„Jēzus Kristus ir Eiropas cerības avots”

Eiropas Bīskapu konferences padomes vēstījums Eiropas Dienā 2013. gada 9. maijā:

Visiem tiem, kas šodien dzīvo Eiropas kontinentā un saskaras ar grūtībām, kuras izraisījusi pašreizējā ekonomiskā krīze, visiem, kas jūtas vientuļi, pazuduši vai meklē darbu un kas, piedzīvojuši nopietnu krīzi jēgas meklējumos un ticībā, cīnās raudzīties nākotnē, visiem jauniešiem jo īpaši, mēs vēlamies teikt, ka Baznīca Eiropā ir jums tuvu un aicina nezaudēt cerību. Šajā Ticības gadā mēs ar pilnu pārliecību atgādinām to, ko svētīgais Jānis Pāvils II teica pirms desmit gadiem adhortācijā “Ecclesia in Europa”: “Jēzus Kristus ir Eiropas cerības avots.”
Vienlaikus mēs aicinām ikvienu neļaut bailēm un egoismam apēnot žēlsirdību, kas vienmēr ir bijusi raksturīga mūsu kontinentam, bet tai vietā no jauna atklāt ģimenes nozīmību, dāvanas un viesmīlības vērtību, līdzās būšanu tiem, kas piedzīvo vislielāko trūkumu.

Mēs izmantojam šo iespēju arī lai pateiktos tiem, kas, ticības vadīti, veicina žēlsirdības darbus un sniedz palīdzību vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Palīdzība, ko viņi sniedz, ir tūlītēja un konkrēta atbilde uz daudzām materiālajām vajadzībām, bet arī Dieva mīlestības zīme, kas caur Jēzu Kristu kļuvusi tuva ikvienam.
Turklāt mēs aicinām Eiropas kristiešus izmantot „Eiropas Dienu” – šīs „likteņa kopienas”, kā to 1950. gada 9. maijā nodēvēja Roberts Šūmans – piedāvāto iespēju pārdomāt savu apņemšanos veidot tādu Eiropas sabiedrību, kas ir atvērta uz Absolūto un kurai ir raksturīga patiesība, taisnīgums, solidaritāte un brīvība: miera pīlāri, kā tos pirms piecdesmit gadiem „Pacem in terris” definēja pāvests Jānis XXIII.
Tulkoja LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti