Now Reading
Letonikas V kongresā arī reliģijai veltīti priekšlasījumi

Letonikas V kongresā arī reliģijai veltīti priekšlasījumi

No 28. līdz 30. oktobrim Latvijas Zinātņu akadēmija rīko Letonikas V kongresu, kura tēma šogad ir “Pētījumi par nacionālo identitāti: paveiktais un darāmais”.

Kā pastāstīja Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) asociētā profesore Māra Kiope, kura arī pati kongresā uzstāsies ar priekšlasījumu “Reliģija kā garīgums Staņislava Ladusāna daudzpusīgajā humānismā”, pasākums notiek reizi divos gados. Tajā piedalās ne tikai latviešu izcelsmes, bet arī ārvalstu zinātnieki. Pēc viņas teiktā Letonika ietver sevī visa veida pētījumus par Latviju. Letonika ir viena no valsts finansētajām programmām, turklāt tā apvieno visus humanitārās nozares pētniekus.

Otro reizi kongresā atsevišķa sadaļa būs veltīta reliģijai. Tās nosaukums: “Reliģija et/aut/versus garīgums”. Iepriekš reliģija tika ietverta filosofijas sadaļā, bet pirms diviem gadiem Letonikas kongresā reliģijas tēmai veltītie referāti tika lasīti RARZI telpās, skaidroja M. Kiope. Viņa arī uzsvēra, ka reliģiju var pētīt ļoti dažādos aspektos, tāpēc arī ar referātiem par reliģiju uzstāsies dažādu jomu pārstāvji, kas nebūs tikai kristieši.

Uz kongresu un reliģijai veltītajiem lasījumiem ir aicināts ikviens, kam interesē reliģijas pētniecība, īpaši RARZI studenti. Reliģijai veltītā kongresa daļa „Reliģija et/aut/versus garīgums” norisināsies otrdien, 29. oktobrī, no plkst.13 Latvijas Zinātņu akadēmijas Portretu zālē.

Turpinājumā Letonikas V kongresa sekcijas “Nacionālā un eiropeiskā identitāte” sadaļas “Reliģija et/aut/versus garīgums” programma.

13:10-14:30 Reliģiskā un garīgā konotāciju teorētiskie aspekti (vada Māra Kiope)

Jānis Vējš. Teoloģija un kritiskā domāšana
Māra Grīnfelde. Reliģiskā pārdzīvojuma un interpretācijas attiecības reliģijas fenomenoloģijas kontekstā
Māra Kiope. Reliģija kā garīgums Staņislava Ladusāna daudzpusīgajā humānismā
Inese Runce. Garīgums un reliģiozitāte ignāciskajā tradīcijā
Agita Misāne. “Reliģiskais” un “garīgais” kā terminoloģisku pārdomu tēma: reliģijas socioloģijas perspektīva

15:30-17:45 Garīguma un reliģijas attiecības vēstures un tagadnes piemēros (vada Inese Runce)

Inga Belousa. Garīgums, labizjūta un sabiedrības ilgtspējīga attīstība
Normunds Titāns. Spiritualitas ex religio: universāla garīguma sākumi Apgaismības laikā un tā mantojums mūsdienu Latvijas sabiedrībā
Andris Priede. Alternatīvas virpulī: attiecības starp reliģiskajām kustībām un draudzēm Romas katoļu baznīcā Latvijā 21. gadsimtā
Solvita Elerta. Ikonu glezniecība Latvijā 20. gadsimtā: ģenēze, transformācija un ikonogrāfiskās īpatnības
Nadežda Pazuhina. Garīgie meklējumi reliģiskās tradīcijas ietvaros: diskusijas par ticības pamatiem Latvijas vecticībnieku publicistikā
Solveiga Krūmiņa-Koņkova. Rūdolfs Šteiners un “gara zinātne” Latvijā
Anita Stašulāne. Jauniešu līdzdalība teosofijā
Marika Laudere. Latvijas un Lietuvas budistu grupu darbības komparatīvā analīze
Elizabete Taivāne. Modificētais animisms kā mūsdienu latviešu garīguma aspekts. Likteņdārza un Kristus Karaļa piemērs
Ingus Barovskis. Iniciācijas motīvi senreliģijas un mūsdienu kontekstā
Aīda Rancāne. Pirts rituāli kā garīgās pieredzes forma mūsdienās

No 18:00 Edgara Jundža doktora darba “Jēzus dzīve uz sinoptiskās un johaneiskās tradīcijas pamata” pilna izdevuma atvēršanas svētki

LRKB IC

Scroll To Top