Now Reading
Jūnijā iznācis trešais žurnāla „Mīliet viens otru” numurs latviešu valodā

Jūnijā iznācis trešais žurnāla „Mīliet viens otru” numurs latviešu valodā

Šā gada jūnija otrajā pusē sagatavots un iznācis trešais žurnāla „Mīliet viens otru” numurs latviešu valodā. Šī numura galvenā tēma ir Turīnas līķauts, līķauta pētījumi un ar to saistītie brīnumi.

Rakstos „Neesi neticīgs, bet ticīgs” un „Augšāmcelšanās pierādījumi” ir aprakstīti tie pierādījumi, kas rodami uz Turīnas līķauta un Jēzus vaiga attēla Manoppello, kas, pēc vairāku pētnieku domām, ir bijis lakats, kas klāja Jēzus seju kapā. Raksta autors uzsver, ka Jēzus augšāmcelšanās ir vēsturisks fakts, kā arī apraksta pētījumus, kas saistīti ar Turīnas līķauta un Manoppello attēla  izzināšanu.

1988. gadā zinātnieki līķautu pētīja ar oglekļa radioaktīvā izotopa C14 metodi. Pēc viņu pētījumiem izskanēja apgalvojums, ka līķauts ir viltojums, kas tapis viduslaikos. Rakstā „Kompromitējošā kļūda līķauta vecuma noteikšanā ar oglekļa radioaktīvā izotopa C14 metodi” var uzzināt, kas notika patiesībā un kāpēc zinātniekiem radās iespaids, ka līķauts ir viltojums.

Kad nedaudz apskatīta līķauta vēsture un ar to saistītie pētījumi, rakstā „Mīlēdams savējos, kas bija pasaulē, tos mīlēja līdz beigām” var gandrīz taustāmi pieskarties Kristus ciešanu noslēpumam. Uz līķauta atstātais miesas attēls ar rētām un asins traipiem liecina par tām ciešanām, kuras bija izcietis tajā ietītais cilvēks. Tajā rodams apstiprinājums gan kronēšanai ar ērkšķiem, gan šaustīšanai, gan arī krustā sisanai un citām Jēzus panestajām ciešanām.

Žurnālā atradīsiet arī svētīgā pāvesta Jāņa Pāvila II teikto par Turīnas līķautu pēc tā apmeklējuma 1998. gadā un kādas sievietes liecību par to, kā Turīnas līķauts palīdzējis viņai atgriešanās ceļā.

Jaunajā numurā lasiet par Vecās Derības praviešiem, turpinājumu rakstam „Mīti par viduslaikiem”, kā arī vairākas liecības par atkarību slogu un atbrīvošanos no tā. Tāpat lasiet jauniešu liecības, kuri piedalījušies „Oasis”.

Sākot ar šo žurnāla numuru, ir arī kāds jaunums. Turpmāk žurnāla cena nebūs 90 santīmi. To varēs iegādāties par ziedojumiem, pārskaitot tos izdevuma latviešu redakcijas bankas kontā (kas norādīts žurnālā) vai arī nododot žurnāla izplatītājiem. Tādā veidā plānots panākt, lai izdevums nonāktu arvien vairāk lasītāju rokās, bet cena nebūtu šķērslis tā iegādei.

Žurnāls „Mīliet viens otru” pirmo reizi poļu valodā iznāca jau 1975. gadā. Šodien žurnāla tirāža ir 200 000 eksemplāri Polijā, bet kopā ar tulkotajiem žurnāliem tie ir ap 1,5 miljoni eksemplāru. Žurnāls iznāk 14 valodās. Atbildīgais par žurnāla izdevumu latviešu valodā ir pr. Arnis Maziļevskis.

LRKB IC

Scroll To Top