Mūžībā aizgājis mariāņu tēvs Boļeslavs Baginskis

Pēc Aglonas katoļu ģimnāzijas beigšanas Boļeslavs Baginskis iestājās Mariāņu kongregācijā un 1942. gada 21. decembrī pēc Garīgā Semināra pabeigšanas tika iesvētīts par priesteri. 
Pirmos savas priesterības gadus t. Boļeslavs MIC pavadīja Latgalē, kalpojot Viļānu draudzē par vikāru un vairākus mēnešus Nagļu draudzē par prāvestu. Tālākos dzīves gadus t.Boļeslava MIC kalpošanas vieta ir Kurzemē.
Vācu karaspēkam atkāpjoties no Latvijas, klostera vadība t. Boļeslavu MIC nosūtīja uz Romu, kur viņš studēja Svētos Rakstus, iegūdams zinātnisko grādu candidatem ad doctorem. Pēc Biblicum Universitātes beigšanas t. Boļeslavs MIC tika nosūtīts uz Brazīliju, kur dažus gadus pavadīja Garīgajā Seminārā, pasniegdams Svēto Rakstu egzegēzi.
Vienlaikus, jau esot Brazīlijā, sākās t. Boļeslava MIC rūpes par pasaulē izkaisīto latviešu garīgo aprūpi. Pēc misijas beigšanas Brazīlijā Mariāņu kongregācijas vadība norīkoja viņu uz ASV, kur ar laiku tika nodibināta Čikāgas Aglonas Dievmātes draudze un Dievmātes Debesīs uzņemšanas tēvu mariāņu klosteris (1964. gadā).
Pēc Čikāgas Aglonas Dievmātes baznīcas slēgšanas 2007. gada decembrī t. Boļeslavs MIC atgriezās brīvajā Latvijā. Vēl šī gada 9. janvārī Viļānu draudzē tika svinētas divas lielas jubilejas – t. Boļeslava MIC 95 dzīves gadu un 70 priesterības gadu jubilejas.
Pēdējā gada laikā t. Boļeslava MIC veselības stāvoklis pasliktinājās un š. g. 14. oktobrī pēc garas un Dieva druvā raženi nostrādātas dzīves Dievs paaicināja viņu pie sevis.
Svinīgais dievkalpojums par mūžībā aizgājušo priesteri mariāņu tēvu Boļeslavu Baginski MIC notiks Viļānu svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcā 2013. gada 18. oktobrī plkst. 11.00 (pirms Svētās Mises plkst. 10.30 – Rožukronis par mūžībā aizgājušo). Svēto Misi vadīs V.E. Rēzeknes -Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.
www.mariani.lv

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti