Now Reading
Magdalēnas draudzē sācis darboties kristīgais bērnu teātra pulciņš

Magdalēnas draudzē sācis darboties kristīgais bērnu teātra pulciņš

Svētdien, 19. janvārī Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas draudzē notika kristīgā teātra pulciņa bērniem pirmā nodarbība. Divas no pulciņa idejas autorēm ir misionāres Brigita un Līga.

Abas meitenes aizvadītā gada rudenī kopā ar citiem latviešiem trīs mēnešus pavadīja Krasilivā, Ukrainā, kur Svētās Marijas no Nācaretes, Baznīcas Mātes, Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas misionāru skolā apguva evaņģelizācijā nepieciešamās prasmes. Pēc skolas beigšanas viņas ir sākušas kalpošanu Sv. Marijas Magdalēnas draudzē. Teātra pulciņā iesaistījušies arī citi draudzes jaunieši.

Kā pastāstīja Brigita, ar režiju un teātra mākslu līdz šim viņai nekādas saistības neesot bijis, tomēr misionāru skolā līdzās citām nodarbībām bija jāapgūst arī prasmes darbā ar bērniem un jāapmeklē teātra kurss. Teātra pulciņš draudzē ir vieta, kurā apgūtās zināšanas var sākt pielietot praksē.

Teātra pulciņš bērniem notiks svētdienās pēc Sv. Mises, kura sākas pl.10. Pēc Brigitas domām, teātra pulciņš bērniem ir iespēja jauki pavadīt brīvo laiku, iesaistīties kristīgajā dzīvē, iepazīt citus bērnus, kā arī attīstīt savus talantus un pēc tam priecēt citus. Pirmajā reizē uz pulciņu bija ieradušies no trīs līdz trīspadsmit gadus veci bērni, bet vēl daudzi vecāki ir zvanījuši un interesējušies par iespēju pieteikt savus bērnus. Lai arī vecuma atšķirības ir lielas, vismaz pagaidām nav plānots noteikt vecuma ierobežojumu.

Pirmajā nodarbībā bērni iepazinās, dziedāja un arī dejoja, jo pulciņā plānots attīstīt dažāda veida prasmes, kuras var noderēt uz skatuves. Brigita cer, ka Lieldienu laikā teātra pulciņš draudzi un interesentus varēs iepriecināt ar kādu pašu sagatavotu priekšnesumu.

LRKB IC

Scroll To Top