Now Reading
Sv. Marijas Magdalēnas baznīca jauno gadu cer sagaidīt atjaunotā izskatā

Sv. Marijas Magdalēnas baznīca jauno gadu cer sagaidīt atjaunotā izskatā

Šā gada pavasarī Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā sākās vērienīgi ēkas rekonstrukcijas darbi. Vasaras mēnešos draudze katru dienu uz dievkalpojumiem pulcējās Klostera ielas 4 Liepas zālē, jo strādnieki baznīcā mainīja grīdu. Arī tagad darbi rit pilnā sparā, taču piektdienu vakaros brīvprātīgie sakārto baznīcas telpas, un draudze sestdien, svētdien tur pulcējas uz dievkalpojumiem. Tā tas turpināsies līdz decembrim, bet Ziemassvētkus draudze jau cer svinēt atjaunotā un skaistā dievnamā.

Jau iepriekš ziņojām, ka sākotnēji baznīcā notika izpētes darbi, lai pēc tam varētu veikt ēkas rekonstrukciju. Patlaban baznīcā, tostarp altāra un sakristejas daļā, ir pabeigta grīdas seguma nomaiņa. Joprojām turpinās darbi pie logu nomaiņas un iekštelpu krāsošana, taču lielākais darba apjoms jau paveikts. Vēl dievnamā ir jānolako grīda un jākrāso altāra daļa. Top arī bērnu istaba, kas atradīsies baznīcas labajā pusē. Tajā Sv. Mises laikā varēs uzturēties bērni.

No fasādes darbiem līdz šim ir restaurēts baznīcas krusts, gandrīz pilnībā pabeigts veidot fasādes apmetumu un strādnieki jau sākuši to krāsot. Vienlaicīgi strādnieki maina baznīcas torņa iepriekšējo segumu – skārdu – uz kaparu. Līdz ar to Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcas projekta vadītāja Elita Arbidāne teic, ka darbi rit kā tas iepriekš tika plānots un, iespējams, jau Adventa laikā baznīca sāks funkcionēt kā agrāk, tas ir, dievkalpojumi ik dienu varēs notikt baznīcā.
E. Arbidāne arī pastāstīja, ka jaunums Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā ir pie ārdurvīm ierīkotā zvana poga. Tā kā baznīcas durvis pazemināt nav iespējams, bet baznīcā ir grūti iekļūt ratiņkrēslā, tad draudze vides pieejamības jautājumu izvēlējās risināt radoši. Turpmāk cilvēki, kam būs grūtības tikt baznīcā, varēs piezvanīt pie durvīm un dežurants iznesīs pie durvīm speciālu uzbrauktuvi, pa kuru varēs baznīcā iebraukt arī ratiņkrēslā.
Jau ziņots, ka 2012. gada 4. maijā tika noslēgts līgums ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF) par finansējuma piešķiršanu projekta „Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas ar vēsturisko ēku kompleksu atjaunošana, saglabāšana un sociālekonomiskās izmantošanas nodrošināšana” (līgums Nr. 3DP/3.4.3.3.0./11/APIA/CFLA/005/003) īstenošanai. Kopējās projekta izmaksas ir 327 429,56 lati, no kuriem ERAF finansējums veido 163 682,04 latus jeb 49,99% un pašu līdzfinansējums ir 163 747,52 lati jeb 50,01%.
Īstenojot projektu, daļa remontdarbu netiek finansēta no Eiropas projekta – baznīcas torņa seguma nomaiņa, apkures sistēmas un elektroapgādes rekonstrukcija, kā arī vājstrāvu sistēma. Šos darbus draudze veic par saviem līdzekļiem.
Draudze aicina ikvienu atbalstīt Vecrīgas sirdī esošās Sv. Marijas Magdalēnas baznīcas rekonstrukcijas darbus ar lūgšanām, kalpošanu un palīdzot finansiāli. Plašāku informāciju par nepieciešamo palīdzību iespējams atrast mājaslapā www.magdalenasdraudze.lv, draudzes avīzē „Magdalēnas Vēstis”, sūtot e-pastu uz info@magdalenasdraudze.lv vai sazinoties ar draudzes prāvestu Andri Kravali.

Ziedojumus, norādot mērķi „Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcas atjaunošanai”, var pārskaitīt Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes ziedojumu kontā: AS „SWEDBANK”, LV77HABA000140J051886, kods: HABALV22, reģ. nr. 90000099163.

LRKB IC

Scroll To Top