Luidži Bonaci sveiciens pirms došanās uz Kanādu – dievkalpojums Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē

Ceturtdien, 16. janvārī, pl. 19 jauniešu Svēto Misi Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē celebrēs līdzšinējais apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs Luidži Bonaci, kuru gandrīz pēc piecu gadu kalpošanas Latvijā pāvests Francisks ir nominējis par apustulisko nunciju Kanādā.

Nuncija L. Bonaci laikā Latvijā ir izvēlēti trīs jauni bīskapi, viņš aktīvi piedalījās dažādu Latvijas Katoļu Baznīcas draudžu aktivitātēs, kurās vienmēr bija gaidīts viesis, kā arī apmeklēja kopienas un vadīja rekolekcijas. Par L. Bonaci ieinteresētību Latvijas Baznīcā un tās locekļos liecina arī vairāku Latvijas konsekrēto un laju liecības un atmiņas par L. Bonaci kalpošanu Latvijā.

Viens no Rīgas Sv. Jēkaba draudzes aktīviem jauniešiem Jānis Arums nunciju atceras kā pozitīvu cilvēku, kurš ir spējīgs motivēt jauniešus nebaidīties ticēt. Tāpat viņš vairākkārt aicinājis jauniešus liecināt un stāstīt par Jēzu tiem, kuri vēl ir meklējumos.

Māsa Inese Ieva Lietaviete, Konsekrētās dzīves institūtu priekšnieku konferences prezidente, uzsver, ka, tieši pateicoties nuncija L. Bonaci rūpēm un atbalstam, radās iespēja izveidot konferenci. Pēc viņas sacītā, nuncijs Latvijā bija izšķirošajā brīdī, lai atbalstītu konsekrēto konferences izveidi. “Pie viņa bija iespējams vērsties jebkurā jautājumā, viņš konsekrētajiem sūtīja iedvesmojošus vēstījumus,” par to māsa Inese izsaka pateicību nuncijam visu konsekrēto personu vārdā.

Viņa atminas, ka jau pirmajā kalpošanas gadā Baltijas valstīs nuncijs ar savu rīcību pauda ieinteresētību par kopienu dzīvi. Liels bija viņas pārsteigums, kad kādu reizi nuncijs, garām braucot, ieradās māsu kalpoņu klosterī, lai vienkārši māsas apciemotu. Šis notikums māsu Inesi dziļi aizkustināja.

Arī Rita Refalo un Liliane Bertrande no kustības “Pro Sanctitate” uzsver nuncija ieguldījumu konsekrēto konferences izveidošanā. R. Refalo pastāsta, ka L. Bonaci vienmēr bijis pretimnākošs, saprata kustības harizmu. Tāpat viņš ir atvērts pret ikvienu, spēj iedziļināties, tāpēc arī izprata Latvijas Baznīcas un tautas vēsturi. L. Bertrandi vienmēr ir aizkustinājusi nuncija sakņošanās Jēzū. Dažādu rekolekciju laikā, kuras nuncijs vadījis “Pro Sancitate”, viņa novērojusi, ka L. Bonaci daudz laika velta lūgšanai, ļauj sevi pildīt Jēzum, lai pēc tam tajā varētu dalīties ar citiem. Viņš ir tuvs cilvēkiem un spēj saglabāt pozitīvu skatu uz jebkuru cilvēku jebkuros apstākļos, saka L. Bertrande.

Irēna Pujate, kurai savulaik arī ir bijusi iespēja personīgi tikties ar nunciju, norāda, ka viņu fascinē nuncija iekšējā un garīgā brīvība. Neskatoties uz amatiem un tituliem, L. Bonaci ar diplomātiem spēj runāt kā diplomāts, ar vienkāršiem cilvēkiem – kā vienkāršs cilvēks, atrodot kopīgu valodu ar jebkuru. “Cilvēcisks, sirsnīgs un atvērts, kas interesējas par cilvēku,” tā nunciju raksturo I. Pujate.

Priesteris Māris Ozoliņš, Rīgas Katoļu ģimnāzijas direktors, arī uzsver nuncija uzmanību attiecībā pret katru personu, kā arī rūpes par katra priestera pastorālo kalpošanu. “Īpaši man atmiņā palikšas viņa vadītās rekolekcijas priesteriem, kurās izteiktie priestera kalpošanas principi noderēs visas dzīves garumā,” ir pārliecināts M. Ozoliņš.
Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs uzskata, ka L. Bonaci Latvijā atstās spilgtas ‘pēdas’: “Katram no mums paliks atmiņā viņa sirsnīgais smaids, siltais rokasspiediens un tēvišķīgais apskāviens. Viņš vienmēr bija enerģijas pārpilns, darboties gribošs cilvēks. Uzmanīgs pret visiem, īpaši tiem, kuri kalpo tuvākajam.”

Z. Stankevičs tāpat norāda, ka jau no pirmajām tikšanās reizēm ļoti pamanāma viņam likās arhibīskapa vēlme visus vienot: “Viņam patika, ja lietas tika darītas kopīgi. (…) Arhibīskaps Bonaci laikam bija pirmais nuncijs, kurš piedāvāja savu palīdzību priesteru ikgadējo rekolekciju vadīšanā Rīgas un Jelgavas diecēžu bīskapiem un priesteriem. Bet mūsu semināristi daudzkārt varēja pārdomāt viņa teikto ikmēneša rekolekcijās.”

LRKB IC; Foto: Roberts Porciks

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti