Atskatoties uz “Laulāto Tikšanās” konferenci Polijā

No 20. līdz 23. septembrim Polijas pilsētā Pelplinā notika “Laulāto Tikšanās” animatoru starptautiska konference, kurā piedalījāmies seši animatoru pāri no Latvijas, bīskaps Edvards Pavlovskis, priesteris Ilmārs Tolstovs un paulīniešu tēvs Juris Krisūns. Konferencē bija animatori no Amerikas, Īrijas, Polijas, Vācijas, Lietuvas, Latvijas, Kazahstānas, Krievijas, Baltkrievijas, Moldovas un Ukrainas.

Kongresā vairākkārt tika uzsvērta kustības uzticība savai harizmai, ko Svētais Gars vēlējās un vēlas teikt caur vadītājiem, animatoriem – lajiem un garīdzniekiem. Arī Vatikāna II koncils aicināja visus klosterus, kustības un kopienas precīzi un uzticīgi sekot tai harizmai jeb aicinājumam, ko Svētais Gars vēlējās izteikt caur dibinātāju.

Esam pateicīgi Dievam par vienotību, sadraudzību un atvērtību dialogam „Laulāto Tikšanās” animatoru pāru un garīdznieku starpā! Konferencē turpinājām apzināties dialoga dziļumu un nozīmi laulībā un attiecībās ar Debesu Tēvu. Tas ir ģimenes svētuma ceļš, kas kļūst iespējams, ja mēs katrs paejam soli pretī, lai veltītu laiku viens otram, ieklausītos otrā, pieņemtu atšķirīgo un bieži arī nesaprotamo laulātajā kā Dieva dāvanu, kurā varam augt, lai pārvarētu dažādas grūtības un pieaugtu savstarpējā mīlestībā.

Kongresā iepazināmies ar citu valstu pieredzi, kā arī dalījāmies ar savējo. Tā laikā guvām atziņu, ka Latvijas animatori veido draudzīgu un atvērtu kopienu citām ģimenēm. Kopienas stiprums balstās apziņā, ka, nesavtīgi kalpojot Dieva godam, daloties savā pieredzē ar citām ģimenēm un stiprinot Latvijas ģimenes palikt vienotībā, uzticībā, mēs katrs gūstam visvairāk sev, savai laulībai.

Turpinājumā dažas atziņas no Apvienības animatoru kopīgā vēstījuma:
Laikā, kad ģimenes vērtības un nešķiramība tiek apšaubīta, kā arī dažādu iemeslu dēļ puse no noslēgtajām laulībām šķiras, arvien vairāk pāru dzīvo nelaulājušies, mēs liecinām par tādu laulību un ģimeni, kas balstīta pastāvīgā, uzticamā un godīgā mīlestībā. Cenšamies atklāt un liecināt par Baznīcas laulības svētuma noslēpumu.

Pieredze rāda, ja “Laulāto Tikšanās” dialoga pamatprincipi, kas ir: vairāk klausīties otrā kā runāt, saprast otru nevis vērtēt, dalīties nevis tiesāt un pāri visam – piedot, tiek pieņemti kā Dieva dāvana, tad tas palīdz veidot tādas laulāto un ģimenes attiecības, kā arī attiecības daudz plašākās sabiedrības grupās, kas sasaucās ar Jāņa evaņģēlija 13. nodaļas 34. pantu: „Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu.” Lai to sasniegtu, mums palīdz zināšanas psiholoģijā, teoloģijā un Baznīcas mācībā. Šāds dialogs palīdz pārkāpt mūsu iekšējās barjeras un atklāt otra cilvēka dvēseles bagātības.

Priesteris Ilmārs Tolstovs pēc konferences atzina: “Pirms studiju sākšanas Ļubļinā, nolēmu piedalīties ģimeņu kustības “Laulāto Tikšanās” kongresā Pelpinā, netālu no Gdaņskas. Šādi kongresi notiek reizi četros gados un pulcina šīs kustības vadītājus un aktīvistus no daudzām pasaules valstīm, īpaši no Austrumeiropas. Šī kongresa devīze ņemta no Marka evaņģēlija 16. Nodaļas: “Ejiet pa visu pasauli…”.

Kongresā īpašs bija tas, ka tajā piedalījās tikai viens bīskaps, un viņš bija tieši no Latvijas – Jelgavas bīskaps V. E. Edvards Pavlovskis. Viņš ir pirmais un pagaidām vienīgais katoļu bīskaps, kas tik dziļi un pamatīgi ir iesaistījies šīs kustības darbā. Latvijā ir izveidojusies īpaša situācija, jo Rīgas diecēzē šīs kopienas rīkotie pirmslaulību kursi ir ļoti ieteicami, lai noslēgtu laulību katoļu Baznīcā. Citās valstīs šai kopienai nav tik augsts statuss. Piemēram, Polijā ar šīs kopienas kursiem nepietiek, lai dotos pie priestera un runātu par laulībām.

Esmu ļoti priecīgs un pateicīgs, ka varēju piedalīties šajā kongresā un tādējādi smelties arī garīgus spēkus savam tālākajam kalpojumam. Paldies visiem garīdzniekiem un animatoriem, kas ir iesaistījušies šajā kustībā, un vēlos iedrošināt arī citus pievienoties tai.”

Esam Dievam pateicīgi par garīdznieku lielo mīlestību un atbalstu Latvijā, ko nemitīgi saņemam! Laika gaitā redzam, kā mēs – ģimenes – maināmies, tiekoties ar citām ģimenēm un garīdzniekiem, izkopjot dialoga dāvanu. Tas liek justies mīlētiem, ved patiesībā, un ceļš uz Debesīm kļūst iespējams.

Mīļi aicinām ģimenes uz nedēļas nogales rekolekcijām Rēzeknē, kas būs laikā no 27. – 29. oktobrim. Pieteikties iespējams www.laulatiem.lv.

“Laulāto Tikšanās” apvienības vadītāji Latvijā Uldis un Daina

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti