Now Reading
Būvvalde pieņēmusi Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā paveikto

Būvvalde pieņēmusi Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā paveikto

Sākoties 2014. gadam, kurā Rīga ir izvēlēta par Eiropas kultūras galvaspilsētu, noslēgušies būvdarbi vienā no Vecrīgas dievnamiem – Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā. Būvdarbi tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta “Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas ar vēsturisko ēku kompleksu atjaunošana, saglabāšana un sociālekonomiskās izmantošanas nodrošināšana” (līgums Nr. 3DP/3.4.3.3.0./11/APIA/CFLA/005/003) ietvaros.

Šomēnes Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvji apmeklēja baznīcu, tikās ar būvuzraugu, kā arī pārbaudīja, vai visi darbi veikti saskaņā ar projektu. 28. janvārī no Būvvaldes saņemts apstiprināts akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, kas apliecina to, ka būvniecības darbi veikti atbilstoši prasībām un ir pabeigti. Savukārt projekts apstiprināšanai tiks nodots februāra beigās, kad noslēguma atskaites tiks iesniegtas Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.

Līgums ar ERAF par projekta īstenošanu tika noslēgts 2012. gada 4.aprīlī. Tā paša gada otrajā pusē projekta ietvaros notika ēku kompleksa un baznīcas iekštelpu kultūrvēsturiskā izpēte, inventarizācija un konservācija, bet 2013. gadā notika baznīcas fasāžu, tai skaitā logu un durvju, renovācija un restaurācija, kā arī jumta un grīdas seguma nomaiņa. Tai pat laikā ir izveidota uzbrauktuve, kā arī atbilstoši aprīkotas durvis, lai baznīcā ērti varētu nokļūt cilvēki ratiņkrēslos un personas ar bērnu ratiņiem. Ēkā ierīkots rotaļu stūrītis bērniem.

Izpētes darbus un projekta darbu autoruzraudzību veica SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”, būvdarbus veica – SIA “NEWCOM Construction”, būvuzraudzību nodrošināja Oskars Lumpovs, SIA “Baltic Construction Consultancy”.

Kopējās projekta izmaksas bija 465 890,29 eiro (327 429,56 lati), no kuriem ERAF finansējums veido 232 898,56 eiro (163 682,04 lati) jeb 49,99%, un pašu līdzfinansējums ir 232 991,73 eiro (163 747,52 lati) jeb 50,01%.

Sv. Marijas Magdalēnas draudze pie sasniegtā neapstāsies, jo pavasarī plānots veikt apzaļumošanas darbus. Tāpat nākotnē būs nepieciešama arī baznīcas griestu izpēte un restaurācija, kurai nepieciešami papildu līdzekļi.

Sv. Marijas Magdalēnas baznīcas projekta vadītājs Andris Kravalis izsaka pateicību visiem, kas aktīvi iesaistījās projekta īstenošanā un to atbalstīja, kā arī vēlas īpaši pateikties privātpersonām un uzņēmumiem, kuri ziedoja līdzekļus renovācijai.

Draudze par saviem un ziedotāju līdzekļiem veic telpu iekšdarbus – atjauno ornamentus, kā arī remontē draudzes kora, procesijas un citas dievnama palīgtelpas, tāpēc turpina vākt ziedojumus, lai varētu sekmīgi pabeigt iesākto. Draudzei ir iespējams ziedot, ziedojumus pārskaitot Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijai (reģ. nr. 90000106677) kontā: LV23UNLA0050019592982 (bankas kods: UNLALV2X) ar norādi “Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcas atjaunošanai”.

Sv. Marijas Magdalēnas draudzes prāvests A. Kravalis uzsver, ka dievnami ir ne tikai būtisks kultūrvēsturisks mantojums, kas saglabājams nākamajām paaudzēm, bet arī mūsu pilsētas garīgā seja, kura ir jākopj un jāatjauno.

LRKB IC

Scroll To Top