Austrālijā par priesteri ordinēts latvietis

Šī gada 27. jūlijā Adelaides arhidiecēzē, Sv. Franciska Ksaverija katedrālē, arhibīskaps Filips Vilsons par priesteri ordinēja diakonu Pēteri Rozīti, ziņo Austrālijas pirmais latviešu elektroniskais nedēļas laikraksts latviešiem pasaulē “Latvietis”.
Pēteris Rozītis uzauga kristīgā ģimenē un pēc apprecēšanās ar Annu audzināja jauku bērnu pulciņu. Pēteris bija ilgākus gadus Adelaides Latviešu katoļu draudzes un Latviešu katoļu Biedrības loceklis. Bērniem pieaugot, ģimene pievienojas Sv. Franciska Ksaverija katedrāles draudzei Adelaidē. Aktīvi darbojās draudzē un piekalpoja pie altāra dievkalpojumu laikā.
Sievas Annas pēkšņa aizsaukšana mūžībā 2004. gadā bija smags pārbaudes laiks visai ģimenei. Tikai ticība un paļaušanās uz Dieva gribu palīdzēja to pārdzīvot.
Kad Pēteris atvaļinājās no skolotāja darba 2009. gadā, viņš aizbrauca uz Romu, kur studēdams teoloģiju un dogmatiku, gatavojās priesterībai. Dzīvojot Romā, Pēteri iesvētīja par katoļu diakonu. Atgriežoties Adelaidē, arhibīskaps Filips Vilsons pieņēma diakonu Pēteri Adelaides arhidiecēzē. Atzīdams viņa piemērotību un gatavību priesterībai, arhibīskaps uzņēmās diakona Pētera ordināciju.
Ordinācijas ceremonija notika speciālas Svētās Mises laikā ar daudzu priesteru un kupla skaita tautas piedalīšanos.
Svinīgās konsekrācijas laikā, lūgšanās piesaucot Svētā Gara klātbūtni, arhibīskaps svētīja diakonu Pēteri ar roku uzlikšanu viņa galvai – tā sagatavojot un dodot spēku nopietnajam priesterības darbam. Tad diakona Pētera rokas tika svaidītas ar svētītām eļļām, lai padarītu Pēteri par Kristus pēcteci. Ar to tiek uzlikts pienākums priesterim iet starp cilvēkiem un mācīt tautas, kā to darīja Kristus.
Pēc tam jaunajam priesterim Pēterim uzģērba priestera tērpu, kuru mazmeitiņas Amālija, Daina un dēls Timotejs pienesa kopā ar attiecīgiem tērpa piederumiem. Svētos rakstus ceremonijas laikā lasīja meitas Stefānija un Lūcija.
Jaunais priesteris Pēteris tad tika apsveikts un uzņemts klātesošo priesteru saimē ar ikviena viņu roku uzlikšanu un miera skūpstu. Kongregācijā arī bija Pētera māte, viņa bērni ar ģimenēm, radi un draugi. Pēc ordinācijas priesteris Pēteris deva savu svētību katram un visiem.
Laikraksts “Latvietis”/ laikraksts.com
Attēlā: Priesteris Pēteris Rozītis, viņa māte, bērni un mazbērni.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti