4. Alfas konferencē kalpotāji saņem svētību turpmākajai kalpošanai

Āgenskalna baptistu baznīcā 10. novembra vakarā noslēdzās 4. Alfas konference. Tās noslēgumā 250 kalpotāji no Latvijas, Šveices, Lielbritānijas un Igaunijas svētīja viens otru kalpošanai Alfa kursā, Pirmslaulību un Laulāto kursa rīkošanai savās draudzēs, kā arī pieredzes tālāknodošanai brāļiem un māsām Kristū citur pasaulē.
Namatēvs Edgars Mažis, Alfas padomes loceklis un Āgenskalna baptistu baznīcas mācītājs, aicinot bīskapus teikt ievaduzrunas konferences dalībniekiem, atklāja, ka katoļu arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs viņu kādā reizē esot vedis no cietuma, baptistu bīskaps Pēteris Sproģis vedis uz kapiem, bet luterāņu arhibīskaps Jānis Vanags reiz aizvedis uz mājām. Uz to Jānis Vanags atbildēja, ka tieši tas arī ir iemesls, kāpēc kopā pulcējušies Alfas konferences dalībnieki – lai palīdzētu nokļūt mājās, tikt prom no cietuma un nonākt tālāk par kapiem.

Savā uzrunā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags sacīja: “Mūsu uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem iet dziļāk. Bieži vien cilvēki kādu iemeslu dēļ ir nokristīti un iesvētīti, bet pēc tam pazūd, jo viņiem šķiet, ka visu jau ir redzējuši. Te tiešām ir liels jautājums par mūsu evaņģelizācijas metodēm un sludināšanas paņēmieniem, proti, vai mēs cilvēkus kristīgajā ticībā ievedam pietiekami dziļi – jau tajā brīdī, kad viņi sāk šo ceļu. Alfa kursā ir daudz vairāk to cilvēku, kuri pēc vēsts dzirdēšanas paliek draudzē un vairs nav garāmgājēji. Viņi ir iegājušu dziļāk, viņi kaut ko ir piedzīvojuši.”
Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs norādīja, ka Alfu viņš redz kā “Dieva dotu iespēju mūsdienu pasaulei, lai iepazītu Evaņģēlija spēku. Alfas kalpotājiem konferences dienās ir iespēja sevi pilnveidot, bet pilnveidot sevi nenozīmē spodrināt savas spalviņas, pilnveidoties nozīmē arvien vairāk atdot sevi Dieva un Kristus miesas rīcībā.”
Baptistu draudžu bīskaps Pēteris Sproģis turpināja, ka “Alfā notiek laba lieta, ko mums visiem jāmācās darīt draudzē – uzdot jautājumus. Viens no iemesliem, kādēļ kristīgā liecība šodien sabiedrībā bieži vien paliek nesatverta un pat nesaprasta, ir tas, ka mēs pārāk viegli dodam atbildes un pārāk maz uzdodam jautājumus.”
Jau tradicionāli konferencē bija atsevišķa plūsma tiem, kas pirmo reizi gatavojas rīkot Alfu, šogad tie bija vairāk nekā 50 cilvēki. Jaunums bija plūsma “Alfa cietumā”; uz šīm lekcijām un paneļdiskusijām pulcējās 30 konferences dalībnieki, kā arī vairāki valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Kalpotāju konferencē 50 dalībnieki runāja par pastorātiem kā atbildi uz jautājumu “Ko darīt pēc Alfas?” Pastorāti ir vidēja izmēra grupas, kurās tiek saglabāta Alfas atmosfēra, dalībniekiem turpinot “iet dziļāk” kristietībā. 70 dalībnieki, lielākoties pāri, piedalījās Attiecību plūsmā Sv. Terēzes draudzes namā pie Rīgas Katoļu ģimnāzijas, kurā pirmoreiz tika sagatavoti Pirmslaulību un Laulāto kursa vadītāji.
Madonas Romas katoļu draudzes prāvests Rihards Rasnacis vadīja aizlūgšanu vakaru “Kā es varu tikt piepildīts ar Svēto Garu?”, ko lielākā daļa konferences dalībnieku atzina par ārkārtīgi vērtīgu un prieka pilnu pieredzi. Prieku vairoja arī daudzie joki, kas ir neatņemama Alfas sastāvdaļa.
Alfas konferencē piedalījās katoļu, luterāņu, baptistu, adventistu, vasarsvētku, metodistu, pareizticīgo draudžu un brīvbaznīcu pārstāvji. Komandā darbojās 40 Āgenskalna, Ģertrūdes, Terēzes un citu draudžu brīvprātīgie, Lielbritānijas Cietumu Alfas vadītājs Eds Mailzs no Bromptonas Vissv. Trīsvienības draudzes, kurā savulaik tapis Alfa kurss, Igaunijas Alfas biroja vadītājs Janeks Pallase un 10 Šveices Alfas vadītāji protestantu mācītāja Dominika Raiflera vadībā.
Alfas padomes priekšsēdētājs, Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Rinalds Grants pēc konferences atzina: “Man personīgi konferences nozīmīgākais brīdis bija pats sākums, kad šeit bija trīs mūsu baznīcu bīskapi. Visi trīs svētīja šo kalpošanu un sūtīja mūs misijas laukā. Redzēt vienotību viņu vidū – tas bija kaut kas ļoti īpašs. Ir svarīgi, ka mums katram ir sava draudze un garīgās mājas. Bet to, cik skaista ir Kristus miesa, mēs ieraugām tad, kad esam kopā – vairākas konfesijas, vairākas baznīcas – Viņš katrai ir devis kaut ko neatkārtojamu.”
Alfa ir nodarbību cikls neformālā atmosfērā 10 nedēļu garumā, kurā tiek apspriesti kristīgās ticības pamati un dzīves lielie jautājumi. Alfa kursam Latvijā šogad aprit 10 gadi, un to ir apmeklējuši vairāk nekā 10 000 cilvēku. Visā pasaulē kursa dalībnieku skaits jau sasniedz 23 miljonus. Lai atbalstītu kursu rīkotājus, tagad arī latviski ir tulkots un izdots Alfas un Laulāto kursa DVD.
Inese Segliņa, Alfas konferences koordinatore; Foto: Alfa Latvija

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti