Now Reading
“Man nav ne zelta, ne sudraba, bet nesu to, kas man ir visdārgākais – Jēzu Kristu” – saka pāvests Francisks pirmajā uzrunā Riodežaneiro

“Man nav ne zelta, ne sudraba, bet nesu to, kas man ir visdārgākais – Jēzu Kristu” – saka pāvests Francisks pirmajā uzrunā Riodežaneiro

„Savā mīlestības pilnajā labvēlībā Dievs ir vēlējies, lai mans pirmais starptautiskais ceļojums pāvesta kārtā man dotu iespēju atgriezties mīļotajā Latīņamerikā, konkrēti Brazīlijā, nācijā, kas glabā stipru saikni ar Apustulisko Krēslu,” teica pāvests Francisks Guanabaras pilī. Bijušajā valdnieku, vēlāk valsts prezidentu rezidencē, kas šodien kalpo kā Riodežaneiro pavalsts gubernatora sēdeklis, notika oficiāla sagaidīšanas ceremonija.
Uzrunājot savus sagaidītājus, Svētais tēvs atzīmēja „Esmu iemācījies, ka, lai piekļūtu brazīliešu tautai, ir jāienāk pa tās plašās sirds durvīm. Tādēļ šobrīd atļaujos pie šīm durvīm klauvēt un lūgt atļauju šo nedēļu pavadīt kopā ar jums. Man nav ne zelta, ne sudraba, bet nesu to, kas man ir visdārgākais – Jēzu Kristu. Nāku Viņa vārdā, lai stiprinātu brālīgās mīlestības liesmu, kas deg katrā sirdī. Vēlos, lai visus un katru sasniedz mans sveiciens: Kristus miers ir ar jums!”
Pāvests atsevišķi sveica katru no jau minētajiem valsts un Baznīcas pārstāvjiem un pateicās par dāsno uzņemšanu. Īpaši viņš vērsās pie bīskapiem, uz kuriem gulstas atbildīgais uzdevums vadīt Dieva ganāmpulku šai milzīgo plašumu zemē. Francisks pastāstīja, ka ar savu vizīti viņš vēlas turpināt Romas bīskapa misiju stiprināt brāļus ticībā Kristum, iedrošināt viņus liecināt par cerību, kas no Viņa izriet, un mudināt piedāvāt visiem Kristus neizsmeļamās mīlestības bagātības.
Pāvests teica, ka viņa klātbūtne Brazīlijā īstenībā sniedzas pāri tās robežām, jo viņš ir ieradies šeit satikt visas pasaules jauniešus. „Esmu šeit, lai satiktu jauniešus, kurus piesaista Kristus Pestītāja atplestās rokas,” teica Francisks. „Viņi vēlas rast patvērumu Kristus apskāvienā, būt tuvu Viņa sirdij, no jauna sadzirdēt Viņa skaidro un spēcīgo aicinājumu: „Ejiet un māciet visas tautas!”
Svētais tēvs atzīmēja, ka vēršoties pie jauniešiem, viņš apzinās, ka runā arī uz viņu ģimenēm, viņu ekleziālajām kopienām un viņu tautiešiem, runā uz sabiedrību, no kuras tie nāk, uz sievietēm un vīriešiem, no kuriem lielā mērā ir atkarīga šo jauno paaudžu nākotne.
Brazīlijas civilajām un ekleziālajām autoritātēm, kas viņu svinīgas ceremonijas veidā sagaidīja vēsturiski un administratīvi nozīmīgajā Guanabaras pilī, pāvests teica: „Jaunieši ir logs, caur kuru nākotne ienāk pasaulē un uzliek mums lielus izaicinājumus. Mūsu paaudze būs savu jaunībā ielikto solījumu augstumos, ja tā pratīs atvēlēt telpu jauniešiem, rūpēties par viņu materiālajām un garīgajām vajadzībām, kas ir nepieciešamas viņu pilnīgai attīstībai; piešķirt stipru pamatu, uz kura veidot dzīvi; garantēt drošību un izglītību, lai viņi kļūtu tie, kas viņi var būt; nodot viņiem nepārejošas vērtības, kuru dēļ ir vērts dzīvot; nodrošināt transcendentu apvārsni viņu slāpēm pēc autentiskas laimes un viņu radošajiem talantiem; nodot viņiem tādas pasaules mantojumu, kas atbilst cilvēciskās dzīves prasībām; attīstīt katrā jaunietī labākās spējas, lai viņš būtu savas rītdienas veidotājs un uzņemtos līdzatbildību par visu cilvēku likteni.”
Noslēgumā, vēršoties pie valstiskajām un ekleziālajām autoritātēm, Svētais tēvs lūdza sapratni, kas būs nepieciešama, lai veidotu dialogu starp draugiem. Viņš atzīmēja, ka šai brīdī pāvesta rokas vēlas apskaut visu Brazīlijas nāciju tās cilvēciskajā, kultūras un reliģiskajā bagātībā. „No Amazones mūžamežiem līdz auglīgajiem līdzenumiem, no nelielajiem ciematiem līdz plašajām metropolēm, neviens nav izslēgts no pāvesta mīlestības,” teica Francisks. Saviem sagaidītājiem viņš deva savu apustulisko svētību un apsolīja pieminēt tos Aparečidas Dievmātes svētnīcā, lai lūgtu Jaunavas Marijas aizbildniecību pār viņiem un viņu ģimenes locekļiem.

I. Šteinerte/VR

Scroll To Top