Uz ekumenismu ir aicināts ikviens!

Lai piedzīvotu ekumenisku pieredzi un izglītotu vienotības jautājumos, katoļu kopiena „Chemin Neuf” sadarbībā ar Latvijas evaņģēliski luteriskās Vecās Svētās Ģertrūdes draudzi no 20. līdz 21. aprīlim rīkoja semināru “Kāpēc kristiešu vienotība un kādā veidā?” Tā laikā bija sapulcējušies ap piecdesmit brāļu un māsu no katoļu un luterāņu draudzēm, kā arī viena māsa no pareizticīgās baznīcas.
“Sākot ar Vatikāna II koncilu, ekumenisms ir Baznīcas oficiāla izvēle, kas aicina ikvienu kristieti būt atvērtam vienotības jautājumos. Koncils atzina, ka ekumenisma kustība, kas sāka veidoties 20. gs. sākumā, ir Svētā Gara darbs, un tajā jāpiedalās ikvienam kristietim. Nedaudz vēlāk Jānis Pāvils II savā enciklikā „Ut unum sint” rakstīja, ka kristiešu vienotības meklējumi ir “pienākums, kas izriet no pašas kristīgās kopienas būtības”,” tā par ekumenismu runāja semināra lektors un “Chemin Neuf” priesteris Adams Stroinijs, Dr theol, atbildīgais par ekumenisko kontaktu veidošanu kopienā.
“Pirmkārt, tā ir katra mūsu sirds atgriešanās. Otrkārt, mums ir jālūdzas vienam par otru. Ekumenisma dvēsele ir lūgšana. Treškārt, mums ir jāsatiek un jāiepazīst savs tuvākais. Ekumenisma lielākais ienaidnieks ir mūsu bailes, notiesāšana, kas neļauj atvērties vienam pret otru. Ceturtkārt, ekumenisma jautājumos ir jāizglītojas, bet, piektkārt, mums jānododas kopīgai kalpošanai cilvēkiem. Lai darām kopā to, ko varam darīt kopā! Neskatoties, ka esam atšķirīgi, mēs varam būt kopā un izdzīvot vienotību, kas iet pāri mūsu saprašanai,” ar Vatikāna II koncila norādītajiem virzieniem ceļā uz ekumenismu iepazīstināja A. Stroinijs.
Uz “karstajiem” jautājumiem atbildēja arī Vecās Sv. Ģertrūdes draudzes mācītājs Rinalds Grants. Mācītājs uzsvēra, ka brīžos, kad ir grūti ticēt redzamai Baznīcas vienotībai, kas ir ekumenisma mērķis, viņš atceras Kristus lūgšanu: “Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī.” (Jņ 17, 21) Ja Jēzus savam Tēvam ir izteicis šādu lūgšanu, tad mums atliek tikai ticēt, ka Tēvs sava Dēla lūgšanu izpildīs, un palikt paļāvībā, ka Viņš zina, ar kādiem līdzekļiem to sasniegt. Mācītājs arī uzsvēra, cik svarīgi ikdienā ir pateikt STOP citu cilvēku runām, kuras pauž aizvainojumu un rūgtumu pret otru konfesiju. “Ja man kādreiz ir grūti izprast, kāpēc mēs rīkojamies tā, bet, piemēram, katoļu Baznīca citādāk, tad uzmeklēju kādu šīs Baznīcas priesteri un uzdodu savu jautājumu. Ieklausoties, atklāju, ka arī otrajai pusei ir zināmi argumenti un zināma gudrība, kas man ļauj labāk izprast un pieņemt šīs otras Baznīcas atšķirības,” skaidroja R. Grants.
Sestdien semināra dalībnieki Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcā piedalījās vienotības lūgšanā, kādu katru ceturtdienu kopiena praktizē savās mājās. Tās laikā tiek nesta un uz altāra novietota tukša patena un biķeris, tā izdzīvojot sašķeltības sāpes, jo īpaši tāpēc, ka kristieši joprojām nav vienoti Euharistijas jautājumā. Lūgšanas laikā cilvēki uzticēja savus aizlūgumus par savu un visu kristiešu sirds atgriešanos, par Svētā Gara darbību vienotības jautājumā savās draudzēs, pilsētās, visā Latvijā un pasaulē.
Pasākumā piedalījās ar ekumeniskās Tezē kopienas pārstāvis brālis Matejs. Viņš aicināja ikvienu savos plānotajos atzīmēt 2014. gada 26. – 28. septembri, kad Rīgā paredzēta Tezē kopienas organizēta starptautiska tikšanās jauniešiem no Baltijas, Skandināvijas valstīm, kā arī Krievijas. Īpaši viņš aicināja palīdzēt organizēšanā un piedāvāt naktsmājas jauniešiem.
Pasākuma dalībnieki svētdienas pēcpusdienā skatījās kopienas sagatavoto „Net for God” filmu: „Izlīgšanas spēks”, kas runā par savstarpēju izrēķināšanos Āfrikas cilšu vidū Burundī, turku genocīdu pret armēņiem, spēju piedot un stāvēt pāri etniskajiem konfliktiem. Pēc filmas savstarpēji dalījāmies pārdomās, kā šie aspekti attiecas uz katra personīgo realitāti.
Evija Puķe-Jansone, foto: Modris Skujiņš

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti