Labie darbi vieno

„Caritas Latvija” biroja vadītāja Egita Volinska un brīvprātīgo koordinatore Dina Puķīte 18. un 19. martā viesojās Kauņā, „Caritas Lietuva” nacionālajā birojā, lai bagātinātu savas zināšanas ar kaimiņvalsts pieredzi karitatīvajā kalpošanā. Divu dienu vizīte bija tik bagātīga ar redzēto un dzirdēto, ka ir dabiska vēlme ar šo pieredzi dalīties un spert jaunus soļus „Caritas Latvija” misijas attīstīšanā mūsu zemē.

„Caritas Lietuva” no š. g. februāra ir jauna ģenerāldirektore Janīna Kukauskiene, kura iepriekš strādāja par direktora vietnieci. Tagad viņa šajā amatā ir nomainījusi pr. Robertas Grigas, kurš turpmāk kalpos kā diecēzes priesteris. Šajā Baznīcas organizācijā abi kopā ir nostrādājuši 20 gadus. Priesteris no savas pieredzes sacīja, ka Caritas darbā ir vajadzīga mīlestība, ideja, drosme, un tikai pēc tam nāk nauda. Pr. Robertas Gribas iedrošināja sākt ar maziem darbiem, jo svarīgs ir katrs cilvēks, kuram ir kāda vajadzība. „Caritas Lietuva” šobrīd Lietuvā ir viena no visatpazīstamākajām labdarības organizācijām, bet Baznīcas labdarības organizācijas atdzimšana sākās pirms 25 gadiem ar enerģiskas klostermāsas darbību, vīziju un „Caritas Lietuva” struktūras izveidi.

„Caritas Lietuva” ir veiksmīgi uzsākusi vairākus projektus un iniciatīvas, piemēram, izveidojusi rehabilitācijas centru bijušajiem ieslodzītajiem, ar kuriem vēlāk strādā valsts vai citas nevalstiskās organizācijas. Šobrīd „Caritas Lietuva” nacionālajā birojā ir ap 30 algotu darbinieku, kas iesaistīti dažādu sociālo projektu realizēšanā. „Caritas Latvija” pārstāvjus iepazīstināja ar kalpošanu ieslodzītajiem, viņu integrāciju sabiedrībā; kalpošanu prostitūtām un tirdzniecības upuriem; kalpošanu veciem cilvēkiem mājās; ārvalstu brīvprātīgo uzņemšanu un iesaistīšanu Caritas darbībā, kā arī ar dažādām labdarības akcijām. Viena no lielākajām „Caritas Lietuva” akcijām norisinās Adventā ar moto „Labie darbi vieno”. Tās laikā cilvēki iegādājas sveces ar Caritas simboliku, tādējādi atbalstot organizācijas aktivitātes.
Kauņā iepazināmies ar Kauņas arhidiecēzes Caritas direktoru pr.Virginiju Birjotas un viņa līdzstrādnieci klostermāsu Viktoriju SJE, kas pastāstīja, kā darbojas diecēžu Caritas centri un vienkārša draudzes Caritas grupa.
Pr. Virginijs pie draudzes, kurā kalpo kā prāvests, ir izveidojis dienas centru bērniem un pansionātu veciem cilvēkiem. Viņa piemērs atklāj, ka šādu institūciju uzturēšanai nav nepieciešama liela nauda, bet svarīgs ir draudzes cilvēku atbalsts un iesaistīšanās.
Kauņā Caritas paspārnē ir vēl divi dienas centri bērniem, no kuriem viens izvietots divās mazās telpās, bet otrs – lielā trīsstāvu mājā. Uz dienas centriem nāk bērni no nabadzīgām, kā arī sociāla riska ģimenēm. Bērni šeit var nomazgāties, izmazgāt drēbes un pavadīt brīvo laiku, spēlējot dažādas interesantas spēles.
Vizītes laikā apmeklējām Kauņas arhidiecēzes Caritas zupas virtuvi, kuru ik dienas apmeklē 300 – 500 cilvēki. Zupas virtuvē strādā četri pavāri, kas ir algoti darbinieki. Tāpat šiem cilvēkiem ir pieejams arī priesteris, kas ir atbildīgs par šo iestādi. Priesteris stāstīja, ka reizi gadā no visām Kauņas draudzēm tiek savākts ziedojums zupas virtuves darbības atbalstam.
„Caritas Lietuva” ģenerāldirektore Janīna stāstīja, ka arī Lietuvā katoļu Baznīcas labdarības organizācijai vienmēr no jauna saviem līdzstrādniekiem jāatgādina, kāda ir Caritas identitāte, misija un mērķi, lai Caritas vārds neaprobežotos ar priekšstatu par humānās palīdzības izdales vietu un Caritas brīvprātīgie būtu patiesi Kristus mīlestības nesēji cilvēkiem.
„Caritas Latvija” ar cerību skatās nākotnē, kad arvien vairāk cilvēku sirdis atvērsies tuvākmīlestības kalpojumam katoļu Baznīcā Latvijā, lai kopīgā darbā varētu paplašināt Caritas darbības jomas un palīdzības sniegšanas iespējas tiem, kuri ir grūtībās un sabiedrības neaizsargāti.
„Caritas Latvija”
 Fotoattēlos: 1. Kopbilde ar bijušo Caritas Lietuva ģenerāldirektoru pr. Robertas Grigas, jauno ģenerāldirektori Janīnu Kukauskiene un cietumu kalpošanas projekta vadītāju Vitautas. 2. Kopbilde ar Kauņas arhidiecēzes Caritas direktoru pr. Virginijusu un līdzstrādnieci māsu Viktoriju SJE. 3.,4. Attēli no bērnu dienas centra.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti