Now Reading
Svētceļnieki uzgavilē Aglonā

Svētceļnieki uzgavilē Aglonā

Aglonas svētku ietvaros nupat noslēdzās svētceļnieku Svētā Mise, kuru vadīja apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps Luidži Bonaci. Laukumā bija pulcējušies vairāk nekā 30 svētceļnieku grupas, kas vispirms iepazīstināja ar sevi un viena otrai priecīgi uzgavilēja.

Madonas draudzes grupā gāja Zane un Rūdolfs, kam šis ceļā pavadītais laiks bija medusmēnesis. Jelgavas katedrāles grupa stāstīja, ka viņiem vienu dienu pievienojās bīskaps Edvards Pavlovskis, kurš nesa grupas krustu. Septiņus mēnešus vecs svētceļnieks no Rīgas Sv. Franciska draudzes grupas ceļā atradis krustvecākus. Bet Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas draudzes grupā šorīt Kristības svinēja visjaunākā šī gada svētceļniece – divus mēnešus vecā Elza. Savukārt no Barkavas gāja 30 cilvēku gandarītāju grupa, kura apmēram 100 km nesa visu ceļam nepieciešamo uz saviem pleciem. Divām svētceļnieku grupām bija pievienojušies jaunieši no ieslodzījumu vietām. Katrai no grupām bija kāds savs īpašs stāsts.

Šogad grupas cilvēku skaita ziņā bija mazākas, līdz ar to vieglāk bija veidot draudzīgas, ģimeniskas attiecības, atzina Daugavpils Jēzus sirds draudzes prāvests Andris Ševels. Priesteris bija novērojis, ka uz Aglonu kādu ceļa gabalu gāja arī atsevišķas ģimenes. „Redzēju, ka iet pa ceļu divi bērni, mamma un pa priekšu tētis, kas nes krustu.” Arī citi aptaujātie priesteri un svētceļnieki bija ievērojuši, ka šogad uz Aglonu bija devušas daudzas ģimenes maziem bērniem.

Uzrunājot sapulcējušos svētceļniekus, L. Bonaci teica, ka Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Arī svētceļojumā visi iet uz mērķi. Bet kā iet to ceļu, kas ir Jēzus? Atbildot uz šo jautājumu, nuncijs teica, ka ir jāmācās paļauties uz Dievu un dzīvot iekšējā mierā, neuztraucoties par to, kas notiks rīt. Un otrs – mācīties piedod, jo Jēzus pats piedeva un aicināja piedot arī citus. Tās ir divas īpašības, kas raksturo Kristus iekšējo dzīvi un Viņa vienotību ar Dievu Tēvu. Tas mums ir jācenšas atdarināt.

Tāpat L. Bonaci, atsaucoties uz svētā Jeronīma vārdiem „Kas nepazīst Evaņģēliju, tas nepazīst Kristu”, aicināja svētceļniekus lasīt Svētos Rakstus. Pazīt Kristu nozīmē sekot Viņam konkrētā veidā, piemēram, mācoties no Viņa dzīvot sirsnībā, paļaujoties uz Dievu Tēvu un īstenojot piedošanas garu.

Pēc dievkalpojuma svētceļnieki devās pusdienās uz savām nakšņošanas vietām, bet pēc tam klausīsies dažādas izglītojošas lekcijas, dosies pie grēksūdzes, lūgsies pie Aglonas Dievmātes brīnumainās svētbildes, klausīsies konkursa „Dziedu Dievmātei X” laureātu koncertu un vakarā plkst. 22 pulcēsies uz Tautas Krustaceļu kopā ar pārējiem svētceļniekiem, kas Aglonā ieradīsies šovakar.

LRKB IC

Scroll To Top