Now Reading
“Betlēmes Žēlsirdības mājā” piedāvās papildu atbalstu atkarīgo tuviniekiem

“Betlēmes Žēlsirdības mājā” piedāvās papildu atbalstu atkarīgo tuviniekiem

“Betlēmes Žēlsirdības mājā” līdz 2015. gada beigām plānots izveidot konsultatīvo kabinetu atkarībās nonākušo cilvēku tuvinieku atbalstam, kā arī izveidot uzticības tālruni atkarīgo personu diskriminācijas problemātikas apzināšanai, analīzei un informācijas apkopošanai, ziņo nodibinājums “Nova vita”.

Nodibinājums “Nova vita” ir izstrādājis projektu “Atkarīgais: de jure un de facto”, kura atbalstam saņemts finansējums no Sabiedrības integrācijas fonda. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt priekšlikumus Darba likuma grozījumiem par atkarīgo diskrimināciju un sabiedrības informēšanas pasākumiem. Plānots, ka projekta laikā notiks brīvprātīgo apmācības par atkarīgo jautājumiem un tiks izveidots sadarbības organizāciju, kas nodarbojas ar atkarīgo resocializāciju, tīkls.

“Jau ilgāku laiku “Betlēmes Žēlsirdības mājā” atkarībās nonākušajiem ir iespēja iziet rehabilitācijas programmu. Šī pieredze ir mudinājusi nodibinājumu “Nova vita” pievērsties jautājumam par atkarīgo personu diskriminācijas gadījumiem darba tirgū un dažādu publisko pakalpojumu pieejamībā, jo īpaši to atkarīgo, kuri pabeiguši rehabilitācijas programmas un vēlas atgriezties pilnvērtīgā dzīvē sabiedrībā. Šī tēma noteikti nav viennozīmīga un ir dažādi, pat pretēji viedokļi par atkarīgo personisko atbildību un mūsu pienākumu viņiem palīdzēt. Tieši tādēļ šis projekts ir nozīmīgs – pamatīgāk izprast atkarīgo personu resocializācijas iespējas un šķēršļus Latvijā un apzināt visu iesaistīto pušu atbildību un iespējas, kā arī to, kā novērst netaisnīgu attieksmi pret atkarīgajām personām, kas vēlas mainīt savu dzīvi. Tieši tāpēc radās ideja par nepieciešamību īstenot projektu “Atkarīgais: de jure un de facto”,” skaidro projekta vadītāja Sanita Čevere.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2015. gada beigām. Tā kopējās izmaksas ir 35.000 lati, no kuriem 90% ir Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta finansējums.

Lai spētu īstenot projektu, nodibinājums “Nova vita” aicina pieteikties brīvprātīgos, kas vēlētos kalpot rehabilitācijas centrā “Betlēmes Žēlsirdības māja”. Tāpat tiek aicināti atsaukties cilvēki, kam ir iespēja atbalstīt projektu finansiāli, lai kopā nodrošinātu līdzfinansējumu projekta īstenošanai 10% apmērā. Lai pieteiktos un saņemtu papildu informāciju, rakstiet uz e-pastu: nova.vita.latvia@gmail.com.

LRKB IC

Scroll To Top