Ministrantu nometne Rīgas Garīgajā seminārā

No 22. līdz 25. jūlijam Rīgas Garīgajā seminārā notika ministrantu nometne. Tajā piedalījās 21 ministrants. Gandrīz visi puiši bija no Rīgas arhidiecēzes, izņemot divus kuldīdzniekus, kuri pārstāvēja Liepājas diecēzi.
Nometnes laikā zēni ne tikai mācījās piekalpot, bet arī klausījās katehēzes par ticību, lūgšanu, sakramentiem un Baznīcu.
Līdzīgi kā garīgā semināra audzēkņi, ministranti kopīgi lūdzās laudēs, vesperēs, Svētajā Misē, tāpat bija Rožukronis un Dieva žēlsirdības kronītis, adorācija un grēksūdzes iespējas.
Arī daži citi nometnes elementi saskanēja ar semināristu ikdienas regulu. Piemēram, no rītiem dalībniekus cēla nevis modinātājs, bet gan dežurants, kuru sauc custos domus (tulkojumā no latīņu val. – mājas sargs), ar sveicienu „Benedicamus Domino!” („Slavēsim Kungu!”), uz ko bija jāatbild: „Deo gratias” („Pateicība Dievam!”).
Tā kā zēniem pašiem vajadzēja gan saklāt, gan novākt galdus maltītēm, tad ministranti apguva portēšanas jeb galda klāšanas mākslu.
Nometnē, protams, neiztika arī bez sportiskām aktivitātēm un vislielāko popularitāti ieguva futbols, galda teniss un novuss.
Nometnes laikā apmeklējām vairākas Rīgas baznīcas- Kristus Karaļa, Trīsvienības, Sāpju Dievmātes, kā arī Jēkaba katedrāli. Katedrālē mums notika noslēguma Svētā Mise, kurai īpaši gatavojāmies, jo tā notika apustuļa Jēkaba svētkos.
Nometnes noslēgumā priesteris Rihards Rasnacis katram ministrantam pasniedza diplomu par dalību ministrantu nometnē.
Šī bija pirmā ministrantu nometne mūsu diecēzē kopš 2007. gada. Cerams, ka tradīcija atkal atjaunosies un ministrantu kustība pie mums zels.
Liels paldies semināra vadībai, kura ļāva izmantot savas mājīgās telpas nometnes norisei! Pateicība arī priesteriem Ilmāram Tolstovam, Renāram Birkovam un semināristam Jānim Grīgam par dalību nometnē.
Noslēgumā dažas ministrantu atsauksmes par nometni:
• Iemācījos audzināt raksturu, sadzīvojot ar šādiem brāļiem Kristū; uzzināju šo un to vairāk par semināru,
• Man patika, ka varēja aiziet pie grēksūdzes un varēja kalpot,
• Es ieguvu jaunus draugus,
• Man patika lūgšana; es iemācījos kārtot galdu,
• Es iemācījos pateikties par ēdienu un man patika spēlēt futbolu.

diak. Aivars Līcis (RTI 6. kurss)

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti