Studenti var pieteikties uz Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas stipendijām

Fonds darbību Latvijā uzsāka 2009. gada vasarā, bet līdz tam bija aktīvi darbojies ASV. Fonda mērķis ir atbalstīt trūcīgus latviešu katoļu studentus, kas tiecas iegūt izglītību, kā arī saglabāt prelāta Ādolfa Grosberga piemiņu.
Izcilais latviešu garīdznieks un sabiedriskais darbinieks Ādolfs Grosbergs ir dzimis 1910. gada 2. decembrī Bruknas pagastā Zemgalē, lauksaimnieka ģimenē. Pēc Aglonas ģimnāzijas beigšanas 1931. gadā sāka studijas Romas katoļu teoloģijas augstskolā Rīgā. Studijas nobeidzot, Rīgas arhibīskaps Antonijs Springovičs viņu 1936. gada 21. maijā iesvētīja par priesteri.
Pirmos divus gadus jaunais priesteris darbojās Rēzeknes un Cēsu draudzēs. Ar 1938. gada oktobri Liepājas bīskaps Antonijs Urbšs aicināja Ādolfu Grosbergu uz Liepājas bīskapiju, uzticot viņam Kūrijas sekretāra pienākumus. Viņš arī apkalpoja katoļus Vaiņodes, Priekules un Sakas draudzēs, reizē strādādams skolās un jaunatnes audzināšanas darbā.
Trimdas posmu Vācijā pēc Otrā pasaules kara viņš pavadīja Bavārijas dienvidos, veikdams latviešu katoļu garīgo aprūpi Memmingenā, Fissenē, Virtzburgā un Ansbachā.
Amerikā Ā. Grosbergs 29 gadus veica latviešu katoļu garīgo aprūpi Indianas štatā. Pārvaldīdams vairākas svešvalodas, viņš Indianapolē palīdzēja aprūpēt arī vairāku citu Eiropas zemju emigrantus.
Katoļu literatūras laukā ir sakārtojis un izdevis lūgšanu grāmatu „Slavēsim Kungu”. Tāpat sakārtojis un izdevis katoļu garīgo dziesmu grāmatu četrbalsīgā sakārtojumā. Tulkojis un izdevis Svēto rakstu liturģiskos tekstus visu gada svētdienu lasījumiem un izdevis arī Romas Misāli. Pāvests Pijs XII 1958. gadā viņu paaugstināja par monsinjoru un pāvests Pāvils VI 1963. gada viņu iecēla prelātu kārtā.
Prelāts Ādolfs Grosbergs vienmēr ir rūpējies par latviešu jaunatni. Ilgus gadus viņš pildīja Latviešu Katoļu Studentu un Akadēmiķu Apvienības DZINTARS kapelāna pienākumus. Savos rakstos viņš allaž ir uzsvēris: „Mana sūtība ir kalpot Dievam un latviešu tautai.”
Prelāts Ādolf Grosbergs mira 1979. gada 1. oktobrī. Viņa piemiņai ir nodibināts „Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas stipendiju fonds”.
Prasības stipendijas pretendentiem
1. Stipendija piešķirama studentiem, sākot ar otro mācību gadu, kas studē kādā no akreditētajām Latvijas augstskolām un akreditētām programmām pamatstudijās, izvērtējot pirmā gada studiju sekmes. Studiju joma un līmenis nav ierobežots.
2. Studentiem – sociālo un studiju procesa vajadzību segšanai, tai skaitā studiju maksas segšanai.
3. Studenta aktīva līdzdarbošanās katoļu Baznīcas Latvijā, jaunatnes vai sabiedriskajā darbā.
4. Studentam/ei jāpieder kādai katoļu Baznīcas draudzei Latvijā.
5. Pēc studiju beigšanas stipendiātam ir morāls pienākums aktīvi atbalstīt katoļu Baznīcas darbu Latvijā.
Stipendijas piešķiršanas noteikumi
Stipendijas piešķiršanā tiek izvērtēta pretendentu atbilstība šādiem kritērijiem:
1) līdzdalība un aktivitāte Latvijas Katoļu Baznīcas dzīvē;
2) sekmība studijās – vērtējamas sekmes visā iepriekšējā studiju periodā;
3) studējošā materiālais stāvoklis.
Pieteikuma vēstulē ir jāpievieno klāt sekojoši dokumenti:
1) aizpildīta pieteikuma veidlapa;
2) rekomendācija no draudzes prāvesta;
3) CV;
4) izziņa par studijām un sekmēm no augstākās mācību iestādes, kurā stipendijas pretendents studē.
Pieteikumu jānosūta elektroniski uz adresi: fonds.grosbergs@inbox.lv līdz 2013. gada 5. decembrim. Fonda valde izsludinās konkursa rezultātus triju nedēļu laikā pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.
Plašāka informācija pieejama: e-pasts: fonds.grosbergs@inbox.lv vai 29532069 (Ieva Pētersone).
LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti