Liepājas bīskaps V. Stulpins piedalījās jauno bīskapu seminārā Romā

No 10. līdz 19. septembrim Romā notika Bīskapu un Austrumu Baznīcu kongregāciju rīkotais seminārs nesen nominētiem bīskapiem, kurā piedalījās arī jaunais Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 120 jauniesvētīti bīskapi no 34 pasaules valstīm. Viņu vidū bija 24 Austrumu rita bīskapi. Bīskaps V.Stulpins pastāstīja, ka viņš un kāds Romas bīskaps bija „jaunākie” semināra dalībnieki, jo uz semināru viņi devās trīs dienas pēc konsekrācijas bīskapa amatā.

Pēc V. Stulpina stāstītā seminārs ir jauno bīskapu tikšanās, kuras laikā ir iespējams savstarpēji iepazīties, kā arī piedalīties konferencēs par dažādām bīskapiem aktuālām tēmām. Kopumā notika 16 konferences, kurās tika izskatīti tādi jautājumi, kā bīskaps un priesteris, bīskaps un konsekrētie, bīskaps un ekumenisms, starpreliģiju dialogs, mediji un citi jautājumi un izaicinājumi, ar kuriem jāsastopas bīskapiem mūsdienu pasaulē. Tāpat bīskapi piedalījās kopīgās lūgšanās, svinēja Sv. Mises, dalījās pieredzē. Viens dievkalpojums notika arī maronītu (Austrumu rita) ritā. Svētdien Sv. Mise notika Sv. Pētera bazilikā, pēc kuras bīskapi varēja nokāpt un lūgties pie svētā Pētera kapa.

Semināra noslēgumā jaunie bīskapi tikās ar pāvestu Francisku. Uzrunā Svētais tēvs pauda savu prieku par to, ka bīskapu seminārā piedalījās abu ritu bīskapi, jo tas norāda uz Baznīcas bagātību. Savas uzrunas sākumā pāvests arī aicināja bīskapus būt ar plašām sirdīm, lai tās spētu pieņemt jebkuru cilvēku, kas klauvē, jo tikai caur bīskapa labestību, pašaizliedzību un augstsirdību cilvēki pieredzēs Dieva mīlestību un sapratīs, ka Baznīca ir labā māte, kas vienmēr gaida, pieņem un mīl. Turpinājumā Francisks atgādināja, ka bīskapam jābūt kopā ar savu ganāmpulku. Viņš ir aicināts vadīt sev uzticēto diecēzi, aicināts ganīt savu ganāmpulku, kas nozīmē pieņemt, iet un būt kopā ar ticīgo kopienu, daloties priekos un cerībā, grūtībās un ciešanās. Svētais tēvs aicināja bīskapus nenoslēgties sevī, būt kopā ar ticīgajiem un iet uz diecēzes un tām eksistenciālajām perifērijām, kur ir ciešanas, vientulība, izmisums, nabadzība, morālā degradācija.

Tikšanās laikā pāvests sasveicinājās ar katru bīskapu un katram uzdāvināja rožukroni, kā arī aicināja bīskapus aizvest sveicienu no pāvesta uz savām diecēzēm un draudzēm visiem konsekrētajiem un ticīgajai tautai, īpaši tiem, kuriem visvairāk nepieciešama Kunga klātbūtne.

Liepājas diecēzes bīskaps pēc semināra Romā uzsvēra, ka tā bija bagātinoša pieredze, lieliska iespēja paplašināt redzesloku, tikties ar visas pasaules bīskapiem un uzzināt, ar kādiem izaicinājumiem, grūtībām Baznīcai jāsastopas citur. „Tas dod zināmu stiprinājumu, ka neesi viens, ka visur ir gan grūtības, gan arī labas iniciatīvas,” sacīja V. Stulpins.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti