Now Reading
Liepājā atvadās no bīskapa Ā. A. Brumaņa

Liepājā atvadās no bīskapa Ā. A. Brumaņa

27. decembrī Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē atvadīties no bīskapa Ārvalda Andreja Brumaņa bija ieradušies ticīgie no Liepājas un citām diecēzēm, bīskapi un priesteri, kā arī Liepājas domes priekšsēdētājs.

Atvadu dievkalpojums sākās ar lūgšanām par aizgājēju un turpinājās ar bēru Svēto Misi. Dievkalpojumā piedalījās kardināls Jānis Pujats, nuncijs Luidži Bonaci, Rēzeknes-Aglonas bīskaps Jānis Bulis, bīskapi no Telšu (Lietuva) diecēzes Jonas Boruta un Linas Vodopjanovas, dominikāņu un paulīniešu ordeņa priesteri, Nabadzīgā Bērna Jēzus māsas, Jēzus un Marijas dominikāņu māsas misionāres, priesteri. Bēru Svēto Misi vadīja Liepājas ordinārijs Viktors Stulpins.

Jelgavas diecēzes emeritētais bīskaps Antons Justs uzrunā klātesošajiem gremdējās atmiņās par mirkli, kad ar Ārvaldi Brumani saņēma bīskapa svētību no pāvesta Jāņa Pāvila II rokām, pastāstīja par nevienkāršo Brumaņa likteni, kā, pateicoties bīskapam Jāzepam Rancānam tika izglābts no gūsta, kā pieņēma lēmumu kļūt par priesteri, par semināra gadiem un to, ar kādu degsmi A. Brumanis Rīgas Garīgā semināra audzēkņiem vadīja lekcijas par Latvijas un Latvijas Baznīcas vēsturi. “Bīskaps Brumanis bija pirmais īstais suitu bīskaps un šodien mēs atvadāmies no īsta suitu dēla,” sacīja bīskaps A. Justs.

Savukārt arhibīskaps Luidži Bonaci pirms nolasīt pāvesta Franciska līdzjūtību, kuru atsūtīja Vatikāna valsts sekretārs Pjetro Paroli, sacīja, ka tagad varam būt droši, ka Liepājas diecēzei debesīs būs aizbildnis un palīgs.

Pāvesta Franciska līdzjūtība

Augsti godājamam Viktoram Stulpinam,
Liepājas bīskapam

Svētais tēvs ir apbēdināts, uzzinot par Viņa Ekselences mons. Ārvalda Andreja Brumaņa, Liepājas emeritētā bīskapa, nāvi un izsaka līdzjūtību Jums un diecēzes klēram, konsekrētajiem un lajiem. Ar pateicību par aizgājēja bīskapa ilgajiem kalpošanas gadiem pie Apustuliskā Krēsla, strādājot Vatikāna Radio latviešu redakcijā, kā arī par viņa tēvišķo un auglīgo kalpojumu, vadot Liepājas diecēzi, Viņa Svētība ir vienots ar Jums, lūdzot mūžīgo mieru aizgājējam. Liepājas diecēzes katoļticīgajiem un visiem, kas sēro cerībā uz augšāmcelšanos, Svētais tēvs labprāt dāvā savu apustulisko svētību kā cerības un mierinājuma ķīlu mūsu Kungā Jēzū Kristū.

Vatikāna valsts sekretārs, Pjetro Paroli.

Pēc dievkalpojuma svinīgā procesijā Liepājas diecēzes priesteri zārku ar aizgājēju aiznesa līdz katedrāles dārzam, kur pēc klātesošo aizlūgumiem bīskaps tika guldīts zemes klēpī. Pēdējos vārdus pirms ziedu nolikšanas teica Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers, kurš uzvēra, ka ar “bīskapa aiziešanu ir zaudēts patiesi labs draugs”. Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks pateicās par pašvaldības veiksmīgo sadarbību ar katoļu Baznīcu laikā, kad Liepājas bīskaps bija Andrejs Brumanis. Pateicības vārdus teica arī Rīgas Garīgā semināra rektors Pauls Kļaviņš, LKSA “Dzintars” un Liepājas Marijas leģiona pārstāvji.

Liepājas emeritētais bīskaps Ārvaldis Andrejs Brumanis mūžībā aizgāja 2013. gada 17. decembrī, 87 gadu vecumā.

~ ~ ~

Vatikāna Radio līdzjūtības vēstule

Vatikāna Radio vadība izsaka sirsnīgu pateicību savam ilggadējam darbiniekam, emeritētajam Liepājas diecēzes bīskapam Ārvaldim Andrejam Brumanim, kurš no 1968. līdz 1995. gadam strādāja Vatikāna Radio latviešu redakcijā.

Darbojoties Mūžīgajā Pilsētā, viņš ne tikai iepazīstināja padomju režīma apspiesto latviešu tautu ar pāvesta sludināto priecīgo Evaņģēlija vēsti un informēja par kristiešu dzīvi citās pasaules zemēs, bet arī atbalstīja svētceļniekus, dalījās savā gudrībā un pieredzē ar tiem latviešiem, kuri Romā ieradās studēt vai strādāt radio, organizēja Latvijas kristietības 800 gadu jubileju, publicēja zinātniskus rakstus un grāmatas. Pateicoties bīskapa Brumaņa centieniem, 1987. gadā Vatikāna pasts izdeva pastmarku sēriju ar bīskapa Meinarda, Rīgas bīskapijas kapitula ģerboņa un Aglonas bazilikas attēlu. Ar savu dedzīgo kalpojumu bīskaps stiprināja latviešu tautu un uzturēja cilvēku sirdīs dzīvu ticību un cerību.

Vatikāna Radio vadība izsaka visdziļāko līdzjūtību Liepājas diecēzes bīskapam Viktoram Stulpinam un ticīgajiem, apliecina savu garīgo vienotību.
Pr. Federico Lombardi.

www.katedrale.lv

Scroll To Top