Vērtībās balstītas līderības un uzņēmējdarbības iespējamība šodien

Vakar, 30. oktobrī, Rīgas Biznesa skolā notika konference, kas bija veltīta Baznīcas sociālajai mācībai. To rīkoja kustība “Pro Sancitate”, kas šonedēļ organizēja arī vairākus citus sabiedrības svētuma tēmai veltītus pasākumus.

Konference par Baznīcas sociālo mācību notika sadarbībā ar Rīgas Biznesa skolu. To atklāja Rīgas Biznesa skolas direktors Jānis Grēviņš, kurš atzina, ka konference ir pirmais reliģiskas ievirzes pasākums skolā. Pēc tam sekoja Rīgas arhibīskapa-metropolīta Zbigņeva Stankeviča uzruna par Baznīcas sociālās mācības aktualitāti. Ņemot vērā, ka konference notika Biznesa skolā, bīskaps stāstīja par to, ka arī bizness ir Dieva aicinājums, bet uzņēmējam, lai viņš varētu veiksmīgi darboties, ir nepieciešamas trīs būtiskas pazīmes: spēja ieraudzīt un redzēt to, kas notiek apkārt, spēja izvērtēt situāciju un saprast, kā rīkoties, un pēc tam spēja atbilstoši rīkoties.

Tas nozīmē, ka labs biznesa līderis izprot savu laiku, redz, kā tas ietekmē cilvēku, kāds ir cilvēks šodien. Līderim piemīt spēja darboties cilvēku cieņas un kopīgā labuma vārdā, izvērtējot šodienas situāciju sev apkārt. Biznesa līderis saprot, ka viņam jādarbojas ne tikai ekonomiskā, bet arī sociālā aspektā, tas nozīmē, ne tikai peļņas gūšanas nolūkā, bet arī radot darba vietas, piedāvājot preces un pakalpojumus, palīdzot trūkumcietējiem. Z. Stankevičs uzsvēra, ka patiesais cilvēka aicinājums nav tikai pelnīt naudu, bet gan palīdzēt un dāvāt sevi citiem, kas nesaskan ar mūsdienu hedonisma tendencēm. Nauda un bagātība ir tikai līdzeklis, nevis mērķis, lai kļūtu laimīgs. Savas uzrunas noslēgumā arhibīskaps sacīja, ka katram ir svarīgi atklāt patiesību par sevi, savu aicinājumu sabiedrībā un kalpot kopējam labumam, kā to māca Baznīcas sociālā mācība.
Katānijas Universitātes (Itālija) Teoloģijas fakultātes dekāns monsiņjors Gaetano Zito, kas ir kustības “Pro Sanctitate” dibinātāja bīskapa Guljermo Džakvintas beatifikācijas procesa vēsturnieks, runāja par G. Džakvintas skatījumu uz Baznīcas sociālo mācību. Viņš norādīja, ka G. Džakvintas dzīves pamatā bija vēlme atbildēt uz Jēzus saucienu no krusta: “Man slāpst”. Tāpat tās bija ilgas atbildēt uz katra cilvēka saucienu remdēt viņa slāpes. Tas patiesībā ir aicinājums katram no mums ieklausīties citu saucienos un no svēto piemēra mācīties, kā remdēt slāpes pasaulē. Tālāk G. Zito sacīja, ka svētums ir katra kristieša aicinājums, kuram jāizpaužas jebkurā dzīves situācijā un jomā. Tas nozīmē, ka jāmīl Dievs ne tikai baznīcā vai lūgšanas laikā, bet Viņš jāmeklē un jāmīl arī darbā, biznesā, mākslā, jebkurā ikdienas aktivitātē. Pēc G. Zito sacītā, svētums ir atbilde un veids, kā sevi īstenot sabiedrībā un veltīt sabiedrībai. Tā nav ieslēgšanās sevī, bet atbildīga un aktīva sevis došana kopīgam sabiedrības labumam.
Rīgas Biznesa skolas MBA programmas direktors Viljams Šaubs atraktīvā veidā, iesaistot arī klausītājus, salīdzināja Biznesa skolā mācītās vērtības ar Baznīcas sociālās mācības dokumentos minētajām. Savas uzrunas laika viņš rādīja slaidus, kuros bija fragmenti no Baznīcas sociālās mācības un Eiropas Savienības dokumentiem. Izrādījās, pat aktīviem katoļiem nebija viegli atšķirt, kurš fragments ir laicīgās, kurš Baznīcas varas radīts. V. Šaubs skaidroja, ka tas ir normāli, jo patiesībā Rietumu vērtības ir balstītas katoliskajā mācībā. Viņš skaidroja, ka līdz ar to arī Rīgas Biznesa skolā vērtības ir katoliskas. Skolas mērķis ir radīt biznesa līderus, bet līderībai var būt dažādi līmeņi, sākot no ļoti spējīga un pašpietiekama indivīda, kurš var dot ļoti labu ieguldījumu, pateicoties savam talantam, zināšanām, prasmēm un čaklumam, līdz tādam vadītājam, kurš ir līderis ar tādu paradoksālu īpašību kopumu, kā pazemība un profesionalitāte. Šāda veida vadītāji ir nepieciešami sabiedrībā, tāpēc Biznesa skolā tiek mācīts vērtībās balstīts bizness.
Konferences noslēgumā par to, kā Baznīcas sociālo mācību izdodas īstenot darba ikdienā, liecināja “Pro Sanctitate” sociālais animators Andris Griķis, kurš dalījās savās pārdomās par kristīgo vērtību nozīmi biznesa vidē, un Betlēmes žēlsirdības mājas idejas autore Dana Anskaite, kas ir uzņēmēja, bet par savu sirds darbu dēvē nodibinājumu Vita nova”, kura paspārnē izveidojās Betlēmes žēlsirdības māja.
Šonedēļ kustība “Pro Sanctitate” rīkoja vēl divas svētuma tēmai veltītas konferences, bet šonakt visi aicināti uz lūgšanu nakti Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē, kuras laikā no plkst. 18 līdz 1 naktī izskanēs lūgšanas par pasaules svētumu.
LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti