Now Reading
Dvēseles šķīstītavā cer uz mūsu lūgšanām

Dvēseles šķīstītavā cer uz mūsu lūgšanām

Novembra sākumā ir Visu svēto un Visu ticīgo nomirušo piemiņas diena, kurās pieminam ne tikai tos, kas jau bauda prieku Debesu valstībā, bet lūdzamies arī par tām dvēselēm, kuras atrodas šķīstītavā. Tās ir dvēseles, kurām visvairāk ir vajadzīgi mūsu aizlūgumi, jo pašas tās vairs nespēj savā labā neko izdarīt, saka māsa Ņina Začeste no Māsu palīdzētāju dvēselēm šķīstītavā kongregācijas.

Kāpēc ir svarīgi atzīmēt Visu svēto un Visu ticīgo nomirušo piemiņas dienu?
Svētie ir visi tie, kas jau nonākuši debesīs. 1. novembrī mēs pieminam ne tikai visus zināmos, bet arī visus nekanonizētos svētos, kuri, iespējams, ir dzīvojuši mums līdzās. Šī diena mums tāpat atgādina, ka jebkurš esam aicināts uz svētumu.
Visu mirušo piemiņas diena 2. novembrī ir atgādinājums, lai mēs lūgtos par mirušajiem, kuri vēl ir šķīstītavā. Jāsaprot, ka šķīstītava tā nav vieta, bet gan dvēseles stāvoklis. Tajā dvēsele pēc nāves gandara, jo nāves brīdī nebija svētdarīšanas stāvoklī, lai uzreiz nonāktu pie Jēzus. Paši pēc nāves sev vairs nevaram palīdzēt, bet mums var palīdzēt dzīvi palikušie ar savām lūgšanām. Jebkura lūgšana ir svarīga, jo šķīstītavā dvēseles izcieš lielas mokas. Reizēm tām liekas kā elle, jo šīs dvēseles jau pazīst Dieva mīlestību, bet cieš, nevarēdamas šai mīlestībai tuvoties.

Kā jūs savā kongregācijā atzīmējat Visu ticīgo nomirušo piemiņas dienu?
Mēs šai dienā vēl jo vairāk cenšamies gavēt un piedalīties Euharistijā to dvēseļu, kas ir šķīstītavā, nodomā. Patiesībā visu var veltīt dvēselēm – savas ciešanas, sāpes, arī prieku. Bet vislielākā lūgšana, protams, ir Sv. Mise.

Kā mēs katrs varam palīdzēt dvēselēm šķīstītavā iemantot Debesu svētlaimi?
Ar lūgšanu un Sv. Misi! No 1. novembra ir astoņu dienu atlaidas. To laikā var iegūt pilnīgas atlaidas, dodoties uz kapiem, lūdzoties par mirušo dvēselēm, esot svētdarīšanas stāvoklī, pieņemot Svēto komūniju un lūdzoties Svētā tēva nodomā. Tādā veidā ir iespēja palīdzēt kādai dvēselei no šķīstītavas nonākt Debesīs.
Viss novembra mēnesis ir mirušo piemiņas mēnesis, kurā īpaši jālūdzas par mirušo dvēselēm. Tai pat laikā nevajag aizmirst, ka par mirušajiem mums jālūdzas vienmēr. Visi svētie mums rāda piemēru, jo arī viņi daudz lūdzās par dvēselēm šķīstītavā, apzinoties, cik ļoti mirušo brāļu un māsu dvēselēm ir nepieciešama dzīvi palikušo lūgšana.

Katoļu Baznīcas Vēstnesis

Scroll To Top