Kapusvētki – cerības zīme

Ir sācies kapusvētku laiks. Kas ir kapusvētki? Kad tie notiek? Kāda nozīme ir kapusvētkiem mūsu tautai un katram cilvēkam?
Kapusvētku svinēšana arhīvos minēta jau 18.gs. beigās – 19.gs. sākumā. Kapusvētkus svin vasarā, katrā kapsētā savā noteiktā dienā. Tie notiek sestdienā vai svētdienā no maija līdz septembrim. Kapos garīdznieks notur dievkalpojumu ne tikai mirušo piemiņai. Bieži kapusvētkos tiek svinēta Sv. Mise par mirušajiem, kur ticīgie ļaudis iet pie grēksūdzes un dievgalda; tiek pasvētīti jaunuzstādītie un atjaunotie krusti, pieminekļi; tiek dota svētība bērniem.
Savulaik latviešu kapusvētku fenomenu savā diplomdarbā pētījis Viesītes mācītājs Alvis Āboliņš, kas atklājis, ka pirmo reizi informāciju par kapusvētkiem izdevies atrast kādā 1831. gada avīzē. Rakstītais liecinājis, ka līdz tam pagānisko kapusvētku tradīciju savā paspārnē ņēmusi baznīca, līdz ar to piešķirot tiem citu nozīmi. Pastāv leģenda, ka kapusvētki radušies šādi: 19. gadsimta sākumā kāds Zaubes mācītājs ievērojis, ka dievkalpojums nebija kupli apmeklēts. Izrādījās, ka ļaudis šajā laikā rušinājās kapos. Tā mācītājs ar visu draudzes kori devies noturēt dievkalpojumu kapos. Pēc laika šāda prakse izplatījusies arī citās draudzēs.
Katra tauta jūtas spēcīgāka, ja skaidri apzinās savas pamatvērtības. Mūsu kapu kopšanas un kapusvētku tradīcijas ir izcila kultūras vērtība. Mūsu tautai kapsētas ir kā otrs dievnams, it sevišķi kapusvētkos, kad tuvus un tālus ceļus braukušie satiekas un vienojas kopīgā lūgšanā par mūžībā aizgājušajiem tuviniekiem. Katri kapusvētki ir kā cerības zīme, ka dzīve nebeidzas virs zemes, bet ikviena cilvēka pēdējā stacija un apstāšanās ir pie Dieva debesīs.

Būsim aktīvi kapusvētku dalībnieki savu draudžu kapsētās, ar skaidru prātu un tīru sirdi uzmanīgi ieklausīsimies garīdznieka vārdos, dziedāsim līdzi procesiju dziedājumos un no sirds vienosimies kopīgā lūgšanā par mūsu mūžībā aizgājušajiem tuviniekiem.

Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem! Lai viņi dus mierā!
Raimonds Krasinskis,
Ādažu militārās bāzes kapelāns
***
Ar informāciju par to, kad kapusvētki notiks dažādos Latvijas katoļu draudžu kapos, varat iepazīties, vai meklējot mājas lapas sadaļā Dievkalpojumi => Kapusvētki. Saraksts vēl tiks papildināts.
LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti