V Katoļu Studentu dienas – „Runā un nebīsties!”

„Nebīsties! Runā un neklusē, jo es esmu ar Tevi” (Apd 18:9b-10a), ievadot Katoļu Studentu dienas, Sv. Misē 10. maija vakarā uzsvēra V. E. arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Jau piekto gadu Latvijas katoļu augstākās izglītības iestādes – RARZI un RTI – organizēja pasākumu, uz kuru bija aicināti visi, kas sevi sauc par studentiem „uz papīra” vai sirdī. Šogad Studentu dienas notika 10. – 11. maijā pašā Vecrīgas sirdī.
Piektdienas vakarā interesenti pulcējās Rīgas Metropolijas kūrijas dārzā. Spēlēs, sarunās, kopīgā agapē, diskusijās par sabiedrībā aktuālām tēmām pavadīta Katoļu Studentu dienu pirmā daļa. Savā pieredzē dalījās žurnāliste Eva Lūse, kas bija viena no kampaņas „Par dzīvību”, kuras ietvaros Vecrīgā tika izstādītas abortos nogalināto bērniņu figūras, rīkotājām. Viņa pauda prieku par visiem tiem, kas atbalstīja šo projektu, īpaši par palīdzību no masu medijiem, kas bez maksas pārraidīja kampaņas reklāmas. Vienlaikus E. Lūse atzina, ka nācās sastapties arī ar asiem viedokļiem par to, ka šādu tēmu aktualizācija mūsdienu sabiedrībā ir lieka. Tomēr Dievs ir darbojies un projekts nav palicis bez augļiem – pati Eva Lūse ir iepazinusi pirmās māmiņas, kas, vērojot skulptūriņas un lasot abortos nogalināto bērniņu stāstus, izšķīrušās par labu bērna dzīvībai nevis iepriekš nolemtajam abortam.

Ar savu pieredzi dalījās arī uzņēmējs Tadeušs Surgofts, kas ir bijis viens no AS “Kvadra Pak” dibinātājiem. Viņš pastāstīja, ka dzīvē ir bijis daudz iespēju mazliet „apkrāpt” valsti un uzņēmumu, saņemot lielas naudas summas, bet atņemot darbavietas daudziem strādniekiem. T. Surgofts dalījās, ka tomēr izvēlējies saņemt mazāk pats, bet dzīves centrā likt savu tuvāko un cilvēciskas vērtības. Piektdienas vakars noslēdzās Vissvētākā Sakramenta priekšā Slavēšanas un pielūgsmes vakarā, kurā muzicēja Magdalēnas draudzes jaunieši.
Sestdiena, 11. maijs, bija Studentu dienu akadēmiskā daļa. Pēc svinīgas rīta Sv. Mises dalībnieki pulcējās RARZI telpās. Plenārsēdi atklāja Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles vikārs priesteris Modris Lācis, iepazīstinot ar savu tikko kā aizstāvēto disertāciju „Atbildība un tuvums: Ontoloģija un rīcība sabiedriskā kontekstā Emanuela Levina filozofijā”. Ar pieredzi dalījās arī Līga Roķe, referējot par Labā Gana katehēzes teoloģiskajiem un pedagoģiskajiem aspektiem. Viņa uzsvēra to, cik ļoti paši mazākie (3-6 gadu vecie) bērni ir izslāpuši pēc Dieva un attiecībām ar Viņu. Tieši šajā vecuma posmā bērni psiholoģiski veidojas par personībām un tieši šajā laikā viņiem ir jāpalīdz attīstīt attiecības ar Dievu. L. Roķe stāstīja par sagatavošanās darbiem, metodēm, konkrētiem veidiem, kā strādāt ar mazajiem bērniem, kā mācīt tiem domāt, lūgties, izprast. Plenārsēdi noslēdza RARZI studente Elvīra Bloma, kas dalījās ar savu pieredzi ERASMUS apmaiņas programmā Slovākijā – viņa bija pirmā, kas pārstāvēja RARZI šajā programmā.
Pēc pusdienām, notika darbs sekcijās, studenti iepazīstināja klausītājus ar saviem referātiem. RARZI 3. kursa students Edgars Svētiņš, kas zinātniskajā konferencē uzstājās ar referātu „Pamatvērtību nozīme organizāciju kultūrā. Alsungas novads”, pauda prieku, ka arī citi ir ieinteresēti tēmā, ko viņš var piedāvāt. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka vissvarīgāk tas tomēr ir priekš katra paša – dalīties ar to, kas pašam ir svarīgs. Edgars priecājas par visiem, kas bija sagatavojušies un pārdomājuši savus referātus – tas vienmēr uzrunājot. „Man jau kādu laiku nav garlaicīgu pasākumu vai lekciju. Pat ja priekšnesums nav izcils, es vienmēr mēģinu atrast kaut ko priekš sevis,” stāsta E. Svētiņš.
Vita Štokmane, RARZI 1. kursa studente pēc pasākuma atzina, ka Katoļu Studentu dienas ir lieliska iespēja kļūt bagātākam dvēselē. „Tā ir tikšanās ar Dievu un tikšanās ar citiem katoļiem, kas ar savu piemēru iedrošina. Īstena kristietība nedrīkst “beigties”, aizverot baznīcas durvis. Šīs divas dienas bija vērtīgs laiks, lai smeltos zināšanas par dažādām tēmām, ko pētījuši citi studenti. KSD ir reizē gan kā starts, gan – finišs. Referātu rakstītājiem to varam nosaukt par finišu, bet klausītājiem par startu, jo, domāju, katrs no dzirdētajiem zinātniskās konferences darbiem deva zaļo gaismu pārdomām. Dažkārt tas bija arī iedrošinājums rīcībai.” Tāpat V. Štokmane ar prieku atzīmēja to, ik skaisti Rīgas Garīgā semināra audzēkņi muzicēja Sv. Misē.
„Protams, nevar nevienam piespiest mīlēt Raini, tomēr es neizjūtu studentu vidū lielu atsaucību šiem pasākumiem,” stāsta E. Svētiņš, kurš bija iesaistīts šī pasākuma rīkošanā. „Mēs esam katoļu universitātes filiāle un mūsu ticība un evaņģēlija labā vēsts ir par vienotību. Nevis vienotību kā tikai kaut ko pārdabisku, metafizisku vai sakramentālu, bet arī tīri dabisku, cilvēcisku vienotību ikdienišķās norisēs. RARZI mēs par to mācāmies, bet varētu izmantot izdevību to lietot arī praksē. Tāds jau arī ir Katoļu studentu dienu mērķis. Sameklēt sevī spēku atrast laiku, lai mācītos sadarboties, veidot dziļākas attiecības, kuras izmantot pēc studijām. Lai nebūtu tā, ka izmantojam augstskolu zināšanu ieguvei, bet neiemācāmies zināšanas iegūt kopīgiem spēkiem. Jo katrs atsevišķi mēs diez vai panāksim nopietnas izmaiņas sabiedrībā. Šie svētki varētu būt kuplāki, interesantāki, ja katrs pieliktu savu roku. Tā es to jūtu. Tas nav tikai institūtā, bet visā mūsu sabiedrībā – vai mēs pratīsim būt vienoti labajā, patiesajā un skaistajā.”
Aicinot nepagurt cīņā, Rīgas arhibīskaps-metropolīts Z. Stankevičs Sv. Mises homīlijā teica: „Mūsu runai ir jābūt mīlestības un patiesības runai un mums ir jāapkaro ienaidnieki ar patiesības un mīlestības ieročiem.” Arī Katoļu Studentu dienas bija laiks, lai studenti, saņēmuši stiprinājumu kopībā, sadraudzībā un jaunās zināšanās, spētu iziet pasaulē ar patiesības un mīlestības ieročiem.
Vineta Trimalniece, foto: Anna Karpinska, Liene Martuzāne

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti