Svētīgi garā nabadzīgie, jo viņiem pieder Debesu valstība – pāvesta izvēlētā tēma šī gada jauniešu dienai

Ceturtdien, 6. februārī, Vatikānā notika pāvesta Franciska vēstījuma 29. Pasaules jauniešu dienai prezentācija. 29. Pasaules jauniešu diena visās pasaules diecēzēs tiks svinēta Palmu svētdienā, 13. aprīlī. Pāvests šī gada Jauniešu dienai ir izvēlējies tēmu no Mateja evaņģēlija: “Svētīgi garā nabadzīgie, jo viņiem pieder Debesu valstība” (Mt 5,3).

Vēstījuma ievadā pāvests pauž prieku par aizvadītā gada Pasaules jauniešu dienām Riodežaneiro, Brazīlijā, kas bija “grandiozi ticības un sadraudzības svētki”, un atgādina, ka nākamais “starptautiskā jauniešu svētceļojuma” pieturas punkts 2016. gadā būs Krakova Polijā. Kopā dodoties ceļojumā pretī Pasaules jauniešu dienām, pāvests šogad un nākamajos gados piedāvā pārdomāt Mateja evaņģēlijā ietvertās svētības. 2015. gada Pasaules jauniešu dienas tēma būs “Svētīgi sirdsšķīstie, jo viņi redzēs Dievu” (Mt 5,8), bet 2016. gadā – “Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi dabūs žēlsirdību” (Mt 5,7).

Vēstījumā pāvests uzsver, cik svarīgas katram kristietim ir Kalna svētības, jo tas bija pirmais lielais Jēzus sprediķis. Tajā Jēzus ir parādījis mums ceļu, pa kuru iet. Īstenot dzīvē svētības ir liels izaicinājums. Mēs nevaram būt kristieši tikai pa pusei, atzīst Svētais tēvs. Mums ir jāatmet pasaules piedāvātā laime, ko var iegūt par “izdevīgu cenu”. Vienīgais patiesās laimes avots ir Dievs.

Vēstījumā pāvests skaidro, ko nozīmē šī pirmā Kalna sprediķa svētība būt garā nabadzīgiem, kura izvēlēta šā gada Jauniešu dienai. Jēzus, būdams Dieva Dēls, izvēlējās būt nabags, lai ar savu nabadzību bagātinātu mūs (sal. Kor 8,9). Pāvests aicina jauniešus sekot Kristus un svētā Franciska no Asīzes piemēram, kurš pilnā mērā izprata un īstenoja nabadzību garā. Kristieši ir aicināti atgriezties, pieņemt evaņģēlisko dzīves stilu, ko raksturo vienkāršība un mērenība, lūgties, meklēt dzīves jēgu un sniegt konkrētu palīdzību trūkumcietējiem. Pāvests aicina stāties pretī lētiem prieka piedāvājumiem un pieņemt revolucionārās Kalna svētības.

Nabagi ir Kristus “cietošās miesas” locekļi. “Evaņģēliskā nabadzība ir debesu valstības izplatīšanās galvenais priekšnoteikums. No vienkāršo cilvēku sirdīm izplūst prieks, kas ir jaunās evaņģelizācijas virzītājspēks,” raksta pāvests.

Noslēgumā pāvests aicina pievērst uzmanību Jaunavas Marijas “Magnificat”. Tā ir dziesma, kuru dzied jebkurš, kurš dzīvo saskaņā ar Kalna svētībām, jo Evaņģēlija prieks dzimst sirdī, kas savā nabadzībā priecājas un pauž izbrīnu par Dieva darbiem. Tā tas notika ar Mariju.

Vēstījumā Francisks arī atgādina, ka šogad aprit trīsdesmit gadi kopš svētīgais Jānis Pāvils II jauniešiem uzticēja Pestīšanas jubilejas krustu. No tā brīža iesākās lielais jauniešu svētceļojums, kas turpinās arī šodien, šķērsojot valstis un kontinentus. Pāvests arī paziņoja, ka pēc kanonizācijas svinībām, kas notiks 27. aprīlī, Jānis Pāvils II tiks pasludināts par Pasaules Jauniešu dienu aizbildni.

Pāvesta vēstījuma teksts pieejams Rēzeknes-Aglonas diecēzes mājaslapā: http://radieceze.lv/jauniesu_dienas.html

LRKB IC/ Vatikāna Radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti