Projektu nedēļa „Ielu un klaiņojošie bērni” Rāmavas muižā

No 15. līdz 20. aprīlim Rīgas pierobežā esošajā Rāmavas muižā notika projektu nedēļa, kuras tēma bija „Ielu un klaiņojošie bērni”. Tās dalībnieki bija 17 vidusskolnieki no Rīgas Katoļu ģimnāzijas un Lizuma vidusskolas, kā arī desmit pieaugušie: pa vienam skolotājam no katras iepriekš minētās skolas, divi Rīgas Katoļu garīgā semināra studenti, divi pārstāvji no kopienas „Fazenda da Esperanca”, divi Sociālā Institūta „Kommende Dortmund” darbinieki, kā arī divi „Kommende Dortmund” rīkotās Sociālās akadēmijas absolventi.
Projekta iniciators ir Vācijas pilsētā Dortmundē izvietotais Sociālais institūts „Kommende Dortmund” – Katoliskās Baznīcas institūcija, kas nodarbojas ar Baznīcas sociālās mācības principu izplatīšanu sabiedrībā.
Projekta dalībnieki ne tikai teorētiski sprieda par bērnu klaiņošanas problēmas cēloņiem un risinājumiem, bet arī tikās ar bērniem, kuru galvenā uzturēšanās vieta ir iela, un apmeklēja valsts, pašvaldības, privātās iestādes un dienas centrus, kas rūpējas par ielu bērniem.
Projekta noslēgumā tapa buklets, kura mērķis ir iepazīstināt sabiedrību, bet it īpaši skolēnus, viņu vecākus un skolotājus, ar klaiņojošo bērnu problēmu un praktiskajām iespējām palīdzēt šiem bērniem.
Projekta īstenošanas gaitā tā dalībnieki secināja, ka lielākā problēma ir sabiedrības vienaldzība pret ielu bērniem, kuriem ikdienas steigā paskrienam garām, neiedziļinoties viņu grūtībās un dzīves apstākļos. „Ir jāatjauno cilvēka cieņas un vērtības izpratne sabiedrībā” – tā tika ierakstīts projekta dalībnieku izstrādātajā Hartā.
Par projekta garīgo pusi rūpējās Luiss un Juzefa no kopienas „Fazenda da Esperanca”. Šo kopienu pirms 30 gadiem Brazīlijā nodibināja kāds vācu franciskānis un tā nodarbojas ar atkarībās nonākušo cilvēku rehabilitāciju. Kopiena pa šiem gadiem ir izvērsusi savu darbību dažādās pasaules valstīs. Kopienas garīgums saistīts ar Evaņģēlija Vēsts izdzīvošanu ikdienā. Kopienas locekļi katru rītu no Evaņģēlija izvēlas dienas moto un vakarā dalās pieredzē, kā Labā Vēsts ir piedzīvota. To pašu praktizējām arī mēs projekta nedēļas laikā.
Projekts noslēdzās ar Svēto Misi, kuru celebrēja Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelāns pr. Pēteris Alusiks. Pateicība viņam par vienkāršo un saturīgo sprediķi! Jauniešu sirdis tika dziļi uzrunātas.
Kādā veidā Rīgas semināristi iesaistījās projektā? Projekta iniciators Sociālais Institūts „Kommende Dortmund” katru vasaru Austrumeiropas valstu semināristiem rīko vasaras skolu divu nedēļu garumā, kas saucas Sociālā akadēmija. Tajā lekciju un ekskursiju veidā tiek apgūta Baznīcas sociālā mācība. Jau vairākus gadus šajā vasaras skolā piedalās arī studenti no Rīgas Garīgā semināra. Pagājušajā vasarā institūts aicināja Austrumeiropas semināristus iesaistīties sociālo projektu īstenošanā savās zemēs, un uz šo aicinājumu atsaucās divi Rīgas semināra audzēkņi, kuri pēc visa paveiktā ir gandarīti par šī projekta laikā piedzīvoto.

RGS 5. kursa seminārists Aivars Līcis

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti