RARZI kopā būšanas prieks Baltrišķos

Oficiāli mācību gads Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā (RARZI) sāksies šodien plkst. 17 ar Rīgas arhibīskapa-metropolīta Zbigņeva Stankeviča svinētu Svēto Misi Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē. Taču neoficiāli vai varbūt drīzāk garīgi tas sākās nedēļu iepriekš, no 29. augusta līdz 1. septembrim, kad 35 RARZI pasniedzēji un studenti izbrīvēja laiku, lai piedalītos institūta jubilejas gada rekolekcijās. Tās notika Baltrišķos (Lietuvā) Tiberiādas kopienas skaisti izveidotajā koka baznīcā un draudzes namā un bija veltītas tēmai „Kā ieiet Dieva noslēpumā šodien?”. To vadītājs bija priesteris Vilfrīds Hagemans no Fokolare kustības.

Rekolekciju kārtība bija ļoti vienkārša. No rīta Laudes, brokastis, meditācija, tai sekoja stundu gara adorācija, tad vēl viena meditācija, tad atkal laiks adorācija, Sv. Mise, pusdienas, laiks sadraudzībai, kafijai. Tad atkal meditācija un tai sekojoša stundu gara adorācija, bet pēc vakariņām dalīšanās. Tēvs Vilfrīds rekolekciju dalībniekus aicināja meditāciju un adorācijas laikā ievērot klusumu, lai Dievs mūs tajā varētu uzrunāt. Savukārt ēdienreižu laikā mudināja sarunāties un dalīties, jo tad Dievs mūs uzrunā caur otru cilvēku. Tieši tā rekolekciju dalībnieki arī darīja. Adorācijas laikā valdīja pilnīgs klusums. Tie, kas vēlējās pieiet pie grēksūdzes vai aprunāties ar kādu no rekolekcijās esošajiem priesteriem, devās pa meža ceļu tur, kur viņus neviens nedzird. Savukārt ēdienreižu laikā draudzes namā un saules pielietajā pagalmā valdīja draudzīga rosība.
Tēvs Vilfrīds aicināja ieiet Dieva noslēpumā, lūkojoties uz Mariju. Kopumā bija četras tēmas: „Marija, kas uzņem Vārdu”, „Marija un viņas „brīnumu” lūgumi”, „Marija un Dēla zaudējums” un „Marija un Svētā Gara nonākšana”. V. Hagemans katrai no tēmām deva rūpīgi sagatavotu meditācijas plānu. Vispirms viņš tajā ievadīja, mudinot iejusties, kā Marija izdzīvoja šos savas dzīves notikumus. Bet tad aicināja lūgšanas laikā to visu vēlreiz pārdomāt, lasot kādus no norādītajiem Svēto Rakstu fragmentiem, kā arī piedāvāja dažādus jautājumus, uz kuriem rast atbildes iekšējā dialogā ar Dievu. Piemēram, pirmajā meditācijā viņš aicināja pārdomāt: kas man sludināja Evaņģēliju? Kādā brīdī Dievs bija īpaši tuvs man? Par ko Dievs šodien runā ar mani? Kāda ir mana atbilde?
Kad sestdienas vakarā RARZI studenti un pasniedzēji dalījās piedzīvotajā, daudzi atzina, ka visvairāk viņi ir mācījušies no meditāciju laikā pr. Hagemana sniegtajiem piemēriem no dzīves. Visvairāk, šķiet, viņa stāstītajā uzrunāja tas, cik brīnišķīgi Svētais Gars viņu vadījis, palīdzot pamanīt citu vajadzības, izvēloties vārdus, kas ļauj otram cilvēkam atklāt Dieva tuvumu un mīlestību.
Skaists bija ar rekolekciju noslēgums svētdien. Tā kā pr. Vilfrīds Hagemans ir labs apustuliskā nuncija Baltijas valstīs Luidži Bonaci draugs, tad uz noslēguma Sv. Misi RARZI studentus un pasniedzējus apmeklēja šis augstais viesis. Pēc Sv. Mises Luidži Bonaci uzrunāja visus rekolekciju dalībniekus. RARZI direktora p.i. pr. Aleksandrs Stepanovs atzina, ka viņu īpaši uzrunājuši nuncija vārdi, ka Baznīcu neveido tik daudz ar diskusijām un spriedumiem, bet caur kopienu. „Turklāt viņš uz mums runāja kā uz tādiem, kas ir atbildīgi par Baznīcu. Viņš teica, ka RARZI ir svarīgs instruments un atjaunotnes avots katoļu Baznīcā Latvijā. Norādīja, ka mums ir jābūt vienotiem ar bīskapiem,” atzina pr. A. Stepanovs.
Runājot par citiem iespaidiem, A. Stepanovs norādīja, ka visi priecājušies par to, ka rekolekcijās piedalījās gan pasniedzēji, gan studenti. Tāpat ļoti uzrunājoša bijusi cilvēku atsaucība, sadalot visus mazos darbiņus. „Mēs bijām kā ģimene. Nebija nekādas pretestības, nevienu nebija jāpārliecina. Tas ir labs rādītājs tam, kas notiek augstskolas iekšienē. Mani ļoti uzrunāja arī cilvēku laipnība un lūgšanas, kuras par mums veltīja gan Tiberiādas brāļi, gan māsas karmelītes, gan arī vēl daudzi citi, par kuriem zinu, ka viņi lūdzās. Tas veido tādu neredzamu vienotības tīklu. Es ceru, ka tas atstās pozitīvu iespaidu uz visu mūsu akadēmisko kopienu.”
Līdz šodienai RARZI jaunajā mācību gadā nolēmuši pievienoties un savu lēmumu ar konkrētu dokumentu iesniegšanu apstiprinājuši 13 bakalaura programmas studenti un 21 mūžizglītības students. Taču, ja kāds vēlas pievienoties šai katoļu akadēmiskajai kopienai, tad šodien to vēl var izdarīt.  
Noslēgumā pieminēšu atziņu, kuru no rekolekcijām Baltrišķos ir atvedusi RARZI Studiju programmu direktore Ingrīda Trups-Kalne: „Jo tuvāk mēs esam Dievam, jo tuvāk cilvēkam. Tas bija laiks, lai tuvotos Dievam. Un caur to mēs būsim tuvāki cilvēku vajadzībām.”
Ingrīda Puce, RARZI docētāja
Foto: Māris Broks un Liene Martuzāne

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti