību, ir 207 kardināli.

Pirmdien kardināli turpina debates par Romas bīskapa kandidātu.

Sagatavoja LRKB IC pēc Vatikāna Radio un Vatikāna preses dienesta materiāliem

Scroll To Top