Now Reading
Atbalstīsim iniciatīvu “Viens no mums”

Atbalstīsim iniciatīvu “Viens no mums”

Eiropas Pilsoņu iniciatīvas „Viens no mums” koordinācijas birojs 19. jūlijā paziņoja, ka iniciatīvas atbalstam saņemto parakstu skaits ir pārsniedzis 800 000. Līdz 19. jūlijam to bija parakstījuši 802 408 Eiropas Savienības valstu iedzīvotāji un deviņas valstis (Austrija, Spānija, Francija, Ungārija, Itālija, Lietuva, Nīderlande un Slovākija) sasniegušas to parakstu skaitu, kuru Eiropas Komisija noteikusi kā minimumu, lai Eiropas Pilsoņu iniciatīva tiktu pieņemta. Savukārt jau 22. jūlijā šīm deviņām valstīm pievienojās arī Rumānija, savācot 25 516 parakstus. Latvijā atbalstu iniciatīvai līdz šim ir izteikuši 2607 cilvēki, kas atbilst 38,62% no mūsu valstij noteiktā minimuma (6750 parakstiem).

Iniciatīvas “Viens no mums” mērķis ir ierosināt noteikt ES likumdošanā aizliegumu no ES fondiem līdzfinansēt darbības, kuru īstenošana prasa cilvēka embrija iznīcināšanu. Ierosinājums attiecas uz zinātniskajiem pētījumiem (embrionālo cilmes šūnu jomā), starptautisko palīdzību un veselības aprūpi (šeit pirmkārt runa ir par abortiem). Atbalstu iniciatīvai ir pauduši arī pāvests Benedikts XVI (vēl būdams amatā) un Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs.

Atbalstu iniciatīvai var izteikt, aizpildot papīra veidlapu (tās ir nosūtītas draudžu priesteriem), kā arī elektroniski www.draugiem.lv/viensnomums.

Svarīga informācija visiem, kas vāc parakstus iniciatīvas “Viens no mums” atbalstam uz papīra veidlapām!

Lai precizētu informāciju par savākto parakstu kopskaitu, vēlos izteikt dažus lūgumus:

1) ja esat iecerējuši turpināt parakstu vākšanu līdz šā gada 1. novembrim, lūdzu, darīt man zināmu līdz šim savākto parakstu kopskaitu, rakstot uz e-pastu;

2) ja esat savākuši parakstus un nedomājat turpināt, pēc iespējas drīzāk nosūtiet veidlapas uz jums norādīto adresi (to jūs saņēmāt e-pastā kopā ar veidlapām);

3) koordinatoru sanāksmē Romā šā gada jūnijā tika norādīts papīra veidlapas atbildīgajai valsts iestādei (Latvijā tā ir Centrālā vēlēšanu Komisija) datu pārbaudei iesniegt ne vēlāk kā šā gada 11. novembrī. Tādēļ atgādinu, ka parakstu vākšanas pēdējās dienas, šā gada 1. novembra vakarā, visām veidlapām ir jābūt izsūtītām uz adresi, kura jums tika norādīta e-pastā, lai vēlākais 7. novembra vakarā tās varētu apkopot un sagatavot nodošanai CVK (iespējamas izmaiņas, tādēļ, lūdzu, sekojiet informācijai). Pēc datu pārbaudes un derīgo parakstu kopskaita izziņošanas veidlapas – gan papīra, gan elektroniskās – tiks iznīcinātas likumā paredzētajā kārtībā.

Jānis Lulle, Iniciatīvas “Viens no mums” koordinators Latvijā
Rīgā, 2013. gada 22. jūlijā

Scroll To Top