Pirmie deviņi pastorālie konsultanti tikuši pie maģistra grāda

RARZI Studiju programmas direktore Ingrīda Trups-Kalne atzina, ka maģistra darbi bija uzrakstīti ļoti labi un katrs bija ar savu pienesumu. „Katrs parāda citu pastorālā konsultanta darba šķautni: cietumu kalpošanu, slimnīcu kalpošanu, svētceļojuma vadīšanu, katehēzi, vēsturisko izpēti, konsultēšanu dzīves jēgas meklētājiem, ģimeņu pastorāli… Cits pētīja pastorālā konsultanta perspektīvas Latvijā. Protams, ir kur augt, bet visumā ir labi,” teica I. Trups-Kalne. To apliecināja arī atzīmes: zemākā bija astoņi, bet trīs studenti par maģistra darbu saņēma visaugstāko novērtējumu.
Maģistra darbu aizstāvēšanas komisiju vadīja Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, kurš 2009./2010. gadā kā RARZI rektors aktīvi darbojās pie pastorālā konsultanta profesionālā standarta izstrādes. „Programmu nevarēja licenzēt, kamēr nebija pastorālā konsultanta profesionālā standarta,” skaidro I. Trups-Kalne. „Tas bija interesants, saspringts posms, kad kopā ar luterāņiem izstrādājām standartu, gājām caur saskaņošanu dažādās organizācijās un visbeidzot – pateicība Dievam, kas to brīnišķīgi vadīja – Labklājības ministrija apstiprināja pastorālā konsultanta standartu. Arhibīskaps bija aktīvi iesaistīts tajā visā un bija pie programmas dzimšanas, tāpēc viņam bija interesanti redzēt, kas no tā visa ir izveidojies.”
Jautāta, kad būs nākamie šīs programmas iespējamie absolventi, I. Trups-Kalne teica, ka pēc gada, cerams, aizstāvēsies tie, kas dažādu iemeslu bija paņēmuši akadēmisko gadu šogad, savukārt šodien, 24. janvārī, RARZI uzņem jaunus studentus profesionālajās maģistra programmās „reliģija” – gan ar kvalifikāciju „pastorālais konsultants”, gan ar kvalifikāciju „filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs”.
23. janvārī maģistra darbu aizstāvēja: Arisa Fomina par tēmu „Euharistija – mīlestības, ticības un vienotības avots ģimeņu pastorālajā kalpošanā”, Andžela Roze-Jumiķe par tēmu “Cilvēka attiecības ar Dievu Radītāju kā dzīves jēgas pamats un to veidošanas iespējas pastorālajā konsultēšanā”, Nadežda Šilova “Paļāvības uz Dievu nostājas veicināšana Bībeles stundās draudzē pieaugušajiem”, Mārtiņš Krūklis “Tuvākmīlestība kā Dieva mīlestības izpausme pastorālajā darbā ar notiesātajiem, kam piespriests mūža ieslodzījums”, Agnese Marianna Miķelsone “Relikviju godināšana kā liecība par svētajiem: katehēze par relikviju godināšanu”, Inese Lūse “Kapelāna profesionālā darbība iesaistoties paliatīvās aprūpes pacienta, ārsta un tuvinieku saskarsmē”, Ieva Liede “Ignāciskais garīgums kristieša garīgajā izaugsmē un tā izmantošanas praktiskie aspekti”, Liene Sudrabiņa “Pastorālā konsultanta profesijas attīstības iespējas Latvijā: pamati, pieredze un perspektīvas” un pr. Agris Klovāns “Sociālās pastorāles attīstība draudzē pamatojoties uz pāvesta Benedikta XVI encikliku Caritas in veritate“.
Uz aizstāvēšanu bija ieradušies ne tikai paši maģistra darbu autori un vadītāji, komisijas locekļi un recenzenti, bet arī ģimenes locekļi, konsekrēto māsu kopienu locekļi, studiju biedri un vienkārši līdzjutēji. M. Pils ielā 2 valdīja priecīga atmosfēra, bet no jaundiplomēto pastorālo konsultantu mutēm skanēja apņemšanās nedaudz atpūsties un tad ķerties pie pienākumiem, kas uz studiju laiku bija nedaudz atlikti.  
LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti