Now Reading
Rīgas arhidiecēzē jaunus nominātus saņēmuši priesteri: Pauls Kļaviņš, Andžejs Stokloss un Juris Škapars

Rīgas arhidiecēzē jaunus nominātus saņēmuši priesteri: Pauls Kļaviņš, Andžejs Stokloss un Juris Škapars

6. maijā Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs izsniedza nominātu Rīgas Garīgā semināra rektoram priesterim Paulam Kļaviņam, saskaņā ar kuru priestera Jura Jalinska prombūtnes laikā viņam ir uzticēts pildīt Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles prāvesta pienākumus.

Šajā pašā datumā arhibīskaps izsniedza nominātu arī priesterim Andžejam Stoklosam, saskaņā ar kuru viņš ir atbrīvots no vikāra pienākumiem Valmieras draudzē un iecelts par vikāru Rīgas Sv. Franciska draudzē, ar dzīves vietu Rīgā, Katoļu ielā 16.

7. maijā nominātu saņēma priesteris Juris Škapars, kurš ir iecelts par viceprāvestu Madonas draudzē ar dzīves vietu Madonā, Liepājas ielā 13.
LRKB IC
Scroll To Top