Now Reading
Mīlestības baušļa praktizēšana Madonā

Mīlestības baušļa praktizēšana Madonā

Sestdien, 23.novembrī, norisinājās Caritas Žēlsirdības diena Madonā. Rīts dalībniekus sagaidīja ar lielu miglu, kas ietina baltā dūmakā pilsētas paugurus, kuriem pāri, kalna galā, slejas baltā Madonas Kristus Karaļa baznīca, mājīgi aicinot iekšā.
Jau piektdienas vakarā sākās Madonas katoļu draudzes svinības – Kristus Karaļa svētki. Sestdienas rīts sākās ar Vissvētākā Sakramenta adorāciju un slavēšanu, ko vadīja mūziķe Ligita Kursiša-Pataša ar draugiem. Ligita liecināja par žēlsirdības darbu kopā ar Kalkutas māsām. Ligita ar ģimeni svētīgās mātes Terēzes garīgajā ģimenē kā žēlsirdības misionāri laji darbojas jau 10 gadus. Saliekot nabadzības, paklausības, šķīstības laulībā un brīvprātīgās kalpošanas solījumus, laji apņemas liecināt par Dieva mīlestību vidē, kurā Dievs viņus ir aicinājis dzīvot un realizēt savu ģimenes aicinājumu. Svarīgākais, ka tiek dāvāta mīlestība.
Turpinājumā tika svinēta Svētā Mise. Sprediķa sākumā priesteris Ingars Stepkāns, “Caritas Latvija” vadītājs, sveica Madonas Kristus Karaļa draudzi svētkos. Priesteris aicināja iepriecināt Dievu, darot žēlsirdības darbus, iepazīstot Dievu un Viņa gribu, izpildot to pēc iespējas labāk. Bieži cilvēkiem esot vēlme pēc miera un vienprātības savstarpējās attiecībās, bet to panākt nebūt nav tik vienkārši, jo mēs esam ļoti dažādi. Jēzus mums parāda šo vienīgo ceļu, kas iet uz vienotību, un tā ir mīlestība. Tā ir Jēzus pavēle, lai mēs ietu mīlestības un vienotības ceļu, un tas ir veids, kā saņemt to dāvanu, ko Dievs apsola saviem draugiem. Tie, kuri ir sapratuši, ko Dievs vēlas dāvāt, zina, ka Dieva mīlestības ceļš, dod neizsakāmi lielu prieku, gandarījumu un mieru. Bagātība pie Dieva ir paklausība Viņam, pildot baušļus un, jo īpaši, svarīgāko no baušļiem: “Lai jūs viens otru mīlētu kā Es jūs esmu mīlējis”. Mēs neesam nopelnījuši Dieva mīlestību, bet viņš pats to dāvā caur Jēzu Kristu.
Pēc Svētās Mises devāmies uz draudzes māju, kur notika “Caritas Latvija” prezentācija, tās iesākumā uzsverot pāvesta Benedikta XVI enciklikas “Deus Caritas est” pausto, ka Baznīcai kā kopienai mīlestība ir jāpārvērš darbos. No tā izriet, ka arī mīlestībai ir nepieciešama organizācija, lai sakārtotā veidā varētu kalpot kopienai.
Māsa Inese Lietaviete, vadot lekciju par mājas apmeklējumu pamatiem, uzsvēra, ka, apmeklējot cilvēkus draudzes vārdā, mūsu kalpošana kļūst īpaša, jo mēs kļūstam kā Dieva vēstneši. Mūsu mērķis ir nodot tiem to, ko paši esam piedzīvojuši ar Dievu – Kristus gaismu un mīlestību. Ļoti svarīgi sākumā ir ieklausīties, ko šie cilvēki mums stāsta, kas viņiem ir svarīgi, neuzspiest sevi. Būt “šeit un tagad” sarunā ar cilvēkiem. Teicamas izdevušās sarunas pamatā svarīgi ir nevis tas, ko vari pateikt, bet tas, ko vari sadzirdēt. Tikai tad, kad mēs atveramies cilvēkiem, mēs varam pildīt arī savu misionāro mērķi. Svarīgākais ir, lai cilvēks piedzīvotu mīlestību saskarsmē ar apmeklētāju, tad viņš piedzīvos Kristu pat bez vārdiem.
Noslēgumā priesteris Ingars Stepkāns akcentēja, ka Baznīcas uzdevums ir veicināt, lai tiktu izpildīts Evaņģēlijs. Garīgā dzīve ir saknes, ko mēs laižam Dievā un ļoti svarīgi, lai būtu augļi. Baznīca mums piedāvā ļoti daudzas iespējas kā tos veidot caur žēlsirdības darbu. Priesteris uzsvēra, ka tas nav vienas dienas process, bet piedāvāja to sākt, apmeklējot pansionātu.
Pēc garšīgas maltītes Caritas Žēlsirdības dienas dalībnieki devās uz Madonas veco ļaužu pansionātu. Šeit tika sniegts muzikāls priekšnesums, kā arī vecie ļaudis tika apmeklēti individuāli viņu istabiņās. Sirmgalvjus sveica ar Madonas bērnu zīmētajām apsveikuma kartiņām, kas tos ļoti iepriecināja. Savstarpējās sarunas ielīksmoja gan apmeklētājus, gan pansionāta iemītniekus.
“Caritas Latvija” pateicas prāvestam Rihardam Rasnacim un visai draudzei par sirsnīgo uzņemšanu draudzes svētku laikā un sadarbību Žēlsirdības dienas organizēšanā, kā arī izsaka cerību, ka mūsu sirdīs arvien vairāk iedegsies vēlme nest patiesas tuvākmīlestības augļus!

Sandris Florens
Scroll To Top