Piešķirtas prelāta Grosberga un pirmo reizi arī bīskapa Rancāna piemiņas stipendijas

Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas stipendiju fonda 2013. gada stipendiāte Ilze Kārkle

Esmu Rīgas Stradiņa universitātes 4. kursa studente. Studēju Rehabilitācijas fakultātē fizioterapiju. Nāku no Līvāniem, bet jau ceturto gadu studiju dēļ dzīvoju Rīgā, taču aktīvi iesaistos arī savas draudzes dzīvē un aktivitātēs. Piederu Līvānu Sv. Miķeļa Ercenģeļa draudzei. Draudzē dziedu baznīcas korī, palīdzu organizēt un vadīt procesijas. Trīs gadus pēc kārtas esmu iesaistījusies draudzes bērnu nometņu organizēšanā. Divus gadus esmu palīdzējusi organizēt svētceļojumu Līvāni – Aglona. Rīgā piederu pie Sv. Kamila lūgšanu grupiņas un kalpoju Gaiļezera slimnīcā. Nāku no ticīgas ģimenes. Ģimenē esam pieci bērni. Visa ģimene aktīvi iesaistāmies draudzes un Baznīcas dzīvē. Vēlamies ne tikai paši augt ticībā un mīlestībā uz Dievu, bet nest Labo Vēsti arī citiem.

Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas stipendiju fonda 2013. gada stipendiāte Inga Paršova

Esmu Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolas neklātienes studente. Piederu Līvbērzes katoļu draudzei: esmu ērģelniece šajā un arī blakus esošajās Kalnciema un Nākotnes katoļu draudzēs. Mans ikdienas kalpojums ir saistīts ar bērnu svētdienas skolas organizēšanu. Organizēju un vadu jauniešu vakarus, bērnu radošos un filmu vakarus, kas vērsti uz vērtībizglītību. Pēc iespējas apmeklēju vecos un vientuļos cilvēkus. Iepazīstoties un veidojot attiecības ar bērnu ģimenēm, cenšos sniegt liecību un lauzt stereotipus par Dievu un Baznīcu. Ik gadus kopā ar komandu organizējam bērnu nometnes, Bērnu svētkus, Sv. Jāzepa festivālu, Alfa kursus, u.c. aktivitātes Līvbērzē. Pasniedzu privātstundas angļu valodā un ģitārspēlē. Pēc iespējas iesaistos Baznīcas Latvijā organizētos pasākumos, piemēram, “Oasis” nometnē pusaudžiem, kas notiek četras reizes gadā, “KaNeLa” vasaras katehēzes nedēļā, Aglonas svētceļnieku vakara muzikālajā animācijā. Esmu arī kopienas „Emmanuel” locekle, un šis Dieva aicinājums un brāļu un māsu atbalsts ikdienā stiprina, atjauno cerību un dod spēku darbam laukos.

Bīskapa Jāzepa Rancāna piemiņas stipendijas 2013. gada ieguvēja Vineta Trimalniece

Studēju Latvijas Kultūras akadēmijā starptautiskās kultūras attiecības starp Latviju un Spāniju, kā arī Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Darbu Baznīcā uzsāku un turpinu Ludzas Romas katoļu draudzē. Tur vairākus gadus vadīju Alfas kursus jauniešiem, tagad vēl arvien palīdzu organizēt svētceļojumus. Tāpat piedalos vasaras bērnu nometņu, sporta spēļu organizēšanā un vadīšanā. Aktīvi darbojos arī diecēzes un Latvijas jauniešu dienās. Ar draudzes jauniešiem apciemojam pansionātus, slimnīcas, veidojam evaņģelizācijas ludziņas un dažādus priekšnesumus. Studējot Rīgā, esmu iesaistījusies Sv. Kamila lūgšanu grupiņā, kas dodas kalpošanā uz slimnīcām, palīdzu Betlēmes Žēlsirdības mājā, sadarbojos ar Opus Dei, veidoju publikācijas arī katoļu izdevumos: “Katoļu Baznīcas Vēstnesī”, “Katōļu Dzeivē”, Ludzas draudzes avīzītē “Aicinājums”. Esmu pārliecināta, ka turpināšu studijas reliģijas jomā, lai varētu palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem un pilnveidotos pati.

Bīskapa Jāzepa Rancāna piemiņas stipendijas 2013. gada ieguvēja Liene Mortukāne

Kalpošana Baznīcā sākās ar dziedāšanu Vissvētākās Trīsvienības draudzes korī. Šķiet, dziedāju korī aptuveni gadu, līdz sapratu, ka Dievs man nav dāvājis īpašu talantu šajā jomā. Vēlāk iepazinos ar māsām kalponēm Ķīpsalā. Atceros, kā reiz, jaukā nedēļas nogalē, devos uz aicinājuma izzināšanas rekolekcijām, un tā sākās brīnišķīga draudzība. Tolaik māsas katru nedēļas nogali rīkoja jauniešu vakarus Ķīpsalas pusaudžiem un mani tas ļoti uzrunāja, tādēļ ar lielu prieku iesaistījos šajā kalpošanā. Tajā pašā laikā studēju ģeogrāfiju Latvijas Universitātē un savu bakalaura darbu izvēlējos rakstīt par Romas katoļu draudžu telpisko organizāciju Rīgas apkaimē. Savukārt 2011. gada vasarā radās iespēja piedalīties Labā Gana katehēzes kursos, kuri notika Žēlsirdības Misionāru kongregācijas mājā Rīgā. Vēlāk ar māsu atbalstu ierīkoju ātriju jeb katehēzes stūrīti māsu kalpoņu klosterī un tur divas reizes nedēļā vadīju Labā Gana katehēzi vismazākajiem. Lai gan šobrīd katehēzes darbs ir apstājies, jo nepieciešams apvienot darbu pirmsskolā ar pedagoģijas studijām, ļoti ceru, ka tad, kad būšu beigusi studijas, kalpošana šajā jomā atsāksies ar jaunu sparu.

Inese Runce, fonda valdes priekšsēdētāja

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti